Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 37η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
1 νικητής τζάκποτ
 • 2
 • 5
 • 24
 • 43
 • 45
 • 4
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
778.354
Ποσό
τζάκποτ
21.752.127€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 503.683
Σύνολο
- 778.354
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 23.096.785 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 37

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 2 2.532.394,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 1 230.967,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 503.683
Σύνολο
- 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
137.564.180,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.007.675,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.472.449,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.042,00kr. 3 138.126,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.732,00kr. 64 110.848,00kr. 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
827,00kr. 124 102.548,00kr. 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
454,00kr. 170 77.180,00kr. 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
201,00kr. 2.429 488.229,00kr. 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,00kr. 2.789 435.084,00kr. 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. 4.943 563.502,00kr. 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
92,00kr. 13.022 1.198.024,00kr. 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 40.021 2.601.365,00kr. 503.683
Σύνολο
- 63.565 5.714.906,00kr. 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 132.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 10 2.671,00€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 8 1.000,80€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 19 1.265,40€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 231 6.213,90€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 281 5.844,80€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 509 7.787,70€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.252 15.399,60€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 4.004 34.834,80€ 503.683
Σύνολο
- 6.314 75.018,00€ 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.509.053.150,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
204.262.900,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
37.259.720,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.164.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.080,00kr. 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
20.180,00kr. 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.740,00kr. 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.330,00kr. 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.350,00kr. 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.460,00kr. 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.980,00kr. 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 503.683
Σύνολο
- 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ 1 7.217,70€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 31 8.280,10€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 35 4.378,50€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 53 3.529,80€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 804 21.627,60€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 986 20.508,80€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.802 27.570,60€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 4.416 54.316,80€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 14.172 123.296,40€ 503.683
Σύνολο
- 22.300 270.726,30€ 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ 2 14.435,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 9 2.403,90€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 19 2.376,90€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 23 1.531,80€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 399 10.733,10€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 528 10.982,40€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.032 15.789,60€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 2.309 28.400,70€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 8.450 73.515,00€ 503.683
Σύνολο
- 12.771 160.168,80€ 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
163.768.176,59kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.532.988,29kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.738.918,46kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
54.340,87kn 1 54.340,87kn 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.010,95kn 9 18.098,55kn 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
941,86kn 19 17.895,34kn 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
501,42kn 20 10.028,40kn 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
202,53kn 375 75.948,75kn 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,60kn 550 86.130,00kn 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,19kn 1.130 130.164,70kn 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
92,60kn 2.154 199.460,40kn 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,50kn 8.411 550.920,50kn 503.683
Σύνολο
- 12.669 1.142.987,51kn 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 158.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 503.683
Σύνολο
- 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 2 534,20€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 3 375,30€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 5 333,00€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 115 3.093,50€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 109 2.267,20€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 206 3.151,80€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 510 6.273,00€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 1.633 14.207,10€ 503.683
Σύνολο
- 2.583 30.235,10€ 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
232.808.665,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
22.510.080,00kr. 1 22.510.080,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.472.000,00kr. 1 2.472.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
77.245,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.855,00kr. 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.335,00kr. 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
710,00kr. 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
285,00kr. 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
220,00kr. 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
130,00kr. 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 503.683
Σύνολο
- 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 222.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 503.683
Σύνολο
- 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
72.639.375,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.269.965,00Ft 1 2.269.965,00Ft 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
84.005,00Ft 12 1.008.060,00Ft 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.345,00Ft 39 1.534.455,00Ft 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.945,00Ft 43 900.635,00Ft 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.460,00Ft 630 5.329.800,00Ft 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.540,00Ft 693 4.532.220,00Ft 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.810,00Ft 1.545 7.431.450,00Ft 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.870,00Ft 3.162 12.236.940,00Ft 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.735,00Ft 11.601 31.728.735,00Ft 503.683
Σύνολο
- 17.726 66.972.260,00Ft 778.354

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
96.805.666,90zł 1 96.805.666,90zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.489,20zł 35 472.122,00zł 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
556,80zł 38 21.158,40zł 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
296,40zł 57 16.894,80zł 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
119,80zł 981 117.523,80zł 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
92,60zł 1.106 102.415,60zł 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
68,10zł 2.155 146.755,50zł 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,80zł 5.573 305.400,40zł 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
38,80zł 17.406 675.352,80zł 503.683
Σύνολο
- 27.352 98.663.290,20zł 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 95.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ 2 14.435,40€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 15 4.006,50€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 19 2.376,90€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 25 1.665,00€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 462 12.427,80€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 599 12.459,20€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.107 16.937,10€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 2.378 29.249,40€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 9.260 80.562,00€ 503.683
Σύνολο
- 13.867 174.119,30€ 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ 0 0,00€ 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 10 2.671,00€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 10 1.251,00€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 29 1.931,40€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 262 7.047,80€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 377 7.841,60€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 757 11.582,10€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.689 20.774,70€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 5.676 49.381,20€ 503.683
Σύνολο
- 8.810 102.480,80€ 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
226.080.734,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.160.218,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.400.563,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
133.072,00kr. 5 665.360,00kr. 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.040,00kr. 37 630.480,00kr. 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.719,00kr. 74 571.206,00kr. 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.261,00kr. 113 368.493,00kr. 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
279,00kr. 1.497 417.663,00kr. 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
216,00kr. 1.849 399.384,00kr. 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
159,00kr. 3.536 562.224,00kr. 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
127,00kr. 8.500 1.079.500,00kr. 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 27.887 2.509.830,00kr. 503.683
Σύνολο
- 43.498 7.204.140,00kr. 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 218.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
577.954.019,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
33.642.854,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.136.814,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
191.774,00Kc 1 191.774,00Kc 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.096,00Kc 18 127.728,00Kc 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.323,00Kc 32 106.336,00Kc 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.769,00Kc 51 90.219,00Kc 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
714,00Kc 614 438.396,00Kc 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
552,00Kc 704 388.608,00Kc 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
406,00Kc 1.360 552.160,00Kc 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
326,00Kc 3.270 1.066.020,00Kc 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
231,00Kc 10.393 2.400.783,00Kc 503.683
Σύνολο
- 16.443 5.362.024,00Kc 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 561.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.752.127,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.266.197,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
230.967,80€ 1 230.967,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.217,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 32
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,10€ 778
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
125,10€ 1.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,60€ 2.079
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
26,90€ 26.570
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 33.274
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 64.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 145.915
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,70€ 503.683
Σύνολο
- 778.354

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
 • 8
 • 8
 • 9
 • 6
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 116
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.079
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.640
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
 • 4
 • 4
 • 7
 • 6
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 101
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 825
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.514
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
 • 7
 • 2
 • 0
 • 0
 • 9
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 31
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 520
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.521
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 24.573
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
 • Tallinna
 • 92
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 15
Πόλη 5,00€ 1.238
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
 • 7
 • 1
 • 2
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 173
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
 • Notodden
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.