Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 55η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 11
 • 15
 • 17
 • 24
 • 46
 • 2
 • 11
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
424.280
Ποσό
τζάκποτ
39.897.614€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 276.081
Σύνολο
- 424.280
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 13.916.631 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 55

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 2 674.956,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 276.081
Σύνολο
- 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
247.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.581.907,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.151.454,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.460,00kr. 0 0,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.358,00kr. 16 37.728,00kr. 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.153,00kr. 72 83.016,00kr. 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
700,00kr. 78 54.600,00kr. 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
205,00kr. 959 196.595,00kr. 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 1.427 221.185,00kr. 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,00kr. 3.433 401.661,00kr. 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
106,00kr. 5.113 541.978,00kr. 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 20.868 1.585.968,00kr. 276.081
Σύνολο
- 31.966 3.122.731,00kr. 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 247.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 6 2.191,20€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 6 1.057,80€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 10 1.051,00€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 99 2.722,50€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 163 3.374,10€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 362 5.647,20€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 539 7.653,80€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 2.162 22.052,40€ 276.081
Σύνολο
- 3.347 45.750,00€ 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.843.404.500,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
175.287.750,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
49.427.070,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
905.860,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
53.480,00kr. 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
25.820,00kr. 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.390,00kr. 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.020,00kr. 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.030,00kr. 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.280,00kr. 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.070,00kr. 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.490,00kr. 276.081
Σύνολο
- 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.700.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ 2 12.370,20€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 13 4.747,60€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 34 5.994,20€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 57 5.990,70€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 424 11.660,00€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 725 15.007,50€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 1.826 28.485,60€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 2.279 32.361,80€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 10.503 107.130,60€ 276.081
Σύνολο
- 15.863 223.748,20€ 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ 1 6.185,10€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 10 3.652,00€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 18 3.173,40€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 23 2.417,30€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 230 6.325,00€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 463 9.584,10€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 1.175 18.330,00€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 1.317 18.701,40€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 6.190 63.138,00€ 276.081
Σύνολο
- 9.427 131.506,30€ 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 15 5.478,00€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 27 4.760,10€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 23 2.417,30€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 250 6.875,00€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 423 8.756,10€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 1.177 18.361,20€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 1.277 18.133,40€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 6.132 62.546,40€ 276.081
Σύνολο
- 9.324 127.327,50€ 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 276.081
Σύνολο
- 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ 1 6.185,10€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 2 730,40€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 5 881,50€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 6 630,60€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 59 1.622,50€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 69 1.428,30€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 195 3.042,00€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 294 4.174,80€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 1.080 11.016,00€ 276.081
Σύνολο
- 1.711 29.711,20€ 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
456.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.706.095,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.864.800,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
70.830,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.180,00kr. 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.015,00kr. 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.200,00kr. 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
310,00kr. 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
235,00kr. 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
160,00kr. 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 276.081
Σύνολο
- 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 456.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 276.081
Σύνολο
- 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
117.611.190,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.155.505,00Ft 0 0,00Ft 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
127.270,00Ft 7 890.890,00Ft 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61.440,00Ft 10 614.400,00Ft 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.625,00Ft 21 769.125,00Ft 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
9.585,00Ft 367 3.517.695,00Ft 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.215,00Ft 445 3.210.675,00Ft 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.435,00Ft 1.128 6.130.680,00Ft 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.950,00Ft 1.627 8.053.650,00Ft 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.555,00Ft 6.774 24.081.570,00Ft 276.081
Σύνολο
- 10.379 47.268.685,00Ft 424.280

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
180.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
20.734,60zł 22 456.161,20zł 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
785,50zł 65 51.057,50zł 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
468,30zł 61 28.566,30zł 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
122,60zł 722 88.517,20zł 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
92,30zł 1.091 100.699,30zł 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
69,50zł 2.733 189.943,50zł 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
63,30zł 3.406 215.599,80zł 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
45,50zł 15.154 689.507,00zł 276.081
Σύνολο
- 23.254 1.820.051,80zł 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 180.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 9 3.286,80€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 15 2.644,50€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 26 2.732,60€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 265 7.287,50€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 416 8.611,20€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 1.010 15.756,00€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 1.351 19.184,20€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 6.383 65.106,60€ 276.081
Σύνολο
- 9.475 124.609,40€ 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ 1 6.185,10€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 5 1.826,00€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 12 2.115,60€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 17 1.786,70€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 133 3.657,50€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 236 4.885,20€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 618 9.640,80€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 776 11.019,20€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 3.427 34.955,40€ 276.081
Σύνολο
- 5.225 76.071,50€ 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
465.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.158.979,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.992.503,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
73.172,00kr. 0 0,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.718,00kr. 19 184.642,00kr. 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.932,00kr. 24 142.368,00kr. 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.443,00kr. 47 114.821,00kr. 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
325,00kr. 657 213.525,00kr. 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
244,00kr. 1.079 263.276,00kr. 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
184,00kr. 2.639 485.576,00kr. 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
167,00kr. 3.418 570.806,00kr. 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 15.334 1.840.080,00kr. 276.081
Σύνολο
- 23.217 3.815.094,00kr. 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 465.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
934.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
28.544.400,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.048.857,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
147.514,00Kc 0 0,00Kc 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.710,00Kc 9 78.390,00Kc 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.204,00Kc 17 71.468,00Kc 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.506,00Kc 22 55.132,00Kc 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
655,00Kc 260 170.300,00Kc 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
493,00Kc 414 204.102,00Kc 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
372,00Kc 908 337.776,00Kc 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
338,00Kc 1.332 450.216,00Kc 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
243,00Kc 5.728 1.391.904,00Kc 276.081
Σύνολο
- 8.690 2.759.288,00Kc 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 934.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
39.897.613,76€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.196.830,20€ 1 1.196.830,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.478,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.185,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
365,20€ 381
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
176,30€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,10€ 1.059
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 12.889
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 19.077
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,60€ 48.028
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 65.876
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,20€ 276.081
Σύνολο
- 424.280

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 39.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
 • 2
 • 2
 • 1
 • 9
 • 8
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 84
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 742
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.493
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
 • 4
 • 4
 • 1
 • 5
 • 1
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 58
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 510
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.760
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
 • 3
 • 9
 • 4
 • 1
 • 4
 • 8
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 14
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 226
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.742
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 9.524
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
 • Singapore
 • 94
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 3
Πόλη 5,00€ 467
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
 • 2
 • 4
 • 6
 • 2
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 9
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 154
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
 • Kristiansand
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 11 Ιουλίου 2023
 • 8
 • 9
 • 3
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 17.067,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 53
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 463
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 559

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.