Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 32η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 15
 • 17
 • 21
 • 23
 • 6
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
847.385
Ποσό
τζάκποτ
28.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 565.204
Σύνολο
- 847.385
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 10 Αυγούστου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.426.598 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 32

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 1 578.753,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 3 204.265,80€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 565.204
Σύνολο
- 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
171.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.689.584,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
434.094,00kr. 2 868.188,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.158,00kr. 6 162.948,00kr. 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.261,00kr. 74 93.314,00kr. 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
634,00kr. 122 77.348,00kr. 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
415,00kr. 185 76.775,00kr. 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
168,00kr. 2.494 418.992,00kr. 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 2.905 319.550,00kr. 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. 4.807 475.893,00kr. 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. 12.690 1.065.960,00kr. 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. 40.545 2.067.795,00kr. 565.204
Σύνολο
- 63.830 5.626.763,00kr. 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 171.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ 1 4.255,50€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 8 1.544,80€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 12 1.137,60€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 15 907,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 176 3.960,00€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 288 4.233,60€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 473 6.290,90€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 1.057 11.838,40€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 3.663 25.274,70€ 565.204
Σύνολο
- 5.693 59.443,00€ 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.487.976.460,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
71.777.020,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.444.340,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
527.760,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
23.940,00kr. 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.750,00kr. 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.500,00kr. 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.790,00kr. 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.820,00kr. 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.640,00kr. 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.380,00kr. 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
850,00kr. 565.204
Σύνολο
- 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 1 578.753,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ 2 8.511,00€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 35 6.758,50€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 63 5.972,40€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 79 4.779,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 1.081 24.322,50€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 1.443 21.212,10€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 2.391 31.800,30€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 5.443 60.961,60€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 19.264 132.921,60€ 565.204
Σύνολο
- 29.802 875.993,10€ 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ 0 0,00€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 23 4.441,30€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 37 3.507,60€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 41 2.480,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 617 13.882,50€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 1.079 15.861,30€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 1.696 22.556,80€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 3.216 36.019,20€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 13.725 94.702,50€ 565.204
Σύνολο
- 20.434 193.451,70€ 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
206.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.295.479,70kn 1 4.295.479,70kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
505.350,12kn 0 0,00kn 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.584,10kn 1 31.584,10kn 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.433,18kn 16 22.930,88kn 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
703,60kn 24 16.886,40kn 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
449,03kn 38 17.063,14kn 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
166,99kn 534 89.172,66kn 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
109,10kn 1.015 110.736,50kn 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
98,71kn 1.494 147.472,74kn 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,13kn 2.534 210.651,42kn 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,21kn 12.158 622.611,18kn 565.204
Σύνολο
- 17.815 5.564.588,72kn 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 206.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 565.204
Σύνολο
- 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ 0 0,00€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 3 579,30€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 3 284,40€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 5 302,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 66 1.485,00€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 112 1.646,40€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 196 2.606,80€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 360 4.032,00€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 1.514 10.446,60€ 565.204
Σύνολο
- 2.259 21.383,00€ 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
267.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.517.255,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
649.085,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
40.565,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.840,00kr. 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
900,00kr. 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
575,00kr. 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
210,00kr. 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 565.204
Σύνολο
- 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 267.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 565.204
Σύνολο
- 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.677.605,00Ft 0 0,00Ft 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.229.840,00Ft 1 1.229.840,00Ft 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
55.805,00Ft 33 1.841.565,00Ft 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
27.395,00Ft 47 1.287.565,00Ft 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.485,00Ft 35 611.975,00Ft 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.505,00Ft 563 3.662.315,00Ft 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.250,00Ft 1.157 4.917.250,00Ft 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.845,00Ft 1.815 6.978.675,00Ft 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.235,00Ft 2.851 9.222.985,00Ft 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.995,00Ft 15.554 31.030.230,00Ft 565.204
Σύνολο
- 22.056 60.782.400,00Ft 847.385

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
318.173,70zł 2 636.347,40zł 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
824,90zł 42 34.645,80zł 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
405,00zł 61 24.705,00zł 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
258,50zł 86 22.231,00zł 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
96,10zł 1.115 107.151,50zł 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
62,80zł 1.802 113.165,60zł 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
56,90zł 2.769 157.556,10zł 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
47,90zł 5.597 268.096,30zł 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
29,50zł 23.380 689.710,00zł 565.204
Σύνολο
- 34.854 2.053.608,70zł 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ 1 4.255,50€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 18 3.475,80€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 27 2.559,60€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 25 1.512,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 442 9.945,00€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 753 11.069,10€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 1.162 15.454,60€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 2.367 26.510,40€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 9.860 68.034,00€ 565.204
Σύνολο
- 14.655 142.816,50€ 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ 1 4.255,50€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 9 1.737,90€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 22 2.085,60€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 46 2.783,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 374 8.415,00€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 475 6.982,50€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 782 10.400,60€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 1.851 20.731,20€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 7.005 48.334,50€ 565.204
Σύνολο
- 10.565 105.725,80€ 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
290.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.021.063,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.110.603,00kr. 1 1.110.603,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
118.002,00kr. 3 354.006,00kr. 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.742,00kr. 52 506.584,00kr. 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.400,00kr. 82 442.800,00kr. 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.756,00kr. 104 286.624,00kr. 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
234,00kr. 1.605 375.570,00kr. 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
152,00kr. 2.138 324.976,00kr. 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
138,00kr. 3.268 450.984,00kr. 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
116,00kr. 7.458 865.128,00kr. 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,00kr. 28.151 1.998.721,00kr. 565.204
Σύνολο
- 42.862 6.715.996,00kr. 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 290.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
714.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.836.348,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.745.451,00Kc 0 0,00Kc 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
109.089,00Kc 1 109.089,00Kc 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.950,00Kc 20 99.000,00Kc 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.430,00Kc 22 53.460,00Kc 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.550,00Kc 34 52.700,00Kc 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
576,00Kc 419 241.344,00Kc 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
376,00Kc 567 213.192,00Kc 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
340,00Kc 1.013 344.420,00Kc 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
287,00Kc 2.287 656.369,00Kc 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
176,00Kc 8.319 1.464.144,00Kc 565.204
Σύνολο
- 12.682 3.233.718,00Kc 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 714.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
28.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
578.753,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
68.088,60€ 3 204.265,80€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.255,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
193,10€ 952
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,80€ 1.507
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
60,50€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,50€ 28.066
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,70€ 41.635
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 65.820
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,20€ 142.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 565.204
Σύνολο
- 847.385

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 28.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
 • 4
 • 6
 • 2
 • 1
 • 8
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 96
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 864
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.185
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
 • 7
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 620
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.013
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
 • 7
 • 5
 • 7
 • 7
 • 3
 • 1
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 36
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 482
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.233
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.186
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
 • San Francisco
 • 88
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 6
Πόλη 5,00€ 1.270
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
 • 6
 • 5
 • 5
 • 0
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 138
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
 • Gjesdal
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.