Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 19η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
2 νικητής τζάκποτ
 • 5
 • 7
 • 15
 • 19
 • 29
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
2
Σύνολο
νικητών
1.880.503
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 1.130.480
Σύνολο
- 1.880.503
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 10 Μαΐου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 39.799.004 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 19

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 1 45.000.000,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 7 6.963.536,30€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 8 530.652,80€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 1.130.480
Σύνολο
- 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
285.566.880,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.341.821,00kr. 1 6.341.821,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
422.893,00kr. 2 845.786,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.057,00kr. 10 170.570,00kr. 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.050,00kr. 138 144.900,00kr. 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
519,00kr. 250 129.750,00kr. 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
254,00kr. 439 111.506,00kr. 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
103,00kr. 5.800 597.400,00kr. 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
103,00kr. 6.414 660.642,00kr. 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
89,00kr. 11.162 993.418,00kr. 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,00kr. 29.216 1.606.880,00kr. 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
50,00kr. 88.655 4.432.750,00kr. 1.130.480
Σύνολο
- 142.087 16.035.423,00kr. 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 1 66.331,60€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ 0 0,00€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 26 4.162,60€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 23 1.766,40€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 34 1.196,80€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 486 6.706,80€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 580 8.004,00€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 781 9.293,90€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 2.424 17.937,60€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 6.503 43.570,10€ 1.130.480
Σύνολο
- 10.858 158.969,80€ 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
6.137.550.000,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
135.679.530,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
9.046.960,00kr. 0 0,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
364.290,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
21.830,00kr. 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.470,00kr. 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.800,00kr. 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.880,00kr. 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.880,00kr. 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.620,00kr. 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.000,00kr. 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
910,00kr. 1.130.480
Σύνολο
- 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 1 994.790,90€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ 5 13.355,00€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 73 11.687,30€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 134 10.291,20€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 193 6.793,60€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 2.377 32.802,60€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 2.495 34.431,00€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 4.724 56.215,60€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 10.986 81.296,40€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 35.026 234.674,20€ 1.130.480
Σύνολο
- 56.014 1.476.337,80€ 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ 5 13.355,00€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 39 6.243,90€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 77 5.913,60€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 126 4.435,20€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 1.532 21.141,60€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 1.366 18.850,80€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 2.524 30.035,60€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 6.738 49.861,20€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 18.143 121.558,10€ 1.130.480
Σύνολο
- 30.550 271.395,00€ 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
333.291.150,00kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.367.888,96kn 0 0,00kn 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
491.283,01kn 0 0,00kn 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.782,68kn 4 79.130,72kn 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.185,78kn 35 41.502,30kn 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
568,82kn 55 31.285,10kn 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
260,71kn 124 32.328,04kn 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
102,21kn 1.489 152.190,69kn 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
102,21kn 1.418 144.933,78kn 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
88,14kn 2.373 209.156,22kn 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,81kn 6.311 345.905,91kn 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,62kn 17.666 876.586,92kn 1.130.480
Σύνολο
- 29.475 1.913.019,68kn 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 667.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 1.130.480
Σύνολο
- 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ 0 0,00€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 8 1.280,80€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 11 844,80€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 29 1.020,80€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 220 3.036,00€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 239 3.298,20€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 351 4.176,90€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 977 7.229,80€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 2.760 18.492,00€ 1.130.480
Σύνολο
- 4.595 39.379,30€ 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
441.868.500,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.768.150,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
651.325,00kr. 2 1.302.650,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.225,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.570,00kr. 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
750,00kr. 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
345,00kr. 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,00kr. 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 1.130.480
Σύνολο
- 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 880.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 1.130.480
Σύνολο
- 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.169.830,00Ft 0 0,00Ft 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
771.920,00Ft 1 771.920,00Ft 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
46.270,00Ft 46 2.128.420,00Ft 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
22.195,00Ft 60 1.331.700,00Ft 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.175,00Ft 116 1.180.300,00Ft 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.990,00Ft 1.930 7.700.700,00Ft 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.990,00Ft 1.639 6.539.610,00Ft 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.440,00Ft 2.558 8.799.520,00Ft 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.140,00Ft 8.303 17.768.420,00Ft 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.935,00Ft 21.327 41.267.745,00Ft 1.130.480
Σύνολο
- 35.980 87.488.335,00Ft 1.880.503

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
193.396.500,00zł 1 193.396.500,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
212.169,90zł 4 848.679,60zł 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
688,10zł 85 58.488,50zł 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
330,10zł 160 52.816,00zł 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
151,30zł 200 30.260,00zł 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
59,30zł 2.412 143.031,60zł 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
59,30zł 2.786 165.209,80zł 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
51,20zł 4.903 251.033,60zł 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
31,80zł 10.846 344.902,80zł 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
28,80zł 33.580 967.104,00zł 1.130.480
Σύνολο
- 54.977 196.258.025,90zł 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 390.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ 1 2.671,00€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 36 5.763,60€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 61 4.684,80€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 144 5.068,80€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 1.672 23.073,60€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 1.320 18.216,00€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 2.223 26.453,70€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 6.741 49.883,40€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 15.234 102.067,80€ 1.130.480
Σύνολο
- 27.432 237.882,70€ 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ 0 0,00€ 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 21 3.362,10€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 35 2.688,00€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 73 2.569,60€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 998 13.772,40€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 823 11.357,40€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 1.330 15.827,00€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 4.939 36.548,60€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 10.844 72.654,80€ 1.130.480
Σύνολο
- 19.063 158.779,90€ 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
487.993.500,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.787.810,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
934.754,00kr. 1 934.754,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
107.957,00kr. 3 323.871,00kr. 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.405,00kr. 76 562.780,00kr. 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
4.710,00kr. 100 471.000,00kr. 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.468,00kr. 218 320.024,00kr. 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
149,00kr. 2.611 389.039,00kr. 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
149,00kr. 2.726 406.174,00kr. 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 4.564 588.756,00kr. 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 12.622 1.009.760,00kr. 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 36.018 2.593.296,00kr. 1.130.480
Σύνολο
- 58.939 7.599.454,00kr. 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 964.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.157.850.000,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
25.595.969,00Kc 2 51.191.938,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.706.712,00Kc 2 3.413.424,00Kc 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
68.724,00Kc 3 206.172,00Kc 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.119,00Kc 52 214.188,00Kc 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.976,00Kc 80 158.080,00Kc 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
905,00Kc 145 131.225,00Kc 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
355,00Kc 1.762 625.510,00Kc 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
355,00Kc 1.898 673.790,00Kc 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
306,00Kc 3.259 997.254,00Kc 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
190,00Kc 8.766 1.665.540,00Kc 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
172,00Kc 24.804 4.266.288,00Kc 1.130.480
Σύνολο
- 40.773 63.543.409,00Kc 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.314.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
994.790,90€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
66.331,60€ 2 132.663,20€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.671,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 149
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
160,10€ 2.237
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,80€ 3.625
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,20€ 6.772
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,80€ 89.603
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,80€ 85.275
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 143.271
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 419.060
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,70€ 1.130.480
Σύνολο
- 1.880.503

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
 • 5
 • 7
 • 6
 • 1
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 107
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.218
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 12.386
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
 • 9
 • 6
 • 7
 • 5
 • 7
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 161
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.503
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 14.877
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 33
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 635
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.839
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 31.877
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
 • Moskova
 • 60
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 19
Πόλη 5,00€ 1.649
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
 • 7
 • 3
 • 5
 • 8
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 22
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 178
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019
 • Ringerike
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.