Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 60η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
1 νικητής τζάκποτ
 • 9
 • 18
 • 26
 • 41
 • 43
 • 4
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
638.520
Ποσό
τζάκποτ
20.058.412€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 397.661
Σύνολο
- 638.520
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.715.706 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 60

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 2 605.141,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 397.661
Σύνολο
- 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
126.789.750,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.130.472,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.928.916,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
23.892,00kr. 2 47.784,00kr. 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.989,00kr. 43 85.527,00kr. 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
792,00kr. 98 77.616,00kr. 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
786,00kr. 93 73.098,00kr. 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
147,00kr. 1.496 219.912,00kr. 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,00kr. 1.952 286.944,00kr. 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
138,00kr. 4.388 605.544,00kr. 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,00kr. 7.879 567.288,00kr. 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,00kr. 28.768 2.042.528,00kr. 397.661
Σύνολο
- 44.719 4.006.241,00kr. 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ 0 0,00€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 5 1.536,50€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 19 2.272,40€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 5 593,50€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 169 3.312,40€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 250 4.900,00€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 406 7.511,00€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 828 7.948,80€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 2.848 27.056,00€ 397.661
Σύνολο
- 4.530 55.130,60€ 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.812.791.040,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
112.853.640,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
42.429.460,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
524.890,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.090,00kr. 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.770,00kr. 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.640,00kr. 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.740,00kr. 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.740,00kr. 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.590,00kr. 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.340,00kr. 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.330,00kr. 397.661
Σύνολο
- 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 2.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 1 20.058.411,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ 1 3.743,10€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 12 3.687,60€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 30 3.588,00€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 34 4.035,80€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 638 12.504,80€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 783 15.346,80€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 1.863 34.465,50€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 3.362 32.275,20€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 12.181 115.719,50€ 397.661
Σύνολο
- 18.905 20.283.777,80€ 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ 2 7.486,20€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 16 4.916,80€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 32 3.827,20€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 16 1.899,20€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 471 9.231,60€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 494 9.682,40€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 1.040 19.240,00€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 2.261 21.705,60€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 7.642 72.599,00€ 397.661
Σύνολο
- 11.974 150.588,00€ 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
150.633.796,17kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.043.666,94kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.272.230,93kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.109,77kn 0 0,00kn 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.307,75kn 12 27.693,00kn 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
898,17kn 29 26.046,93kn 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
891,41kn 20 17.828,20kn 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
147,19kn 528 77.716,32kn 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,19kn 407 59.906,33kn 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
138,93kn 949 131.844,57kn 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,09kn 3.170 228.525,30kn 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,34kn 6.918 493.530,12kn 397.661
Σύνολο
- 12.033 1.063.090,77kn 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 150.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 397.661
Σύνολο
- 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ 0 0,00€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 1 307,30€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 3 358,80€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 4 474,80€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 54 1.058,40€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 78 1.528,80€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 149 2.756,50€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 286 2.745,60€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 997 9.471,50€ 397.661
Σύνολο
- 1.572 18.701,70€ 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
200.255.155,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.034.550,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.020.740,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.365,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.065,00kr. 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.190,00kr. 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.185,00kr. 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,00kr. 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 397.661
Σύνολο
- 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 197.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 397.661
Σύνολο
- 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.017.670,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.336.285,00Ft 1 1.336.285,00Ft 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
109.705,00Ft 20 2.194.100,00Ft 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42.695,00Ft 75 3.202.125,00Ft 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
42.375,00Ft 47 1.991.625,00Ft 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.995,00Ft 766 5.358.170,00Ft 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.995,00Ft 842 5.889.790,00Ft 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.605,00Ft 1.480 9.775.400,00Ft 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.425,00Ft 3.641 12.470.425,00Ft 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.390,00Ft 11.121 37.700.190,00Ft 397.661
Σύνολο
- 17.993 79.918.110,00Ft 638.520

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.582,10zł 33 283.209,30zł 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
565,10zł 80 45.208,00zł 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
560,80zł 56 31.404,80zł 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
92,60zł 1.114 103.156,40zł 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
92,60zł 1.240 114.824,00zł 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
87,40zł 2.496 218.150,40zł 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
45,40zł 5.872 266.588,80zł 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
44,90zł 17.881 802.856,90zł 397.661
Σύνολο
- 28.772 1.865.398,60zł 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ 2 7.486,20€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 11 3.380,30€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 31 3.707,60€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 22 2.611,40€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 547 10.721,20€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 520 10.192,00€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 1.051 19.443,50€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 2.926 28.089,60€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 7.527 71.506,50€ 397.661
Σύνολο
- 12.637 157.138,30€ 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ 1 3.743,10€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 5 1.536,50€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 19 2.272,40€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 11 1.305,70€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 311 6.095,60€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 296 5.801,60€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 620 11.470,00€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 1.520 14.592,00€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 4.409 41.885,50€ 397.661
Σύνολο
- 7.192 88.702,40€ 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
214.709.248,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.545.571,00kr. 1 9.545.571,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.238.775,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
101.560,00kr. 4 406.240,00kr. 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
18.197,00kr. 30 545.910,00kr. 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.720,00kr. 117 552.240,00kr. 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
4.003,00kr. 90 360.270,00kr. 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
209,00kr. 1.534 320.606,00kr. 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
209,00kr. 1.600 334.400,00kr. 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
198,00kr. 3.704 733.392,00kr. 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
102,00kr. 8.585 875.670,00kr. 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
101,00kr. 26.510 2.677.510,00kr. 397.661
Σύνολο
- 42.175 16.351.809,00kr. 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 215.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
491.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
19.749.185,00Kc 1 19.749.185,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.425.080,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
91.855,00Kc 2 183.710,00Kc 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.541,00Kc 9 67.869,00Kc 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.934,00Kc 41 120.294,00Kc 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.912,00Kc 26 75.712,00Kc 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
480,00Kc 414 198.720,00Kc 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
480,00Kc 545 261.600,00Kc 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
453,00Kc 1.054 477.462,00Kc 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
235,00Kc 2.382 559.770,00Kc 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
233,00Kc 7.214 1.680.862,00Kc 397.661
Σύνολο
- 11.688 23.375.184,00Kc 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 491.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
20.058.411,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
804.775,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
302.570,50€ 1 302.570,50€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.743,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,30€ 609
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
119,60€ 1.721
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
118,70€ 1.261
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,60€ 24.757
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 26.720
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,50€ 54.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 131.217
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,50€ 397.661
Σύνολο
- 638.520

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 20.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
 • 3
 • 0
 • 8
 • 8
 • 7
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 67
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 873
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.748
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
 • 8
 • 2
 • 6
 • 8
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 55
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 597
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.034
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
 • 7
 • 0
 • 1
 • 4
 • 3
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 19
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 413
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.523
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 18.857
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
 • Hanoi
 • 68
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 793
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
 • 9
 • 9
 • 6
 • 4
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 24
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 197
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
 • Senja
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
 • 6
 • 5
 • 7
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 30.183,60€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 25
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 529
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 484

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.