Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 55η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
1 νικητής τζάκποτ
 • 5
 • 14
 • 25
 • 26
 • 44
 • 8
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
855.809
Ποσό
τζάκποτ
98.183.615€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 54.350
Σύνολο
- 855.809
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Παρασκευή 9 Ιουλίου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 25.216.306 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 55

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 1 98.183.614,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 2 867.440,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 1 407.663,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 54.350
Σύνολο
- 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Ιουλίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
622.540.603,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.764.997,00kr. 1 2.764.997,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.598.885,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.750,00kr. 2 51.500,00kr. 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.941,00kr. 59 114.519,00kr. 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.075,00kr. 131 140.825,00kr. 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
710,00kr. 115 81.650,00kr. 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
202,00kr. 1.681 339.562,00kr. 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
144,00kr. 2.557 368.208,00kr. 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,00kr. 5.382 661.986,00kr. 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 8.800 924.000,00kr. 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 34.977 2.518.344,00kr. 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 53.705 7.965.591,00kr. 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 608.000.000kr..

Ελλάδα
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Έλληνες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ 3 12.103,80€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 16 4.796,80€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 45 7.380,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 34 3.631,20€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 506 13.662,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 686 13.171,20€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 1.665 27.306,00€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 2.573 36.279,30€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 11.072 106.291,20€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
2,50€ 54.350 135.875,00€ 54.350
Σύνολο
- 70.950 360.496,50€ 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ελλάδα πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 5 1.499,00€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 7 1.148,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 13 1.388,40€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 122 3.294,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 191 3.667,20€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 479 7.855,60€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 581 8.192,10€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 2.797 26.851,20€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 4.195 53.895,50€ 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.585.175.970,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
64.429.160,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
60.558.420,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
599.330,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
44.530,00kr. 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
24.360,00kr. 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.860,00kr. 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.010,00kr. 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.850,00kr. 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.430,00kr. 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.090,00kr. 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.420,00kr. 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 54.350
Σύνολο
- 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 14.300.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 1 433.720,40€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 27 8.094,60€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 40 6.560,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 73 7.796,40€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 877 23.679,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 1.342 25.766,40€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 2.937 48.166,80€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 4.462 62.914,20€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 18.743 179.932,80€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 28.502 796.630,60€ 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 1 407.663,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ 3 12.103,80€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 11 3.297,80€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 8 1.312,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 22 2.349,60€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 317 8.559,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 511 9.811,20€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 1.188 19.483,20€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 1.759 24.801,90€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.506 72.057,60€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 11.326 561.439,70€ 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 9 2.698,20€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 30 4.920,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 35 3.738,00€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 278 7.506,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 578 11.097,60€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 1.239 20.319,60€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 1.342 18.922,20€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 8.167 78.403,20€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 11.678 147.604,80€ 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 54.350
Σύνολο
- 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 3 899,40€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 6 984,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 4 427,20€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 47 1.269,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 85 1.632,00€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 208 3.411,20€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 312 4.399,20€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 1.276 12.249,60€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 1.941 25.271,60€ 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.128.031.550,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.983.010,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.683.645,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
46.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.440,00kr. 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.880,00kr. 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.225,00kr. 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
310,00kr. 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
220,00kr. 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
185,00kr. 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
160,00kr. 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 54.350
Σύνολο
- 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 1.100.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 54.350
Σύνολο
- 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.142.075,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.654.185,00Ft 0 0,00Ft 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
122.920,00Ft 18 2.212.560,00Ft 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67.240,00Ft 19 1.277.560,00Ft 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
43.790,00Ft 32 1.401.280,00Ft 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11.070,00Ft 333 3.686.310,00Ft 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.870,00Ft 591 4.651.170,00Ft 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.725,00Ft 1.293 8.695.425,00Ft 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.780,00Ft 1.849 10.687.220,00Ft 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.935,00Ft 8.388 33.006.780,00Ft 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 12.523 65.618.305,00Ft 855.809

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
420.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.595.738,90zł 1 2.595.738,90zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.260,10zł 2 34.520,20zł 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.282,60zł 36 46.173,60zł 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
701,60zł 71 49.813,60zł 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
456,90zł 72 32.896,80zł 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
115,50zł 890 102.795,00zł 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
82,20zł 1.472 120.998,40zł 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
70,20zł 3.505 246.051,00zł 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,40zł 4.434 267.813,60zł 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
41,10zł 21.866 898.692,60zł 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 32.349 4.395.493,70zł 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Ιουλίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 420.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 21 6.295,80€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 23 3.772,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 25 2.670,00€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 274 7.398,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 511 9.811,20€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 1.146 18.794,40€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 1.369 19.302,90€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.050 67.680,00€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 10.419 135.724,30€ 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 4 1.199,20€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 18 2.952,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 21 2.242,80€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 219 5.913,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 384 7.372,80€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 856 14.038,40€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 1.163 16.398,30€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 5.388 51.724,80€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 8.053 101.841,30€ 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.123.907.838,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.964.797,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.666.525,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
119.157,00kr. 2 238.314,00kr. 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.603,00kr. 37 392.311,00kr. 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.194,00kr. 72 373.968,00kr. 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.514,00kr. 113 284.082,00kr. 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
309,00kr. 1.258 388.722,00kr. 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
219,00kr. 1.852 405.588,00kr. 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
187,00kr. 4.030 753.610,00kr. 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
161,00kr. 6.351 1.022.511,00kr. 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
109,00kr. 25.945 2.828.005,00kr. 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 39.660 6.687.111,00kr. 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.093.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.414.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.947.102,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.289.429,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
101.833,00Kc 1 101.833,00Kc 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.566,00Kc 14 105.924,00Kc 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.139,00Kc 30 124.170,00Kc 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.695,00Kc 32 86.240,00Kc 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
681,00Kc 448 305.088,00Kc 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
484,00Kc 631 305.404,00Kc 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
413,00Kc 1.362 562.506,00Kc 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
355,00Kc 2.200 781.000,00Kc 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
242,00Kc 9.096 2.201.232,00Kc 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 54.350
Σύνολο
- 13.814 4.573.397,00Kc 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.414.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.183.614,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
433.720,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
407.663,60€ 1 407.663,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.034,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
299,80€ 841
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
164,00€ 1.691
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
106,80€ 1.888
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,00€ 23.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 37.355
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 82.786
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,10€ 120.556
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 532.528
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 54.350
Σύνολο
- 855.809

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 96.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
 • 8
 • 6
 • 7
 • 4
 • 2
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 85
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 852
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.043
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
 • 2
 • 4
 • 7
 • 9
 • 7
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 10.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00Kc 59
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 100,00Kc 754
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 60,00Kc 7.425
60,00Kc 16.382
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
 • 4
 • 4
 • 6
 • 7
 • 1
 • 6
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 20
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 250
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.273
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 12.276
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
 • Bangkok
 • 52
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 4
Πόλη 5,00€ 605
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
 • 1
 • 4
 • 1
 • 5
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 21
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 208
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
 • Meløy
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
 • 1
 • 0
 • 2
 • 9
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 42.868,80€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 45
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 647
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 674

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.