Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 27η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021
μετακύλιση τζάκποτ
 • 8
 • 14
 • 15
 • 20
 • 31
 • 8
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
814.434
Ποσό
τζάκποτ
21.399.219€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 541.485
Σύνολο
- 814.434
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 9 Ιουλίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 22.365.282 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 27

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 3 814.735,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 2 335.479,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 541.485
Σύνολο
- 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
132.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.731.342,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.069.369,00kr. 2 2.138.738,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.550,00kr. 4 150.200,00kr. 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.623,00kr. 54 87.642,00kr. 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
740,00kr. 150 111.000,00kr. 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
492,00kr. 177 87.084,00kr. 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
192,00kr. 2.499 479.808,00kr. 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
134,00kr. 2.939 393.826,00kr. 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. 5.325 607.050,00kr. 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
92,00kr. 13.181 1.212.652,00kr. 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,00kr. 41.979 2.434.782,00kr. 541.485
Σύνολο
- 66.310 7.702.782,00kr. 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 132.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 8 2.000,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 8 892,00€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 16 1.161,60€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 215 5.525,50€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 288 5.155,20€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 477 7.298,10€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.179 14.501,70€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 4.142 32.307,60€ 541.485
Σύνολο
- 6.333 68.841,70€ 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.120.220.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
39.598.840,00kr. 1 39.598.840,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.458.110,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
858.170,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
36.450,00kr. 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.250,00kr. 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.580,00kr. 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.740,00kr. 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.600,00kr. 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.230,00kr. 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.790,00kr. 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.130,00kr. 541.485
Σύνολο
- 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 1 271.578,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ 2 11.771,20€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 39 9.750,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 48 5.352,00€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 79 5.735,40€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 989 25.417,30€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 1.286 23.019,40€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 2.156 32.986,80€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 5.220 64.206,00€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 18.047 140.766,60€ 541.485
Σύνολο
- 27.867 590.583,10€ 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ 1 5.885,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 17 4.250,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 22 2.453,00€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 41 2.976,60€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 574 14.751,80€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 872 15.608,80€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.275 19.507,50€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 2.933 36.075,90€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 11.416 89.044,80€ 541.485
Σύνολο
- 17.151 190.554,00€ 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
157.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.031.975,66kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.255.043,79kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
44.036,62kn 0 0,00kn 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.870,52kn 11 20.575,72kn 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
834,25kn 31 25.861,75kn 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
543,20kn 20 10.864,00kn 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
192,29kn 348 66.916,92kn 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
133,93kn 657 87.992,01kn 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,48kn 1.096 125.470,08kn 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
92,03kn 1.946 179.090,38kn 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,36kn 9.626 561.773,36kn 541.485
Σύνολο
- 13.735 1.078.544,22kn 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 157.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 541.485
Σύνολο
- 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 5 1.250,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 4 446,00€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 5 363,00€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 96 2.467,20€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 127 2.273,30€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 234 3.580,20€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 441 5.424,30€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 1.705 13.299,00€ 541.485
Σύνολο
- 2.617 29.103,00€ 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
215.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.806.895,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.733.670,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
60.830,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.580,00kr. 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.150,00kr. 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
750,00kr. 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
265,00kr. 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
185,00kr. 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 541.485
Σύνολο
- 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 215.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 541.485
Σύνολο
- 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.179.890,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.901.050,00Ft 1 1.901.050,00Ft 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
80.750,00Ft 24 1.938.000,00Ft 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.015,00Ft 25 900.375,00Ft 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.450,00Ft 36 844.200,00Ft 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.300,00Ft 588 4.880.400,00Ft 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.780,00Ft 908 5.248.240,00Ft 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.940,00Ft 1.346 6.649.240,00Ft 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00Ft 3.079 12.239.025,00Ft 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.520,00Ft 13.957 35.171.640,00Ft 541.485
Σύνολο
- 19.964 69.772.170,00Ft 814.434

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
95.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
403.151,50zł 1 403.151,50zł 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.135,40zł 43 48.822,20zł 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
506,40zł 45 22.788,00zł 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
329,70zł 58 19.122,60zł 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
116,80zł 1.040 121.472,00zł 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
81,30zł 1.486 120.811,80zł 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
69,50zł 2.417 167.981,50zł 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,90zł 5.815 325.058,50zł 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
35,50zł 20.741 736.305,50zł 541.485
Σύνολο
- 31.646 1.965.513,60zł 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 95.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 16 4.000,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 21 2.341,50€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 33 2.395,80€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 500 12.850,00€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 690 12.351,00€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.336 20.440,80€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 2.691 33.099,30€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 10.157 79.224,60€ 541.485
Σύνολο
- 15.444 166.703,00€ 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 5 1.250,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 13 1.449,50€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 22 1.597,20€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 309 7.941,30€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 388 6.945,20€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 712 10.893,60€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.732 21.303,60€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 6.007 46.854,60€ 541.485
Σύνολο
- 9.188 98.235,00€ 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
214.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.840.333,00kr. 1 12.840.333,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.711.447,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
141.173,00kr. 4 564.692,00kr. 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.591,00kr. 49 714.959,00kr. 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.171,00kr. 88 631.048,00kr. 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.467,00kr. 119 412.573,00kr. 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
262,00kr. 1.660 434.920,00kr. 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
182,00kr. 2.259 411.138,00kr. 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
156,00kr. 3.731 582.036,00kr. 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 8.804 1.100.500,00kr. 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
79,00kr. 31.777 2.510.383,00kr. 541.485
Σύνολο
- 48.492 20.202.582,00kr. 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 214.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
536.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.006.722,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.327.681,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
151.848,00Kc 2 303.696,00Kc 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.450,00Kc 13 83.850,00Kc 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.876,00Kc 27 77.652,00Kc 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.873,00Kc 34 63.682,00Kc 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
663,00Kc 572 379.236,00Kc 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
461,00Kc 711 327.771,00Kc 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
394,00Kc 1.194 470.436,00Kc 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
317,00Kc 2.965 939.905,00Kc 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
201,00Kc 10.327 2.075.727,00Kc 541.485
Σύνολο
- 15.845 4.721.955,00Kc 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 536.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.399.218,82€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
271.578,40€ 1 271.578,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
167.739,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.885,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
250,00€ 805
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,50€ 1.403
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,60€ 1.848
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,70€ 26.974
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 37.454
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 62.788
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 141.628
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,80€ 541.485
Σύνολο
- 814.434

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021
 • 5
 • 3
 • 1
 • 9
 • 7
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 94
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.143
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.964
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021
 • 6
 • 2
 • 4
 • 8
 • 5
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 66
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 723
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.287
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021
 • 3
 • 8
 • 4
 • 4
 • 0
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 3
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 26
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 415
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.855
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.172
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021
 • Venetsia
 • 55
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 10
Πόλη 5,00€ 1.064
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 16
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 200
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021
 • Oslo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.