Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 14η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
1 νικητής τζάκποτ
 • 11
 • 18
 • 23
 • 29
 • 32
 • 3
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.334.988
Ποσό
τζάκποτ
49.162.256€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 757.893
Σύνολο
- 1.334.988
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 9 Απριλίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 28.213.954 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 14

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 2 2.398.186,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 3 423.209,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 757.893
Σύνολο
- 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
310.785.127,00kr. 1 310.785.127,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.580.240,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
899.349,00kr. 1 899.349,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.785,00kr. 10 127.850,00kr. 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.216,00kr. 80 97.280,00kr. 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
634,00kr. 153 97.002,00kr. 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
220,00kr. 300 66.000,00kr. 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
101,00kr. 3.852 389.052,00kr. 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
101,00kr. 4.082 412.282,00kr. 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
101,00kr. 6.881 694.981,00kr. 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
51,00kr. 19.500 994.500,00kr. 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. 56.111 2.861.661,00kr. 757.893
Σύνολο
- 90.971 317.425.084,00kr. 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 303.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ 0 0,00€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 7 1.302,70€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 15 1.423,50€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 39 1.166,10€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 451 6.088,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 477 6.439,50€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 691 9.328,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 2.316 15.748,80€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 6.066 41.248,80€ 757.893
Σύνολο
- 10.062 82.746,40€ 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
7.433.333.030,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
181.302.860,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.329.730,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
302.530,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
28.130,00kr. 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.340,00kr. 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.520,00kr. 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.040,00kr. 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.040,00kr. 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.040,00kr. 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 757.893
Σύνολο
- 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 7.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ 0 0,00€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 36 6.699,60€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 66 6.263,40€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 132 3.946,80€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 1.931 26.068,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 1.719 23.206,50€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 2.843 38.380,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 8.802 59.853,60€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 23.387 159.031,60€ 757.893
Σύνολο
- 38.916 323.450,50€ 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ 5 10.004,50€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 21 3.908,10€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 29 2.752,10€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 114 3.408,60€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 1.257 16.969,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 1.073 14.485,50€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 1.428 19.278,00€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 6.138 41.738,40€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 13.529 91.997,20€ 757.893
Σύνολο
- 23.594 204.541,90€ 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
372.153.554,56kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.077.018,90kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.067.884,09kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
15.146,62kn 6 90.879,72kn 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.408,76kn 24 33.810,24kn 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
718,38kn 46 33.045,48kn 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
226,34kn 134 30.329,56kn 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
102,19kn 1.770 180.876,30kn 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
102,19kn 1.150 117.518,50kn 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,19kn 1.591 162.584,29kn 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
51,48kn 8.016 412.663,68kn 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,48kn 14.019 721.698,12kn 757.893
Σύνολο
- 26.756 1.783.405,89kn 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 363.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 757.893
Σύνολο
- 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ 0 0,00€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 5 930,50€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 7 664,30€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 18 538,20€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 205 2.767,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 158 2.133,00€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 279 3.766,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 979 6.657,20€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 2.289 15.565,20€ 757.893
Σύνολο
- 3.940 33.022,40€ 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
497.177.885,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.126.425,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.426.635,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.235,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.880,00kr. 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
955,00kr. 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
300,00kr. 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 757.893
Σύνολο
- 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 480.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 757.893
Σύνολο
- 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.565.515,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
646.290,00Ft 9 5.816.610,00Ft 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
60.110,00Ft 41 2.464.510,00Ft 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
30.655,00Ft 44 1.348.820,00Ft 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.660,00Ft 214 2.067.240,00Ft 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.360,00Ft 2.274 9.914.640,00Ft 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.360,00Ft 1.519 6.622.840,00Ft 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.360,00Ft 2.052 8.946.720,00Ft 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.195,00Ft 10.041 22.039.995,00Ft 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.195,00Ft 18.469 40.539.455,00Ft 757.893
Σύνολο
- 34.663 99.760.830,00Ft 1.334.988

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
225.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.078.603,50zł 1 1.078.603,50zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.120,30zł 8 72.962,40zł 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
848,30zł 57 48.353,10zł 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
432,60zł 81 35.040,60zł 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,30zł 218 29.713,40zł 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
61,60zł 2.515 154.924,00zł 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
61,60zł 1.931 118.949,60zł 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
61,60zł 2.971 183.013,60zł 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
31,00zł 11.785 365.335,00zł 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
31,00zł 25.824 800.544,00zł 757.893
Σύνολο
- 45.391 2.887.439,20zł 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 225.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ 2 4.001,80€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 34 6.327,40€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 41 3.890,90€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 102 3.049,80€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 1.113 15.025,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 1.057 14.269,50€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 1.427 19.264,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 5.608 38.134,40€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 13.474 91.623,20€ 757.893
Σύνολο
- 22.858 195.587,00€ 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ 3 6.002,70€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 24 4.466,40€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 25 2.372,50€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 75 2.242,50€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 714 9.639,00€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 602 8.127,00€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 953 12.865,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 3.369 22.909,20€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 8.207 55.807,60€ 757.893
Σύνολο
- 13.972 124.432,40€ 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
501.568.079,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.233.506,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.735.710,00kr. 1 2.735.710,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
61.905,00kr. 9 557.145,00kr. 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.886,00kr. 85 840.310,00kr. 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.281,00kr. 115 722.315,00kr. 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.724,00kr. 263 453.412,00kr. 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
137,00kr. 3.168 434.016,00kr. 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
137,00kr. 2.804 384.148,00kr. 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
137,00kr. 4.704 644.448,00kr. 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. 15.742 1.086.198,00kr. 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 38.267 2.640.423,00kr. 757.893
Σύνολο
- 65.158 10.498.125,00kr. 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 493.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.275.268.907,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
31.104.472,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.659.348,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
51.903,00Kc 3 155.709,00Kc 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.827,00Kc 36 173.772,00Kc 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.461,00Kc 56 137.816,00Kc 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
775,00Kc 119 92.225,00Kc 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
350,00Kc 1.630 570.500,00Kc 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
350,00Kc 1.497 523.950,00Kc 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
350,00Kc 2.514 879.900,00Kc 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
176,00Kc 8.035 1.414.160,00Kc 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
176,00Kc 19.923 3.506.448,00Kc 757.893
Σύνολο
- 33.813 7.454.480,00Kc 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.286.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
49.162.255,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.199.093,00€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
141.069,70€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.000,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
186,10€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
94,90€ 2.080
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29,90€ 5.659
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,50€ 72.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,50€ 56.321
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,50€ 87.851
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6,80€ 350.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 757.893
Σύνολο
- 1.334.988

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 48.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
 • 0
 • 9
 • 0
 • 7
 • 1
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 129
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.179
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.907
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 6
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 132
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.299
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 13.309
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
 • 5
 • 1
 • 5
 • 0
 • 3
 • 7
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 3
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 26
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 496
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.538
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 24.304
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
 • Los Angeles
 • 69
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 9
Πόλη 5,00€ 1.236
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
 • 5
 • 2
 • 5
 • 4
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 22
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 248
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
 • Kongsvinger
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.