Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 12η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024
1 νικητής τζάκποτ
 • 4
 • 10
 • 11
 • 20
 • 22
 • 7
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
893.924
Ποσό
τζάκποτ
63.259.939€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 582.636
Σύνολο
- 893.924
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 25.640.977 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 12

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 1 63.259.938,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 5 1.102.562,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 8 904.426,40€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 582.636
Σύνολο
- 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
400.787.167,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.405.796,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
720.744,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.193,00kr. 4 88.772,00kr. 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.232,00kr. 79 97.328,00kr. 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
872,00kr. 119 103.768,00kr. 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
540,00kr. 159 85.860,00kr. 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
179,00kr. 1.836 328.644,00kr. 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
119,00kr. 2.661 316.659,00kr. 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
107,00kr. 6.119 654.733,00kr. 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 9.432 896.040,00kr. 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 36.997 2.441.802,00kr. 582.636
Σύνολο
- 57.406 5.013.606,00kr. 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 393.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 7 1.320,20€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 8 1.056,80€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 9 720,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 160 3.824,00€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 210 3.339,00€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 506 7.235,80€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 827 10.502,90€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 3.289 29.272,10€ 582.636
Σύνολο
- 5.016 57.270,80€ 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
9.347.288.540,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
32.582.910,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.704.750,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
513.710,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
27.860,00kr. 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.510,00kr. 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.820,00kr. 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.530,00kr. 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.340,00kr. 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.110,00kr. 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.870,00kr. 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.310,00kr. 582.636
Σύνολο
- 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 9.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 1 220.512,40€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ 1 3.476,70€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 38 7.166,80€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 74 9.775,40€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 94 7.520,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 912 21.796,80€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 1.570 24.963,00€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 3.452 49.363,60€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 5.080 64.516,00€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 20.178 179.584,20€ 582.636
Σύνολο
- 31.400 588.674,90€ 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 1 220.512,40€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ 1 3.476,70€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 43 8.109,80€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 31 4.095,10€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 46 3.680,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 432 10.324,80€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 843 13.403,70€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 1.865 26.669,50€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 2.267 28.790,90€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 10.049 89.436,10€ 582.636
Σύνολο
- 15.578 408.499,00€ 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 23 4.337,80€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 32 4.227,20€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 51 4.080,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 397 9.488,30€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 929 14.771,10€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 1.862 26.626,60€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 2.070 26.289,00€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 10.518 93.610,20€ 582.636
Σύνολο
- 15.882 183.430,20€ 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 582.636
Σύνολο
- 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 1 188,60€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 6 792,60€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 5 400,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 66 1.577,40€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 92 1.462,80€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 202 2.888,60€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 303 3.848,10€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 1.296 11.534,40€ 582.636
Σύνολο
- 1.971 22.692,50€ 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
721.100.040,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.054.195,00kr. 1 7.054.195,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.288.690,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.630,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.145,00kr. 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.505,00kr. 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
910,00kr. 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
270,00kr. 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
140,00kr. 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 582.636
Σύνολο
- 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 710.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 582.636
Σύνολο
- 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
46.351.855,00Ft 0 0,00Ft 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.425.445,00Ft 0 0,00Ft 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
77.325,00Ft 31 2.397.075,00Ft 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54.160,00Ft 38 2.058.080,00Ft 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
32.800,00Ft 43 1.410.400,00Ft 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
9.800,00Ft 542 5.311.600,00Ft 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.520,00Ft 1.023 6.669.960,00Ft 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.865,00Ft 2.047 12.005.655,00Ft 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.205,00Ft 2.893 15.058.065,00Ft 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.650,00Ft 12.741 46.504.650,00Ft 582.636
Σύνολο
- 19.358 91.415.485,00Ft 893.924

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 7 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
270.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.649.545,50zł 1 1.649.545,50zł 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
15.106,00zł 6 90.636,00zł 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
819,50zł 51 41.794,50zł 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
574,00zł 86 49.364,00zł 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
347,60zł 83 28.850,80zł 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
103,90zł 1.172 121.770,80zł 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
69,10zł 1.719 118.782,90zł 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
62,20zł 3.597 223.733,40zł 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,20zł 5.842 322.478,40zł 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
38,70zł 22.936 887.623,20zł 582.636
Σύνολο
- 35.493 3.534.579,50zł 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 270.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ 1 3.476,70€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 15 2.829,00€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 34 4.491,40€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 44 3.520,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 424 10.133,60€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 700 11.130,00€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 1.592 22.765,60€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 2.102 26.695,40€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 9.309 82.850,10€ 582.636
Σύνολο
- 14.221 167.891,80€ 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 1 113.053,30€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ 0 0,00€ 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 10 1.886,00€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 17 2.245,70€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 26 2.080,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 258 6.166,20€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 442 7.027,80€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 938 13.413,40€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 1.241 15.760,70€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 5.508 49.021,20€ 582.636
Σύνολο
- 8.441 210.654,30€ 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
715.248.496,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.309.876,00kr. 1 3.309.876,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.817.876,00kr. 1 1.817.876,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
338.748,00kr. 1 338.748,00kr. 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.288,00kr. 68 495.584,00kr. 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.167,00kr. 118 491.706,00kr. 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.376,00kr. 131 311.256,00kr. 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
270,00kr. 1.685 454.950,00kr. 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
179,00kr. 2.537 454.123,00kr. 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
161,00kr. 5.147 828.667,00kr. 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
143,00kr. 8.371 1.197.053,00kr. 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 32.819 3.281.900,00kr. 582.636
Σύνολο
- 50.879 12.981.739,00kr. 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 707.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.545.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.551.399,00Kc 0 0,00Kc 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.846.116,00Kc 0 0,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
87.525,00Kc 1 87.525,00Kc 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.748,00Kc 17 80.716,00Kc 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.325,00Kc 27 89.775,00Kc 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.014,00Kc 41 82.574,00Kc 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
601,00Kc 457 274.657,00Kc 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
400,00Kc 824 329.600,00Kc 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
360,00Kc 1.631 587.160,00Kc 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
319,00Kc 2.528 806.432,00Kc 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
224,00Kc 10.057 2.252.768,00Kc 582.636
Σύνολο
- 15.583 4.591.207,00Kc 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.545.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.259.938,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.512,40€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
113.053,30€ 1 113.053,30€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.476,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 59
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
188,60€ 1.359
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
132,10€ 2.134
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
80,00€ 2.561
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,90€ 27.283
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 45.825
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,30€ 96.470
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,70€ 135.575
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 582.636
Σύνολο
- 893.924

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 3
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 109
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 960
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.542
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024
 • 0
 • 7
 • 9
 • 7
 • 0
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 60
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 731
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.493
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024
 • 0
 • 3
 • 8
 • 4
 • 6
 • 1
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 25
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 356
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.182
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 16.823
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024
 • Kööpenhamina
 • 94
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 6
Πόλη 5,00€ 743
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024
 • 8
 • 9
 • 2
 • 9
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 224
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024
 • Bærum
 • Bærum
 • Bergen
 • Eidsvoll
 • Frøya
 • Gjøvik
 • Høylandet
 • Lier
 • Sarpsborg
 • Tønsberg
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024
 • 5
 • 3
 • 9
 • 7
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 26.758,30€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 548
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 646

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.