Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 3η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024
15× μετακύλιση τζάκποτ
 • 9
 • 12
 • 26
 • 41
 • 47
 • 7
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.127.995
Ποσό
τζάκποτ
120.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 743.261
Σύνολο
- 1.127.995
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 36.421.671 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 3

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 2 10.284.443,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 16 1.345.867,20€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 743.261
Σύνολο
- 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
750.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
32.596.806,00kr. 1 32.596.806,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
536.273,00kr. 3 1.608.819,00kr. 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.802,00kr. 2 67.604,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.013,00kr. 78 157.014,00kr. 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.114,00kr. 156 173.784,00kr. 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
747,00kr. 162 121.014,00kr. 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
205,00kr. 2.333 478.265,00kr. 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
151,00kr. 3.491 527.141,00kr. 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 7.477 964.533,00kr. 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
102,00kr. 13.150 1.341.300,00kr. 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
74,00kr. 49.789 3.684.386,00kr. 743.261
Σύνολο
- 76.642 41.720.666,00kr. 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 8 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 750.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 4 1.244,80€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 16 2.721,60€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 16 1.800,00€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 156 4.290,00€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 201 4.060,20€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 485 8.342,00€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 723 9.905,10€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 3.057 30.264,30€ 743.261
Σύνολο
- 4.658 62.628,00€ 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 8 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.970.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
770.047.720,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.596.470,00kr. 0 0,00kr. 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
793.310,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
46.600,00kr. 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
25.470,00kr. 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.840,00kr. 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.110,00kr. 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.020,00kr. 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.570,00kr. 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.050,00kr. 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.480,00kr. 743.261
Σύνολο
- 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ 3 15.892,80€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 26 8.091,20€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 84 14.288,40€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 84 9.450,00€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 1.092 30.030,00€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 1.584 31.996,80€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 3.454 59.408,80€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 5.633 77.172,10€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 22.718 224.908,20€ 743.261
Σύνολο
- 34.678 471.238,30€ 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 12 3.734,40€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 22 3.742,20€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 29 3.262,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 392 10.780,00€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 566 11.433,20€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.242 21.362,40€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 2.069 28.345,30€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 8.712 86.248,80€ 743.261
Σύνολο
- 13.044 168.908,80€ 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 16 4.979,20€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 26 4.422,60€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 39 4.387,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 283 7.782,50€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 504 10.180,80€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.184 20.364,80€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 1.451 19.878,70€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 7.569 74.933,10€ 743.261
Σύνολο
- 11.072 146.929,20€ 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 743.261
Σύνολο
- 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 3 933,60€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 8 1.360,80€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 5 562,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 102 2.805,00€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 134 2.706,80€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 257 4.420,40€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 437 5.986,90€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 1.729 17.117,10€ 743.261
Σύνολο
- 2.675 35.893,10€ 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.350.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
58.148.245,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
951.190,00kr. 1 951.190,00kr. 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
59.905,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.515,00kr. 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.920,00kr. 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.270,00kr. 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
310,00kr. 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
225,00kr. 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
190,00kr. 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 743.261
Σύνολο
- 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 1.350.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 1 84.116,70€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 743.261
Σύνολο
- 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
34.487.845,00Ft 0 0,00Ft 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.172.015,00Ft 1 2.172.015,00Ft 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
127.590,00Ft 21 2.679.390,00Ft 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69.740,00Ft 32 2.231.680,00Ft 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
46.125,00Ft 31 1.429.875,00Ft 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11.275,00Ft 399 4.498.725,00Ft 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.280,00Ft 678 5.613.840,00Ft 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
7.050,00Ft 1.493 10.525.650,00Ft 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.615,00Ft 2.046 11.488.290,00Ft 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
4.060,00Ft 9.814 39.844.840,00Ft 743.261
Σύνολο
- 14.515 80.484.305,00Ft 1.127.995

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
520.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
802.596,20zł 1 802.596,20zł 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.355,30zł 34 46.080,20zł 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
740,80zł 67 49.633,60zł 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
490,00zł 82 40.180,00zł 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
119,80zł 1.218 145.916,40zł 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
88,00zł 1.720 151.360,00zł 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
74,90zł 3.886 291.061,40zł 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,70zł 6.290 375.513,00zł 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
43,20zł 24.771 1.070.107,20zł 743.261
Σύνολο
- 38.069 2.972.448,00zł 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 520.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ 1 5.297,60€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 9 2.800,80€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 24 4.082,40€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 37 4.162,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 430 11.825,00€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 620 12.524,00€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.567 26.952,40€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 2.123 29.085,10€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 9.703 96.059,70€ 743.261
Σύνολο
- 14.514 192.789,50€ 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ 2 10.595,20€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 13 4.045,60€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 20 3.402,00€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 21 2.362,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 304 8.360,00€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 442 8.928,40€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.014 17.440,80€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 1.579 21.632,30€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 6.578 65.122,20€ 743.261
Σύνολο
- 9.973 141.889,00€ 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 8 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.348.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
57.780.576,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
945.177,00kr. 0 0,00kr. 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
235.751,00kr. 1 235.751,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.928,00kr. 38 453.264,00kr. 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.631,00kr. 106 490.886,00kr. 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.708,00kr. 122 330.376,00kr. 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
309,00kr. 1.286 397.374,00kr. 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
226,00kr. 1.850 418.100,00kr. 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
193,00kr. 4.172 805.196,00kr. 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
153,00kr. 6.461 988.533,00kr. 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
111,00kr. 26.221 2.910.531,00kr. 743.261
Σύνολο
- 40.257 7.030.011,00kr. 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.348.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.952.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
126.498.658,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.069.270,00Kc 0 0,00Kc 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
130.320,00Kc 1 130.320,00Kc 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.655,00Kc 20 153.100,00Kc 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.184,00Kc 40 167.360,00Kc 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.767,00Kc 43 118.981,00Kc 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
676,00Kc 681 460.356,00Kc 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
496,00Kc 1.141 565.936,00Kc 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
423,00Kc 2.322 982.206,00Kc 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
337,00Kc 3.805 1.282.285,00Kc 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
243,00Kc 15.579 3.785.697,00Kc 743.261
Σύνολο
- 23.632 7.646.241,00Kc 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.952.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.142.221,90€ 1 5.142.221,90€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
84.116,70€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.297,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
311,20€ 1.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
170,10€ 2.355
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,50€ 2.589
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,50€ 33.768
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 51.196
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 114.213
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 179.363
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,90€ 743.261
Σύνολο
- 1.127.995

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024
 • 3
 • 7
 • 3
 • 1
 • 9
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 101
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.037
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.302
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024
 • 6
 • 5
 • 0
 • 3
 • 9
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 115
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.176
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 12.021
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024
 • 1
 • 9
 • 8
 • 0
 • 5
 • 8
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 14
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 298
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.508
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 12.829
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024
 • Kuala Lumpur
 • 83
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 716
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024
 • 2
 • 8
 • 3
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 13
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 180
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024
 • Levanger
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024
 • 6
 • 0
 • 1
 • 7
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.841,18€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 92
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 844
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 897

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.