Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 98η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 2
 • 8
 • 28
 • 32
 • 37
 • 3
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
746.715
Ποσό
τζάκποτ
42.695.469€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 472.619
Σύνολο
- 746.715
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.353.539 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 98

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 1 612.134,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 5 739.747,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 472.619
Σύνολο
- 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
266.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.902.388,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
943.208,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.810,00kr. 3 65.430,00kr. 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.902,00kr. 43 81.786,00kr. 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
811,00kr. 118 95.698,00kr. 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
791,00kr. 98 77.518,00kr. 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
145,00kr. 1.618 234.610,00kr. 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
142,00kr. 2.134 303.028,00kr. 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
131,00kr. 4.702 615.962,00kr. 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
74,00kr. 8.428 623.672,00kr. 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 30.682 2.086.376,00kr. 472.619
Σύνολο
- 47.826 4.184.080,00kr. 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 266.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 7 2.055,90€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 3 367,80€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 9 1.075,50€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 127 2.463,80€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 203 3.857,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 425 7.437,50€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 795 7.870,50€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 2.947 26.817,70€ 472.619
Σύνολο
- 4.516 51.945,70€ 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
6.393.646.500,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
91.667.170,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
22.155.430,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
511.620,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.980,00kr. 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.350,00kr. 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.890,00kr. 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.900,00kr. 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.840,00kr. 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.620,00kr. 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.480,00kr. 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.360,00kr. 472.619
Σύνολο
- 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.000.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 17 4.992,90€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 53 6.497,80€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 30 3.585,00€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 625 12.125,00€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 852 16.188,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 1.744 30.520,00€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 3.423 33.887,70€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 12.307 111.993,70€ 472.619
Σύνολο
- 19.051 219.790,10€ 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ 1 3.416,50€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 18 5.286,60€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 21 2.574,60€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 24 2.868,00€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 367 7.119,80€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 420 7.980,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 862 15.085,00€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 2.007 19.869,30€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 6.465 58.831,50€ 472.619
Σύνολο
- 10.185 123.031,30€ 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 21 6.167,70€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 32 3.923,20€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 22 2.629,00€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 472 9.156,80€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 595 11.305,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 1.189 20.807,50€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 2.295 22.720,50€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 8.400 76.440,00€ 472.619
Σύνολο
- 13.026 153.149,70€ 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 472.619
Σύνολο
- 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 2 587,40€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 1 122,60€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 4 478,00€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 65 1.261,00€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 102 1.938,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 198 3.465,00€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 360 3.564,00€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 1.191 10.838,10€ 472.619
Σύνολο
- 1.923 22.254,10€ 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
495.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.178.500,00kr. 1 7.178.500,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.735.000,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
40.065,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.440,00kr. 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.435,00kr. 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.400,00kr. 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
225,00kr. 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
220,00kr. 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
205,00kr. 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 472.619
Σύνολο
- 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 495.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 1 612.134,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 472.619
Σύνολο
- 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.560.400,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.190.650,00Ft 1 1.190.650,00Ft 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
102.355,00Ft 21 2.149.455,00Ft 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42.725,00Ft 45 1.922.625,00Ft 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
41.645,00Ft 25 1.041.125,00Ft 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.760,00Ft 643 4.346.680,00Ft 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.620,00Ft 771 5.104.020,00Ft 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.100,00Ft 1.519 9.265.900,00Ft 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.450,00Ft 3.433 11.843.850,00Ft 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.170,00Ft 11.403 36.147.510,00Ft 472.619
Σύνολο
- 17.861 73.011.815,00Ft 746.715

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
180.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
319.379,40zł 2 638.758,80zł 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.272,80zł 36 45.820,80zł 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
531,30zł 54 28.690,20zł 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
517,90zł 70 36.253,00zł 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
84,10zł 1.170 98.397,00zł 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
82,40zł 1.348 111.075,20zł 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
75,90zł 2.941 223.221,90zł 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
42,90zł 6.183 265.250,70zł 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
39,50zł 19.448 768.196,00zł 472.619
Σύνολο
- 31.252 2.215.663,60zł 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 180.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ 1 3.416,50€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 12 3.524,40€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 30 3.678,00€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 38 4.541,00€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 489 9.486,60€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 583 11.077,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 1.180 20.650,00€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 2.492 24.670,80€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 8.134 74.019,40€ 472.619
Σύνολο
- 12.959 155.063,70€ 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 1 147.949,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ 0 0,00€ 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 9 2.643,30€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 19 2.329,40€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 24 2.868,00€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 279 5.412,60€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 346 6.574,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 726 12.705,00€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 1.472 14.572,80€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 4.903 44.617,30€ 472.619
Σύνολο
- 7.779 239.671,90€ 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
476.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.894.473,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.666.355,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
128.247,00kr. 3 384.741,00kr. 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.599,00kr. 39 452.361,00kr. 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.474,00kr. 151 524.574,00kr. 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.439,00kr. 73 251.047,00kr. 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
218,00kr. 1.679 366.022,00kr. 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
213,00kr. 2.002 426.426,00kr. 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
197,00kr. 3.874 763.178,00kr. 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
111,00kr. 8.806 977.466,00kr. 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
102,00kr. 28.740 2.931.480,00kr. 472.619
Σύνολο
- 45.367 7.077.295,00kr. 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 476.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.024.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.908.540,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.603.310,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
83.208,00Kc 0 0,00Kc 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.153,00Kc 14 100.142,00Kc 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.985,00Kc 36 107.460,00Kc 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.910,00Kc 34 98.940,00Kc 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
472,00Kc 458 216.176,00Kc 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
462,00Kc 585 270.270,00Kc 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
426,00Kc 1.268 540.168,00Kc 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
241,00Kc 2.319 558.879,00Kc 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
221,00Kc 8.851 1.956.071,00Kc 472.619
Σύνολο
- 13.565 3.848.106,00Kc 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.024.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.695.469,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
612.134,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
147.949,50€ 1 147.949,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.416,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 50
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
293,70€ 727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
122,60€ 1.915
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,50€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,40€ 28.063
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,00€ 31.927
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,50€ 65.519
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 144.456
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 472.619
Σύνολο
- 746.715

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023
 • 0
 • 7
 • 9
 • 6
 • 9
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 79
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 922
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.154
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023
 • 2
 • 7
 • 1
 • 2
 • 0
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 57
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 661
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.555
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023
 • 2
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 24
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 361
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.054
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 16.229
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023
 • Pietari
 • 37
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 622
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023
 • 4
 • 3
 • 6
 • 6
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 23
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 206
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023
 • Sarpsborg
 • Andelslag
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023
 • 5
 • 4
 • 6
 • 5
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 11.305,70€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 57
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 506
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 594

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.