Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 77η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
1 νικητής τζάκποτ
 • 15
 • 17
 • 23
 • 35
 • 38
 • 4
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.323.980
Ποσό
τζάκποτ
120.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 819.307
Σύνολο
- 1.323.980
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 36.111.784 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 77

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 1 120.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 14 16.936.521,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 29 1.539.125,70€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 819.307
Σύνολο
- 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
758.655.630,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.648.236,00kr. 1 7.648.236,00kr. 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
338.372,00kr. 0 0,00kr. 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.058,00kr. 5 55.290,00kr. 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.255,00kr. 67 84.085,00kr. 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
601,00kr. 159 95.559,00kr. 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
524,00kr. 136 71.264,00kr. 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
134,00kr. 2.301 308.334,00kr. 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
117,00kr. 3.090 361.530,00kr. 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
109,00kr. 6.854 747.086,00kr. 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
74,00kr. 11.887 879.638,00kr. 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 44.486 2.936.076,00kr. 819.307
Σύνολο
- 68.986 13.187.098,00kr. 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 750.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 0 0,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ 0 0,00€ 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 6 1.153,20€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 23 2.063,10€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 18 1.395,00€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 284 5.083,60€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 320 5.024,00€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 713 10.409,80€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 1.324 13.107,60€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 4.660 41.474,00€ 819.307
Σύνολο
- 7.348 79.710,30€ 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.497.200.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
176.393.860,00kr. 0 0,00kr. 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.738.610,00kr. 0 0,00kr. 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
252.230,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
28.020,00kr. 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
13.070,00kr. 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.300,00kr. 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.600,00kr. 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.280,00kr. 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.120,00kr. 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.440,00kr. 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.290,00kr. 819.307
Σύνολο
- 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 17.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 0 0,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ 6 10.379,40€ 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 24 4.612,80€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 64 5.740,80€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 69 5.347,50€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 1.022 18.293,80€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 1.261 19.797,70€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 2.833 41.361,80€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 4.831 47.826,90€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 18.026 160.431,40€ 819.307
Σύνολο
- 28.136 313.792,10€ 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 0 0,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ 2 3.459,80€ 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 15 2.883,00€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 31 2.780,70€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 40 3.100,00€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 388 6.945,20€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 529 8.305,30€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 1.042 15.213,20€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 2.081 20.601,90€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 7.006 62.353,40€ 819.307
Σύνολο
- 11.134 125.642,50€ 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
903.504.720,00kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.108.468,25kn 0 0,00kn 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
399.599,81kn 1 399.599,81kn 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
13.024,77kn 3 39.074,31kn 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.447,11kn 35 50.648,85kn 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
675,37kn 87 58.757,19kn 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
583,51kn 64 37.344,64kn 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
134,77kn 741 99.864,57kn 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
118,21kn 858 101.424,18kn 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
109,93kn 1.778 195.455,54kn 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
74,54kn 3.171 236.366,34kn 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,01kn 8.797 589.486,97kn 819.307
Σύνολο
- 15.535 1.808.022,40kn 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 903.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 0 0,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 819.307
Σύνολο
- 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 0 0,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ 0 0,00€ 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 6 1.153,20€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 4 358,80€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 5 387,50€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 93 1.664,70€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 135 2.119,50€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 295 4.307,00€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 523 5.177,70€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 1.943 17.292,70€ 819.307
Σύνολο
- 3.004 32.461,10€ 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.233.540.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.435.640,00kr. 0 0,00kr. 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
545.565,00kr. 0 0,00kr. 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.780,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.975,00kr. 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
920,00kr. 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
795,00kr. 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
180,00kr. 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 819.307
Σύνολο
- 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 1.220.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 2 106.146,60€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 819.307
Σύνολο
- 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 1 1.209.751,50€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.849.415,00Ft 0 0,00Ft 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
646.985,00Ft 3 1.940.955,00Ft 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
71.885,00Ft 12 862.620,00Ft 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
33.550,00Ft 41 1.375.550,00Ft 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
28.985,00Ft 45 1.304.325,00Ft 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.695,00Ft 566 3.789.370,00Ft 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.870,00Ft 671 3.938.770,00Ft 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.460,00Ft 1.267 6.917.820,00Ft 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.705,00Ft 2.828 10.477.740,00Ft 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.330,00Ft 8.754 29.150.820,00Ft 819.307
Σύνολο
- 14.188 60.967.721,50Ft 1.323.980

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Μαΐου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.103.386,40zł 1 6.103.386,40zł 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.106,00zł 9 72.954,00zł 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
900,70zł 51 45.935,70zł 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
420,40zł 154 64.741,60zł 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
363,20zł 130 47.216,00zł 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
83,90zł 1.923 161.339,70zł 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
73,60zł 2.408 177.228,80zł 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
68,50zł 5.088 348.528,00zł 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,40zł 9.646 447.574,40zł 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
41,70zł 31.327 1.306.335,90zł 819.307
Σύνολο
- 50.737 8.775.240,50zł 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 0 0,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ 0 0,00€ 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 29 5.573,80€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 57 5.112,90€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 41 3.177,50€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 730 13.067,00€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 744 11.680,80€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 1.613 23.549,80€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 3.608 35.719,20€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 9.928 88.359,20€ 819.307
Σύνολο
- 16.750 186.240,20€ 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 0 0,00€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ 3 5.189,70€ 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 14 2.690,80€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 40 3.588,00€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 39 3.022,50€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 434 7.768,60€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 504 7.912,80€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 1.075 15.695,00€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 1.991 19.710,90€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 6.301 56.078,90€ 819.307
Σύνολο
- 10.401 121.657,20€ 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.305.084.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.156.894,00kr. 0 0,00kr. 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
577.209,00kr. 0 0,00kr. 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
18.813,00kr. 0 0,00kr. 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.159,00kr. 32 421.088,00kr. 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.873,00kr. 110 426.030,00kr. 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.511,00kr. 73 256.303,00kr. 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
194,00kr. 1.355 262.870,00kr. 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 1.885 320.450,00kr. 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
158,00kr. 3.686 582.388,00kr. 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
107,00kr. 6.605 706.735,00kr. 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
96,00kr. 24.292 2.332.032,00kr. 819.307
Σύνολο
- 38.038 5.307.896,00kr. 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.305.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.930.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
29.427.205,00Kc 0 0,00Kc 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.291.008,00Kc 0 0,00Kc 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.079,00Kc 1 42.079,00Kc 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.675,00Kc 28 130.900,00Kc 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.181,00Kc 66 143.946,00Kc 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.885,00Kc 48 90.480,00Kc 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
435,00Kc 855 371.925,00Kc 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
381,00Kc 1.146 436.626,00Kc 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
355,00Kc 2.291 813.305,00Kc 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
240,00Kc 4.262 1.022.880,00Kc 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
216,00Kc 15.032 3.246.912,00Kc 819.307
Σύνολο
- 23.729 6.299.053,00Kc 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.930.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.209.751,50€ 0 0,00€ 17
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.073,30€ 1 53.073,30€ 33
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.729,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 167
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
192,20€ 1.878
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89,70€ 4.425
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,50€ 3.726
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,90€ 51.317
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,70€ 65.400
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 132.770
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 244.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,90€ 819.307
Σύνολο
- 1.323.980

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
 • 5
 • 3
 • 3
 • 5
 • 8
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 15
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 121
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.005
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.743
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
 • 5
 • 2
 • 5
 • 7
 • 2
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 97
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.099
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 11.029
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
 • 9
 • 5
 • 8
 • 4
 • 2
 • 9
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 11
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 307
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.806
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 15.017
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
 • Hanoi
 • 12
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 799
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
 • 3
 • 1
 • 6
 • 7
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 177
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
 • Stavanger
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
 • 6
 • 1
 • 3
 • 8
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 18.552,60€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 77
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 857
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 964

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.