Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 63η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 8 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 8 Αυγούστου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 12
 • 25
 • 31
 • 37
 • 6
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
465.138
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 290.676
Σύνολο
- 465.138
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 13.161.607 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 63

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1 10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 1 565.949,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 3 239.376,60€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 290.676
Σύνολο
- 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.337.780,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.607.955,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
508.705,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.890,00kr. 1 24.890,00kr. 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.491,00kr. 34 50.694,00kr. 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
774,00kr. 57 44.118,00kr. 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
509,00kr. 65 33.085,00kr. 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 837 125.550,00kr. 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
128,00kr. 1.103 141.184,00kr. 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 2.555 268.275,00kr. 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 4.330 346.400,00kr. 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 16.410 1.115.880,00kr. 290.676
Σύνολο
- 25.392 2.150.076,00kr. 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 4 916,80€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 4 467,20€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 5 376,00€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 102 2.040,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 164 2.804,40€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 434 6.119,40€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 596 6.377,20€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 2.090 19.019,00€ 290.676
Σύνολο
- 3.399 38.120,00€ 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.440.700.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
81.536.280,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.495.660,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
561.820,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.020,00kr. 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.820,00kr. 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.830,00kr. 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.880,00kr. 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.460,00kr. 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.030,00kr. 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.540,00kr. 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.310,00kr. 290.676
Σύνολο
- 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 8 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ 1 3.899,70€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 19 4.354,80€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 49 5.723,20€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 38 2.857,60€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 644 12.880,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 805 13.765,50€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.847 26.042,70€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 3.215 34.400,50€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 11.308 102.902,80€ 290.676
Σύνολο
- 17.926 206.826,80€ 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 1 79.792,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 16 3.667,20€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 36 4.204,80€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 47 3.534,40€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 378 7.560,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 525 8.977,50€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.330 18.753,00€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 1.863 19.934,10€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 6.827 62.125,70€ 290.676
Σύνολο
- 11.023 208.548,90€ 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 1 79.792,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 17 3.896,40€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 33 3.854,40€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 35 2.632,00€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 333 6.660,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 560 9.576,00€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.390 19.599,00€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 1.614 17.269,80€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 6.585 59.923,50€ 290.676
Σύνολο
- 10.568 203.203,30€ 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 290.676
Σύνολο
- 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 4 916,80€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 3 350,40€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 7 526,40€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 56 1.120,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 100 1.710,00€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 195 2.749,50€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 284 3.038,80€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 1.004 9.136,40€ 290.676
Σύνολο
- 1.653 19.548,30€ 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
112.950.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.911.480,00kr. 1 10.911.480,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
901.250,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
44.045,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.585,00kr. 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.315,00kr. 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
845,00kr. 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
225,00kr. 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 290.676
Σύνολο
- 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 111.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 290.676
Σύνολο
- 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 7 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.807.580,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.359.045,00Ft 1 1.359.045,00Ft 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
79.875,00Ft 13 1.038.375,00Ft 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
40.705,00Ft 31 1.261.855,00Ft 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
26.205,00Ft 43 1.126.815,00Ft 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.970,00Ft 431 3.004.070,00Ft 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.960,00Ft 636 3.790.560,00Ft 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.915,00Ft 1.400 6.881.000,00Ft 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.730,00Ft 2.081 7.762.130,00Ft 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.170,00Ft 7.505 23.790.850,00Ft 290.676
Σύνολο
- 12.141 50.014.700,00Ft 465.138

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
210.884,50zł 2 421.769,00zł 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.014,90zł 33 33.491,70zł 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
517,20zł 67 34.652,40zł 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
333,00zł 86 28.638,00zł 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
88,60zł 904 80.094,40zł 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
75,80zł 1.131 85.729,80zł 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
62,50zł 2.743 171.437,50zł 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
47,40zł 4.434 210.171,60zł 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
40,30zł 14.919 601.235,70zł 290.676
Σύνολο
- 24.319 1.667.220,10zł 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 1 79.792,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 18 4.125,60€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 23 2.686,40€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 32 2.406,40€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 349 6.980,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 514 8.789,40€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.175 16.567,50€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 1.739 18.607,30€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 7.016 63.845,60€ 290.676
Σύνολο
- 10.867 203.800,40€ 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ 1 3.899,70€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 6 1.375,20€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 20 2.336,00€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 21 1.579,20€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 197 3.940,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 270 4.617,00€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 624 8.798,40€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 977 10.453,90€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 3.605 32.805,50€ 290.676
Σύνολο
- 5.721 69.804,90€ 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
117.077.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.625.962,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
934.183,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
116.818,00kr. 3 350.454,00kr. 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.045,00kr. 26 183.170,00kr. 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.127,00kr. 58 181.366,00kr. 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.365,00kr. 42 99.330,00kr. 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
234,00kr. 886 207.324,00kr. 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
200,00kr. 1.011 202.200,00kr. 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 2.373 391.545,00kr. 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
125,00kr. 4.719 589.875,00kr. 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
106,00kr. 15.238 1.615.228,00kr. 290.676
Σύνολο
- 24.356 3.820.492,00kr. 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 117.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
243.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.721.435,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.934.561,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
94.548,00Kc 0 0,00Kc 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.556,00Kc 10 55.560,00Kc 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.831,00Kc 14 39.634,00Kc 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.823,00Kc 16 29.168,00Kc 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
484,00Kc 263 127.292,00Kc 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
414,00Kc 351 145.314,00Kc 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
341,00Kc 837 285.417,00Kc 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
259,00Kc 1.474 381.766,00Kc 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
220,00Kc 5.022 1.104.840,00Kc 290.676
Σύνολο
- 7.987 2.168.991,00Kc 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 243.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
565.949,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.792,20€ 2 159.584,40€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.899,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,20€ 574
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
116,80€ 1.239
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
75,20€ 1.399
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 16.727
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,10€ 21.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 50.180
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,70€ 82.387
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 290.676
Σύνολο
- 465.138

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 7 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 8 Αυγούστου 2023
 • 8
 • 3
 • 6
 • 0
 • 6
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 104
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 779
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.605
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 8 Αυγούστου 2023
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 7
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 41
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 453
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.352
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 8 Αυγούστου 2023
 • 0
 • 7
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 11
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 208
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.726
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 9.405
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 8 Αυγούστου 2023
 • Firenze
 • 94
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 6
Πόλη 5,00€ 461
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 8 Αυγούστου 2023
 • 0
 • 1
 • 4
 • 5
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 142
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 8 Αυγούστου 2023
 • Lillestrøm
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 8 Αυγούστου 2023
 • 3
 • 7
 • 2
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 26.626,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 51
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 459
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 545

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.