Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 20η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
1 νικητής τζάκποτ
 • 2
 • 11
 • 17
 • 23
 • 49
 • 4
 • 12
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
681.732
Ποσό
τζάκποτ
30.529.951€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 35.678
Σύνολο
- 681.732
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 8 Μαρτίου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.792.111 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 20

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 1 30.529.950,70€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 2 749.648,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 3 396.343,80€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 35.678
Σύνολο
- 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 8 Μαρτίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
193.452.909,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.389.534,00kr. 1 2.389.534,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
842.260,00kr. 1 842.260,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
58.524,00kr. 2 117.048,00kr. 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.922,00kr. 52 99.944,00kr. 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.458,00kr. 89 129.762,00kr. 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
547,00kr. 113 61.811,00kr. 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
255,00kr. 1.391 354.705,00kr. 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 2.129 308.705,00kr. 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,00kr. 5.041 589.797,00kr. 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
117,00kr. 7.034 822.978,00kr. 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
77,00kr. 29.568 2.276.736,00kr. 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 45.421 7.993.280,00kr. 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 190.000.000kr..

Ελλάδα
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Έλληνες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ 1 9.175,60€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 7 2.077,60€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 22 4.928,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 28 2.273,60€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 276 9.742,80€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 488 9.467,20€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.270 19.939,00€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 1.417 22.246,90€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 6.778 69.813,40€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
2,50€ 35.678 89.195,00€ 35.678
Σύνολο
- 45.965 238.859,10€ 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ελλάδα πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 5 1.484,00€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 10 2.240,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 14 1.136,80€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 112 3.953,60€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 203 3.938,20€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 504 7.912,80€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 557 8.744,90€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 2.590 26.677,00€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 3.995 56.087,30€ 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.529.118.180,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
55.605.180,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.599.200,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.361.200,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
44.030,00kr. 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
33.230,00kr. 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.040,00kr. 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.230,00kr. 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.870,00kr. 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.320,00kr. 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.320,00kr. 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.520,00kr. 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 35.678
Σύνολο
- 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Μαρτίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 1 132.114,60€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 21 6.232,80€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 33 7.392,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 65 5.278,00€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 665 23.474,50€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 1.119 21.708,60€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 2.921 45.859,70€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 3.489 54.777,30€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 15.011 154.613,30€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 23.325 451.450,80€ 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 16 4.748,80€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 22 4.928,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 40 3.248,00€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 243 8.577,90€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 582 11.290,80€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.659 26.046,30€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 1.156 18.149,20€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 6.942 71.502,60€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 10.660 148.491,60€ 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 14 4.155,20€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 20 4.480,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 49 3.978,80€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 266 9.389,80€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 632 12.260,80€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.950 30.615,00€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 1.241 19.483,70€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 7.792 80.257,60€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 11.964 164.620,90€ 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 35.678
Σύνολο
- 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 2 593,60€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 5 1.120,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 3 243,60€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 47 1.659,10€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 76 1.474,40€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 169 2.653,30€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 267 4.191,90€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 1.126 11.597,80€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 1.695 23.533,70€ 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
346.194.375,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.250.320,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.498.110,00kr. 1 1.498.110,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
104.045,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.365,00kr. 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.540,00kr. 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
920,00kr. 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
400,00kr. 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
215,00kr. 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 35.678
Σύνολο
- 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 344.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 35.678
Σύνολο
- 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Μαρτίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
54.166.985,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.761.995,00Ft 1 3.761.995,00Ft 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
121.690,00Ft 15 1.825.350,00Ft 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
91.840,00Ft 22 2.020.480,00Ft 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.290,00Ft 50 1.664.500,00Ft 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14.475,00Ft 334 4.834.650,00Ft 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.955,00Ft 705 5.608.275,00Ft 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.435,00Ft 2.079 13.378.365,00Ft 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6.435,00Ft 1.704 10.965.240,00Ft 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
4.225,00Ft 9.918 41.903.550,00Ft 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 14.828 85.962.405,00Ft 681.732

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
130.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
265.985,10zł 3 797.955,30zł 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.277,60zł 35 44.716,00zł 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
964,20zł 51 49.174,20zł 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
349,60zł 103 36.008,80zł 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
152,00zł 734 111.568,00zł 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
83,50zł 1.544 128.924,00zł 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
67,60zł 3.764 254.446,40zł 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
67,60zł 4.163 281.418,80zł 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
44,40zł 19.770 877.788,00zł 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 30.167 2.581.999,50zł 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 8 Μαρτίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 130.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ 0 0,00€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 19 5.639,20€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 22 4.928,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 39 3.166,80€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 319 11.260,70€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 592 11.484,80€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.616 25.371,20€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 1.497 23.502,90€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 7.665 78.949,50€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 11.769 164.303,10€ 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ 1 9.175,60€ 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 15 4.452,00€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 13 2.912,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 17 1.380,40€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 199 7.024,70€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 299 5.800,60€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 899 14.114,30€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 942 14.789,40€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 4.479 46.133,70€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 6.864 105.782,70€ 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
341.599.618,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.773.849,00kr. 2 11.547.698,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.614.488,00kr. 2 3.228.976,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
102.665,00kr. 0 0,00kr. 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.502,00kr. 39 487.578,00kr. 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.063,00kr. 58 467.654,00kr. 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.131,00kr. 161 343.091,00kr. 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
394,00kr. 939 369.966,00kr. 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
217,00kr. 2.068 448.756,00kr. 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 5.699 997.325,00kr. 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 4.917 860.475,00kr. 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 26.299 3.024.385,00kr. 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 40.184 21.775.904,00kr. 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 339.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
761.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.484.928,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.343.159,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
232.188,00Kc 0 0,00Kc 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.510,00Kc 23 172.730,00Kc 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.668,00Kc 21 119.028,00Kc 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.054,00Kc 37 75.998,00Kc 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
893,00Kc 302 269.686,00Kc 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
490,00Kc 571 279.790,00Kc 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
397,00Kc 1.334 529.598,00Kc 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
397,00Kc 1.557 618.129,00Kc 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
260,00Kc 7.585 1.972.100,00Kc 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 35.678
Σύνολο
- 11.430 4.037.059,00Kc 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 761.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.529.950,70€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.824,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
132.114,60€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.175,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 19
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
296,80€ 734
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
224,00€ 1.070
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,20€ 2.145
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,30€ 15.710
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 31.893
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 87.327
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 80.369
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,30€ 426.773
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 35.678
Σύνολο
- 681.732

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Μαρτίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
 • 9
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 92
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 909
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.996
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
 • 0
 • 8
 • 0
 • 1
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 63
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 597
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.319
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
 • 2
 • 7
 • 7
 • 2
 • 9
 • 5
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 4
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 25
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 412
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.295
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 17.382
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
 • Bryssel
 • 84
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 737
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
 • 2
 • 5
 • 5
 • 1
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 20
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 214
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
 • Austrheim
 • Gjøvik
 • Kristiansand
 • Kvinesdal
 • Larvik
 • Sandefjord
 • Sandnes
 • Tromsø
 • Trondheim
 • Vinje
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024
 • 3
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 10.507,45€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 27
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 552
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 546

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.