Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 10η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 10
 • 12
 • 14
 • 30
 • 43
 • 2
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
442.828
Ποσό
τζάκποτ
21.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 256.451
Σύνολο
- 442.828
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 10

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ 5 827.611,50€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 256.451
Σύνολο
- 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.055.234,00kr. - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
705.979,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
16.320,00kr. - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.529,00kr. - - 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
696,00kr. - - 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
320,00kr. - - 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. - - 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. - - 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. - - 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,00kr. - - 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. - - 256.451
Σύνολο
- - - 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ 2 5.110,80€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ 6 1.411,20€ 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ 8 836,00€ 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ 29 1.319,50€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 230 4.623,00€ 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 333 4.462,20€ 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 285 3.819,00€ 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 1.686 13.993,80€ 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 3.712 28.211,20€ 256.451
Σύνολο
- 6.291 63.786,70€ 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.533.594.180,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
27.163.860,00kr. - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.173.060,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
419.360,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
38.590,00kr. 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.140,00kr. 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.460,00kr. 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.190,00kr. 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.290,00kr. 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.190,00kr. 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.360,00kr. 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.240,00kr. 256.451
Σύνολο
- 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ 1 110.737,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ 4 10.221,60€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ 23 5.409,60€ 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ 23 2.403,50€ 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ 79 3.594,50€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 880 17.688,00€ 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 1.084 14.525,60€ 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 1.064 14.257,60€ 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 5.557 46.123,10€ 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 12.521 95.159,60€ 256.451
Σύνολο
- 21.236 320.120,20€ 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ 3 7.666,20€ 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ 29 6.820,80€ 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ 39 4.075,50€ 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ 116 5.278,00€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 1.414 28.421,40€ 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 1.761 23.597,40€ 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 1.915 25.661,00€ 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 9.480 78.684,00€ 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 20.710 157.396,00€ 256.451
Σύνολο
- 35.467 337.600,30€ 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 256.451
Σύνολο
- - 1.276.461,00kn 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 256.451
Σύνολο
- 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Απριλίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ - - 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ - - 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ - - 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ - - 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ - - 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ - - 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ - - 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 256.451
Σύνολο
- - - 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.232.065,00kr. - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
824.270,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.020,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.750,00kr. 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
775,00kr. 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
335,00kr. 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
95,00kr. 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
60,00kr. 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 256.451
Σύνολο
- 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 256.451
Σύνολο
- 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ - - 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ - - 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ - - 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ - - 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ - - 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ - - 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ - - 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ - - 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 256.451
Σύνολο
- - - 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.377.592,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
921.631,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
421.974,00kr. 1 421.974,00kr. 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.957,00kr. 2 3.914,00kr. 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
869,00kr. 9 7.821,00kr. 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
378,00kr. 29 10.962,00kr. 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
167,00kr. 293 48.931,00kr. 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
111,00kr. 443 49.173,00kr. 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
111,00kr. 440 48.840,00kr. 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. 2.196 151.524,00kr. 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 4.634 291.942,00kr. 256.451
Σύνολο
- 8.047 1.035.081,00kr. 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Ιουνίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
165.522,30€ - - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
110.737,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.555,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 40
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
235,20€ 344
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,50€ 489
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,50€ 1.588
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 17.371
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 23.201
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,40€ 21.514
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 121.824
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 256.451
Σύνολο
- 442.828

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013
 • 3
 • 3
 • 0
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 82

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.