Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 1η κλήρωση Eurojackpot το 2016 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 2
 • 5
 • 24
 • 47
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
516.061
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 303.153
Σύνολο
- 516.061
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 12.115.947 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 1

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 2 1.029.855,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 303.153
Σύνολο
- 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.282.694,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.158.617,00kr. 2 2.317.234,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.636,00kr. 2 57.272,00kr. 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.688,00kr. 35 59.080,00kr. 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
793,00kr. 72 57.096,00kr. 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
317,00kr. 100 31.700,00kr. 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
123,00kr. 1.661 204.303,00kr. 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
123,00kr. 1.859 228.657,00kr. 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
109,00kr. 3.225 351.525,00kr. 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
56,00kr. 9.076 508.256,00kr. 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,00kr. 26.043 1.458.408,00kr. 303.153
Σύνολο
- 42.075 5.273.531,00kr. 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 6 1.561,20€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 8 957,60€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 19 856,90€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 202 3.333,00€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 218 3.597,00€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 368 5.372,80€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 1.155 8.662,50€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 2.918 21.885,00€ 303.153
Σύνολο
- 4.894 46.226,00€ 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.410.300.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
72.620.250,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.630.670,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
632.840,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
36.690,00kr. 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.880,00kr. 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.360,00kr. 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.320,00kr. 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.320,00kr. 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.050,00kr. 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.050,00kr. 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.050,00kr. 303.153
Σύνολο
- 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ 1 4.487,30€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 14 3.642,80€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 31 3.710,70€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 56 2.525,60€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 726 11.979,00€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 750 12.375,00€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 1.212 17.695,20€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 3.567 26.752,50€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 10.399 77.992,50€ 303.153
Σύνολο
- 16.756 161.160,60€ 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ 2 8.974,60€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 23 5.984,60€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 47 5.625,90€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 87 3.923,70€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 1.570 25.905,00€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 1.394 23.001,00€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 2.427 35.434,20€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 8.802 66.015,00€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 19.800 148.500,00€ 303.153
Σύνολο
- 34.152 323.364,00€ 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 303.153
Σύνολο
- - - 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 303.153
Σύνολο
- 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 0 0,00€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 5 598,50€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 5 225,50€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 102 1.683,00€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 109 1.798,50€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 152 2.219,20€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 571 4.282,50€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 1.364 10.230,00€ 303.153
Σύνολο
- 2.308 21.037,20€ 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.985.015,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.759.415,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
43.440,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.515,00kr. 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.155,00kr. 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
435,00kr. 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 303.153
Σύνολο
- 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 8 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 303.153
Σύνολο
- 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.977.845,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.258.690,00Ft 1 1.258.690,00Ft 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
72.985,00Ft 9 656.865,00Ft 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.575,00Ft 22 738.650,00Ft 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.650,00Ft 39 493.350,00Ft 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.630,00Ft 820 3.796.600,00Ft 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.630,00Ft 559 2.588.170,00Ft 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.095,00Ft 930 3.808.350,00Ft 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.105,00Ft 4.838 10.183.990,00Ft 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.105,00Ft 9.001 18.947.105,00Ft 303.153
Σύνολο
- 16.219 42.471.770,00Ft 516.061

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ 0 0,00€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 6 1.561,20€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 14 1.675,80€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 33 1.488,30€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 515 8.497,50€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 384 6.336,00€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 725 10.585,00€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 2.908 21.810,00€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 5.482 41.115,00€ 303.153
Σύνολο
- 10.067 93.068,80€ 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ 1 4.487,30€ 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 9 2.341,80€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 13 1.556,10€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 31 1.398,10€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 457 7.540,50€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 321 5.296,50€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 591 8.628,60€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 2.723 20.422,50€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 5.448 40.860,00€ 303.153
Σύνολο
- 9.594 92.531,40€ 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.774.040,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.684.249,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
211.834,00kr. 1 211.834,00kr. 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.308,00kr. 24 367.392,00kr. 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.221,00kr. 23 304.083,00kr. 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.628,00kr. 77 202.356,00kr. 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
152,00kr. 1.022 155.344,00kr. 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
152,00kr. 883 134.216,00kr. 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 1.460 197.100,00kr. 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. 5.231 360.939,00kr. 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 12.685 875.265,00kr. 303.153
Σύνολο
- 21.406 2.808.529,00kr. 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 8 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.913.346,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.910.593,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
121.246,00Kc 2 242.492,00Kc 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.030,00Kc 5 35.150,00Kc 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.234,00Kc 12 38.808,00Kc 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.218,00Kc 25 30.450,00Kc 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
445,00Kc 482 214.490,00Kc 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
445,00Kc 460 204.700,00Kc 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
394,00Kc 875 344.750,00Kc 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
202,00Kc 2.517 508.434,00Kc 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
202,00Kc 6.319 1.276.438,00Kc 303.153
Σύνολο
- 10.697 2.895.712,00Kc 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
514.927,70€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
181.739,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.487,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 27
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
260,20€ 419
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,70€ 708
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,10€ 1.611
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,50€ 23.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,50€ 20.842
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 35.518
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 130.001
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 303.153
Σύνολο
- 516.061

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016
 • 1
 • 6
 • 2
 • 0
 • 7
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 67
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 625
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.326
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016
 • 1
 • 9
 • 1
 • 8
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 56
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 489
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.935
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016
 • 5
 • 5
 • 2
 • 5
 • 2
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 23
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 448
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.011
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.077
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016
 • 2
 • 1
 • 6
 • 8
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 97

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.