Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 45η κλήρωση Eurojackpot το 2014 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 13
 • 25
 • 33
 • 35
 • 4
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
597.074
Ποσό
τζάκποτ
27.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.654
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 45

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.654
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 27.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 349.654
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ - - 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ - - 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ - - 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ - - 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ - - 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ - - 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ - - 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 349.654
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 349.654
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ - - 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ - - 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ - - 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ - - 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ - - 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ - - 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ - - 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 349.654
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ - - 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ - - 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ - - 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ - - 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ - - 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ - - 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ - - 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 349.654
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 349.654
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.654
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ - - 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ - - 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ - - 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ - - 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ - - 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ - - 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ - - 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 349.654
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 349.654
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ 1 62.594,80€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,40€ 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,00€ 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.654
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.351.280,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
619.680,00Ft 4 2.478.720,00Ft 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
42.300,00Ft 28 1.184.400,00Ft 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.375,00Ft 77 1.491.875,00Ft 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.760,00Ft 129 1.130.040,00Ft 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.715,00Ft 1.182 4.391.130,00Ft 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.605,00Ft 1.197 4.315.185,00Ft 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.050,00Ft 2.469 7.530.450,00Ft 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.970,00Ft 5.313 10.466.610,00Ft 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.885,00Ft 13.541 25.524.785,00Ft 349.654
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 6 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ - - 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ - - 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ - - 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ - - 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ - - 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ - - 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ - - 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ - - 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 349.654
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 349.654
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 349.654
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
27.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.704,00€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.594,80€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
152,60€ 738
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
69,90€ 1.252
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31,60€ 2.377
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 28.758
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
13,40€ 28.773
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,00€ 48.515
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 136.942
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 349.654
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014
 • 6
 • 9
 • 4
 • 1
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014
 • 9
 • 1
 • 5
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 70

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.