Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 80η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 17
 • 18
 • 40
 • 43
 • 50
 • 9
 • 11
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
511.270
Ποσό
τζάκποτ
36.909.007€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 342.456
Σύνολο
- 511.270
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.819.526 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 80

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 1 895.239,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 1 252.436,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 342.456
Σύνολο
- 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
228.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.707.182,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.609.313,00kr. 1 1.609.313,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
81.706,00kr. 0 0,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.227,00kr. 40 129.080,00kr. 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.658,00kr. 99 164.142,00kr. 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
985,00kr. 108 106.380,00kr. 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
279,00kr. 1.392 388.368,00kr. 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
204,00kr. 2.139 436.356,00kr. 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
153,00kr. 4.938 755.514,00kr. 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
138,00kr. 7.723 1.065.774,00kr. 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
92,00kr. 30.172 2.775.824,00kr. 342.456
Σύνολο
- 46.612 7.430.751,00kr. 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 228.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 1 501,60€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 9 2.299,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 8 1.199,20€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 96 3.753,60€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 143 3.903,90€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 340 6.936,00€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 507 9.328,80€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 2.109 25.940,70€ 342.456
Σύνολο
- 3.213 53.863,30€ 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.339.256.900,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
129.505.360,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
36.517.490,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.853.380,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
72.560,00kr. 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36.960,00kr. 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
21.680,00kr. 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.650,00kr. 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.940,00kr. 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.950,00kr. 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.660,00kr. 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.770,00kr. 342.456
Σύνολο
- 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,37€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 1 895.239,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ 1 12.812,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 14 7.022,40€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 41 10.475,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 57 8.544,30€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 654 25.571,40€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 867 23.669,10€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 2.111 43.064,40€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 3.230 59.432,00€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 13.370 164.451,00€ 342.456
Σύνολο
- 20.346 1.250.281,70€ 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ 1 12.812,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 13 6.520,80€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 11 2.810,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 15 2.248,50€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 201 7.859,10€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 282 7.698,60€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 780 15.912,00€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 1.089 20.037,60€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 5.361 65.940,30€ 342.456
Σύνολο
- 7.753 141.839,40€ 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 5 2.508,00€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 15 3.832,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 9 1.349,10€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 178 6.959,80€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 248 6.770,40€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 605 12.342,00€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 1.103 20.295,20€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 4.859 59.765,70€ 342.456
Σύνολο
- 7.022 113.822,70€ 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 342.456
Σύνολο
- 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 3 1.504,80€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 5 1.277,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 1 149,90€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 40 1.564,00€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 58 1.583,40€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 174 3.549,60€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 262 4.820,80€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 971 11.943,30€ 342.456
Σύνολο
- 1.514 26.393,30€ 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
411.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.392.835,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.930.535,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
148.730,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.820,00kr. 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.965,00kr. 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.740,00kr. 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
450,00kr. 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
315,00kr. 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
235,00kr. 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
210,00kr. 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 342.456
Σύνολο
- 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 411.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 1 252.436,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 342.456
Σύνολο
- 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
87.974.190,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.464.980,00Ft 0 0,00Ft 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
174.810,00Ft 7 1.223.670,00Ft 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
89.040,00Ft 15 1.335.600,00Ft 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
52.240,00Ft 21 1.097.040,00Ft 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
13.625,00Ft 308 4.196.500,00Ft 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
9.515,00Ft 480 4.567.200,00Ft 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
7.110,00Ft 1.179 8.382.690,00Ft 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6.410,00Ft 1.718 11.012.380,00Ft 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
4.285,00Ft 8.148 34.914.180,00Ft 342.456
Σύνολο
- 11.876 66.729.260,00Ft 511.270

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 3 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
170.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
428.136,10zł 1 428.136,10zł 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.306,10zł 21 48.428,10zł 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.174,70zł 51 59.909,70zł 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
689,20zł 60 41.352,00zł 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
179,80zł 729 131.074,20zł 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
125,50zł 1.003 125.876,50zł 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
93,80zł 2.488 233.374,40zł 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,60zł 3.763 318.349,80zł 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,60zł 15.828 895.864,80zł 342.456
Σύνολο
- 23.944 2.282.365,60zł 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 170.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ 2 25.624,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 9 4.514,40€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 21 5.365,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 14 2.098,60€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 223 8.719,30€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 361 9.855,30€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 851 17.360,40€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 1.351 24.858,40€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 5.773 71.007,90€ 342.456
Σύνολο
- 8.605 169.403,80€ 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 3 1.504,80€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 6 1.533,00€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 10 1.499,00€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 158 6.177,80€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 218 5.951,40€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 576 11.750,40€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 890 16.376,00€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 3.593 44.193,90€ 342.456
Σύνολο
- 5.454 88.986,30€ 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
418.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.424.527,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.939.473,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
275.815,00kr. 1 275.815,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.817,00kr. 33 422.961,00kr. 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.813,00kr. 73 424.349,00kr. 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.200,00kr. 87 278.400,00kr. 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
455,00kr. 798 363.090,00kr. 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
317,00kr. 1.483 470.111,00kr. 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
237,00kr. 3.858 914.346,00kr. 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
214,00kr. 4.759 1.018.426,00kr. 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
143,00kr. 22.422 3.206.346,00kr. 342.456
Σύνολο
- 33.514 7.373.844,00kr. 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 418.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
882.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
21.879.655,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.169.552,00Kc 1 6.169.552,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
313.125,00Kc 1 313.125,00Kc 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.259,00Kc 6 73.554,00Kc 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.244,00Kc 18 112.392,00Kc 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.663,00Kc 22 80.586,00Kc 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
955,00Kc 249 237.795,00Kc 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
667,00Kc 387 258.129,00Kc 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
498,00Kc 1.024 509.952,00Kc 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
449,00Kc 1.530 686.970,00Kc 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
300,00Kc 6.493 1.947.900,00Kc 342.456
Σύνολο
- 9.731 10.389.955,00Kc 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 882.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.909.007,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
895.239,60€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
252.436,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
12.812,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
501,60€ 415
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
255,50€ 896
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,90€ 1.111
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
39,10€ 13.552
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
27,30€ 21.683
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
20,40€ 55.099
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
18,40€ 76.039
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,30€ 342.456
Σύνολο
- 511.270

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
 • 3
 • 5
 • 2
 • 0
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 86
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 874
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.094
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 58
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 627
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.295
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
 • 5
 • 6
 • 1
 • 1
 • 4
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 12
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 360
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.212
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 17.215
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
 • Rio de Janeiro
 • 14
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 9
Πόλη 5,00€ 781
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
 • 3
 • 3
 • 6
 • 1
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 16
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 210
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
 • Arendal
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
 • 0
 • 3
 • 8
 • 5
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 17.778,95€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 58
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 530
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 574

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.