Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 50η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
μετακύλιση τζάκποτ
 • 10
 • 12
 • 17
 • 31
 • 49
 • 2
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
757.945
Ποσό
τζάκποτ
30.672.932€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 465.797
Σύνολο
- 757.945
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 5 Αυγούστου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.965.839 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 50

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 2 515.160,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 3 277.320,60€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 465.797
Σύνολο
- 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Αυγούστου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
189.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.642.104,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
589.336,00kr. 1 589.336,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.896,00kr. 2 49.792,00kr. 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.816,00kr. 49 88.984,00kr. 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
741,00kr. 113 83.733,00kr. 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
730,00kr. 120 87.600,00kr. 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 1.640 221.400,00kr. 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 2.273 306.855,00kr. 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,00kr. 4.980 627.480,00kr. 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
67,00kr. 9.012 603.804,00kr. 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,00kr. 32.766 2.195.322,00kr. 465.797
Σύνολο
- 50.956 4.854.306,00kr. 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 189.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ 1 3.900,60€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 1 280,20€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 13 1.450,80€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 6 659,40€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 170 3.060,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 185 3.330,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 462 7.761,60€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 960 8.640,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 2.907 26.163,00€ 465.797
Σύνολο
- 4.705 55.245,60€ 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.258.323.100,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
35.759.870,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.833.470,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
541.520,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
38.900,00kr. 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
15.490,00kr. 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.250,00kr. 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.490,00kr. 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.490,00kr. 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.330,00kr. 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.240,00kr. 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.240,00kr. 465.797
Σύνολο
- 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 18 5.043,60€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 78 8.704,80€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 35 3.846,50€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 821 14.778,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 1.013 18.234,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 2.138 35.918,40€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 4.177 37.593,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 14.695 132.255,00€ 465.797
Σύνολο
- 22.975 256.373,30€ 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 1 257.580,30€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 1 92.440,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 8 2.241,60€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 22 2.455,20€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 26 2.857,40€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 477 8.586,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 616 11.088,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 1.349 22.663,20€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 2.572 23.148,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 8.417 75.753,00€ 465.797
Σύνολο
- 13.489 498.812,90€ 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
225.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.934.821,38kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
694.367,06kn 0 0,00kn 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
29.299,46kn 2 58.598,92kn 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.104,73kn 16 33.675,68kn 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
838,29kn 51 42.752,79kn 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
825,52kn 28 23.114,56kn 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,21kn 608 82.207,68kn 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,21kn 531 71.796,51kn 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,19kn 1.105 139.439,95kn 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
67,60kn 3.022 204.287,20kn 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,60kn 7.126 481.717,60kn 465.797
Σύνολο
- 12.489 1.137.590,89kn 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 225.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 465.797
Σύνολο
- 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 3 840,60€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 2 223,20€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 3 329,70€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 77 1.386,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 85 1.530,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 185 3.108,00€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 347 3.123,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 1.141 10.269,00€ 465.797
Σύνολο
- 1.843 20.809,50€ 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
297.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.571.165,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
922.735,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.935,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.795,00kr. 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.110,00kr. 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.095,00kr. 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
175,00kr. 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 465.797
Σύνολο
- 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 297.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 465.797
Σύνολο
- 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.001.150,00Ft 0 0,00Ft 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.392.515,00Ft 0 0,00Ft 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
100.030,00Ft 16 1.600.480,00Ft 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
39.840,00Ft 53 2.111.520,00Ft 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.235,00Ft 31 1.216.285,00Ft 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.425,00Ft 846 5.435.550,00Ft 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.425,00Ft 629 4.041.325,00Ft 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.000,00Ft 1.464 8.784.000,00Ft 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.215,00Ft 4.443 14.284.245,00Ft 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.215,00Ft 10.072 32.381.480,00Ft 465.797
Σύνολο
- 17.554 69.854.885,00Ft 757.945

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
140.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.296.495,70zł 3 3.889.487,10zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
436.595,10zł 5 2.182.975,50zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
18.422,60zł 2 36.845,20zł 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.323,40zł 38 50.289,20zł 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
527,10zł 72 37.951,20zł 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
519,10zł 68 35.298,80zł 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
85,10zł 1.053 89.610,30zł 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
85,10zł 1.200 102.120,00zł 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
79,40zł 2.828 224.543,20zł 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
42,50zł 5.401 229.542,50zł 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
42,50zł 18.063 767.677,50zł 465.797
Σύνολο
- 28.733 7.646.340,50zł 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Αυγούστου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 140.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ 1 3.900,60€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 11 3.082,20€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 33 3.682,80€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 33 3.626,70€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 515 9.270,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 561 10.098,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 1.238 20.798,40€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 2.744 24.696,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 8.181 73.629,00€ 465.797
Σύνολο
- 13.317 152.783,70€ 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 7 1.961,40€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 13 1.450,80€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 15 1.648,50€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 287 5.166,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 319 5.742,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 702 11.793,60€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 1.441 12.969,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 4.589 41.301,00€ 465.797
Σύνολο
- 7.373 82.032,30€ 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
313.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.676.671,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.239.524,00kr. 1 1.239.524,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
165.533,00kr. 4 662.132,00kr. 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.343,00kr. 54 720.522,00kr. 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.290,00kr. 123 650.670,00kr. 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.592,00kr. 127 456.184,00kr. 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
194,00kr. 1.845 357.930,00kr. 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
194,00kr. 2.122 411.668,00kr. 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
181,00kr. 4.264 771.784,00kr. 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
97,00kr. 9.461 917.717,00kr. 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
97,00kr. 29.873 2.897.681,00kr. 465.797
Σύνολο
- 47.874 9.085.812,00kr. 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 313.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
739.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.331.323,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.272.180,00Kc 0 0,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
95.876,00Kc 0 0,00Kc 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.887,00Kc 14 96.418,00Kc 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.743,00Kc 33 90.519,00Kc 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.701,00Kc 30 81.030,00Kc 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
442,00Kc 406 179.452,00Kc 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
442,00Kc 525 232.050,00Kc 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
412,00Kc 1.165 479.980,00Kc 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
221,00Kc 2.442 539.682,00Kc 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
221,00Kc 7.313 1.616.173,00Kc 465.797
Σύνολο
- 11.928 3.315.304,00Kc 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 739.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
30.672.931,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
257.580,30€ 1 257.580,30€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
92.440,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.900,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
280,20€ 748
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
111,60€ 2.065
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
109,90€ 1.525
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,00€ 30.026
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 32.536
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 67.289
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,00€ 157.898
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 465.797
Σύνολο
- 757.945

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 30.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
 • 0
 • 9
 • 4
 • 3
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 72
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.005
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.615
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
 • 1
 • 9
 • 1
 • 4
 • 6
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 60
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 558
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.028
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
 • 3
 • 6
 • 1
 • 5
 • 9
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 29
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 449
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.713
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 20.201
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
 • Dublin
 • 95
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 9
Πόλη 5,00€ 992
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
 • 6
 • 3
 • 6
 • 6
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 22
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 197
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
 • Lebesby
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
 • 2
 • 0
 • 6
 • 9
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 11.890,80€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 509
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 583

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.