Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 27η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 15
 • 34
 • 48
 • 50
 • 6
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
552.023
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 357.645
Σύνολο
- 552.023
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.217.462 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 27

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 1 387.121,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 357.645
Σύνολο
- 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.467.926,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.742.074,00kr. 1 1.742.074,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
34.187,00kr. 4 136.748,00kr. 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.990,00kr. 64 127.360,00kr. 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
890,00kr. 78 69.420,00kr. 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
552,00kr. 124 68.448,00kr. 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
213,00kr. 2.005 427.065,00kr. 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
172,00kr. 2.208 379.776,00kr. 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 4.049 526.370,00kr. 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
102,00kr. 10.601 1.081.302,00kr. 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 32.776 2.359.872,00kr. 357.645
Σύνολο
- 51.910 6.918.435,00kr. 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ 0 0,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 5 1.538,00€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 8 1.080,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 12 982,80€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 162 4.665,60€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 214 4.922,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 391 6.803,40€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 960 13.152,00€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 3.230 31.331,00€ 357.645
Σύνολο
- 4.982 64.474,80€ 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.412.700.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
54.688.580,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
38.603.700,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
756.920,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.450,00kr. 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.070,00kr. 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
11.570,00kr. 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.060,00kr. 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.240,00kr. 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.450,00kr. 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.930,00kr. 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.370,00kr. 357.645
Σύνολο
- 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 1 387.121,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ 2 10.716,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 19 5.844,40€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 39 5.265,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 59 4.832,10€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 825 23.760,00€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 880 20.240,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 1.630 28.362,00€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 4.159 56.978,30€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 13.589 131.813,30€ 357.645
Σύνολο
- 21.203 674.932,10€ 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ 0 0,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 7 2.153,20€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 24 3.240,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 36 2.948,40€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 440 12.672,00€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 568 13.064,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 1.146 19.940,40€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 2.190 30.003,00€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 8.226 79.792,20€ 357.645
Σύνολο
- 12.637 163.813,20€ 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.860.756,83kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.019.357,89kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.594,69kn 1 39.594,69kn 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.273,11kn 11 25.004,21kn 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
997,63kn 18 17.957,34kn 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
605,23kn 14 8.473,22kn 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
212,83kn 268 57.038,44kn 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
169,97kn 365 62.039,05kn 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
128,58kn 752 96.692,16kn 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
101,24kn 1.481 149.936,44kn 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,68kn 5.986 429.076,48kn 357.645
Σύνολο
- 8.896 885.812,03kn 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 73.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 357.645
Σύνολο
- 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ 2 10.716,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 1 307,60€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 3 405,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 10 819,00€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 88 2.534,40€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 96 2.208,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 163 2.836,20€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 361 4.945,70€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 1.226 11.892,20€ 357.645
Σύνολο
- 1.950 36.664,10€ 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.728.940,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.632.195,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
51.610,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.960,00kr. 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.300,00kr. 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
785,00kr. 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
275,00kr. 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
220,00kr. 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
130,00kr. 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 357.645
Σύνολο
- 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 357.645
Σύνολο
- 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.972.690,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.548.460,00Ft 0 0,00Ft 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
88.895,00Ft 8 711.160,00Ft 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.015,00Ft 16 624.240,00Ft 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.670,00Ft 32 757.440,00Ft 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.325,00Ft 428 3.563.100,00Ft 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.645,00Ft 594 3.947.130,00Ft 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.030,00Ft 1.122 5.643.660,00Ft 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.960,00Ft 2.379 9.420.840,00Ft 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.805,00Ft 8.690 24.375.450,00Ft 357.645
Σύνολο
- 13.269 49.043.020,00Ft 552.023

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.145.959,50zł 1 2.145.959,50zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.732,40zł 1 22.732,40zł 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.305,10zł 18 23.491,80zł 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
572,80zł 47 26.921,60zł 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
347,50zł 60 20.850,00zł 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
122,20zł 817 99.837,40zł 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
97,60zł 930 90.768,00zł 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
73,90zł 1.664 122.969,60zł 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
58,20zł 4.075 237.165,00zł 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
41,20zł 13.401 552.121,20zł 357.645
Σύνολο
- 21.014 3.342.816,50zł 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 1 387.121,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ 0 0,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 7 2.153,20€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 15 2.025,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 18 1.474,20€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 274 7.891,20€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 321 7.383,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 574 9.987,60€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 1.495 20.481,50€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 5.084 49.314,80€ 357.645
Σύνολο
- 7.789 487.831,50€ 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ 0 0,00€ 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 7 2.153,20€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 14 1.890,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 14 1.146,60€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 242 6.969,60€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 325 7.475,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 578 10.057,20€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 1.300 17.810,00€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 4.672 45.318,40€ 357.645
Σύνολο
- 7.152 92.820,00€ 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
106.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.089.546,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.886.738,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
56.601,00kr. 0 0,00kr. 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.773,00kr. 31 457.963,00kr. 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.730,00kr. 51 394.230,00kr. 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.139,00kr. 60 248.340,00kr. 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
304,00kr. 1.112 338.048,00kr. 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
242,00kr. 1.213 293.546,00kr. 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
183,00kr. 2.394 438.102,00kr. 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
144,00kr. 5.858 843.552,00kr. 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
102,00kr. 19.110 1.949.220,00kr. 357.645
Σύνολο
- 29.829 4.963.001,00kr. 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 106.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
254.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.846.422,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.950.416,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
136.280,00Kc 0 0,00Kc 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.823,00Kc 1 7.823,00Kc 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.433,00Kc 28 96.124,00Kc 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.083,00Kc 18 37.494,00Kc 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
732,00Kc 351 256.932,00Kc 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
585,00Kc 382 223.470,00Kc 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
442,00Kc 755 333.710,00Kc 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
348,00Kc 1.871 651.108,00Kc 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
246,00Kc 5.962 1.466.652,00Kc 357.645
Σύνολο
- 9.368 3.073.313,00Kc 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 254.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
387.121,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
273.261,90€ 1 273.261,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.358,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 34
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,60€ 533
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,00€ 944
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
81,90€ 1.333
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,80€ 19.544
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,00€ 23.746
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,40€ 44.892
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,70€ 103.346
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,70€ 357.645
Σύνολο
- 552.023

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
 • 4
 • 9
 • 0
 • 2
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 92
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 724
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.479
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
 • 3
 • 0
 • 7
 • 6
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 547
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.600
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
 • 6
 • 4
 • 2
 • 5
 • 4
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 31
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 489
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.119
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.791
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
 • Dubai
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 16
Πόλη 5,00€ 1.087
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
 • 8
 • 4
 • 6
 • 5
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 147
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
 • Ringerike
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.