Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 23η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015
1 νικητής τζάκποτ
 • 19
 • 38
 • 40
 • 41
 • 50
 • 1
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
459.763
Ποσό
τζάκποτ
23.251.598€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 289.369
Σύνολο
- 459.763
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 5 Ιουνίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 23

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 289.369
Σύνολο
- 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 5 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
147.436.438,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.497.743,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.660.506,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.259,00kr. 3 126.777,00kr. 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.129,00kr. 56 119.224,00kr. 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
984,00kr. 89 87.576,00kr. 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
480,00kr. 153 73.440,00kr. 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
182,00kr. 2.069 376.558,00kr. 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
169,00kr. 2.241 378.729,00kr. 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
141,00kr. 3.830 540.030,00kr. 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 11.186 906.066,00kr. 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 32.925 2.238.900,00kr. 289.369
Σύνολο
- 52.552 4.847.300,00kr. 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ - - 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ - - 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ - - 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ - - 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ - - 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ - - 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ - - 289.369
Σύνολο
- - - 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 289.369
Σύνολο
- 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ - - 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ - - 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ - - 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ - - 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ - - 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ - - 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ - - 289.369
Σύνολο
- - - 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ - - 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ - - 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ - - 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ - - 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ - - 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ - - 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ - - 289.369
Σύνολο
- - - 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 289.369
Σύνολο
- - - 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 289.369
Σύνολο
- 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ - - 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ - - 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ - - 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ - - 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ - - 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ - - 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ - - 289.369
Σύνολο
- - - 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 289.369
Σύνολο
- 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 289.369
Σύνολο
- 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.683.765,00Ft 0 0,00Ft 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.836.230,00Ft 0 0,00Ft 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
924.645,00Ft 6 5.547.870,00Ft 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
41.525,00Ft 14 581.350,00Ft 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.570,00Ft 20 391.400,00Ft 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.735,00Ft 421 2.835.435,00Ft 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.265,00Ft 516 3.232.740,00Ft 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.210,00Ft 1.004 5.230.840,00Ft 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.995,00Ft 2.140 6.409.300,00Ft 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.525,00Ft 7.948 20.068.700,00Ft 289.369
Σύνολο
- - - 459.763

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ - - 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ - - 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ - - 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ - - 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ - - 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ - - 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ - - 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ - - 289.369
Σύνολο
- - - 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 289.369
Σύνολο
- - - 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 289.369
Σύνολο
- - - 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.251.598,30€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.182.434,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
417.329,60€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.624,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
329,40€ 380
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
149,80€ 650
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
70,60€ 1.181
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,30€ 17.738
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,60€ 18.390
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 31.658
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,80€ 100.373
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 289.369
Σύνολο
- 459.763

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015
 • 1
 • 8
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015
 • 3
 • 9
 • 1
 • 2
 • 5
 • 7
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 17.998,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 1.221,40€ 19
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,40€ 469
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,30€ 4.073
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 22.721
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015
 • 5
 • 4
 • 7
 • 8
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 79

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.