Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 49η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 14
 • 16
 • 26
 • 34
 • 38
 • 2
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
543.016
Ποσό
τζάκποτ
19.026.458€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 317.347
Σύνολο
- 543.016
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 12.994.651 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 49

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 5 1.104.545,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 1 97.459,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 317.347
Σύνολο
- 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.408.324,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
621.336,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
13.836,00kr. 6 83.016,00kr. 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.101,00kr. 50 55.050,00kr. 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
550,00kr. 68 37.400,00kr. 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
276,00kr. 136 37.536,00kr. 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 2.078 249.360,00kr. 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 2.166 259.920,00kr. 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,00kr. 3.746 382.092,00kr. 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,00kr. 11.097 632.529,00kr. 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 31.329 1.785.753,00kr. 317.347
Σύνολο
- 50.676 3.522.656,00kr. 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ 0 0,00€ 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 0 0,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 12 980,40€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 19 733,40€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 214 3.424,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 220 3.520,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 355 4.863,50€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 1.180 9.086,00€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 3.094 23.823,80€ 317.347
Σύνολο
- 5.094 46.431,10€ 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.675.690.900,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
31.066.430,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.705.770,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
304.560,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
23.620,00kr. 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.480,00kr. 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.420,00kr. 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.250,00kr. 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.250,00kr. 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.920,00kr. 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.080,00kr. 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.080,00kr. 317.347
Σύνολο
- 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 1 97.459,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ 1 2.165,70€ 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 12 2.016,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 20 1.634,00€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 53 2.045,80€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 620 9.920,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 660 10.560,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 1.091 14.946,70€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 3.421 26.341,70€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 9.619 74.066,30€ 317.347
Σύνολο
- 15.498 241.156,00€ 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ 2 4.331,40€ 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 38 6.384,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 41 3.349,70€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 92 3.551,20€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 1.360 21.760,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 1.241 19.856,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 1.989 27.249,30€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 7.599 58.512,30€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 18.031 138.838,70€ 317.347
Σύνολο
- 30.393 283.832,60€ 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 317.347
Σύνολο
- - - 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 317.347
Σύνολο
- 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ 1 2.165,70€ 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 3 504,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 1 81,70€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 8 308,80€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 88 1.408,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 105 1.680,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 157 2.150,90€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 560 4.312,00€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 1.393 10.726,10€ 317.347
Σύνολο
- 2.316 23.337,20€ 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.043.295,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
901.450,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.030,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.550,00kr. 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
755,00kr. 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
355,00kr. 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
145,00kr. 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,00kr. 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 317.347
Σύνολο
- 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 317.347
Σύνολο
- 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
32.015.855,00Ft 1 32.015.855,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
600.330,00Ft 1 600.330,00Ft 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
46.570,00Ft 13 605.410,00Ft 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
22.645,00Ft 31 701.995,00Ft 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.700,00Ft 65 695.500,00Ft 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.435,00Ft 935 4.146.725,00Ft 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.435,00Ft 580 2.572.300,00Ft 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.800,00Ft 951 3.613.800,00Ft 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.135,00Ft 5.149 10.993.115,00Ft 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.135,00Ft 8.593 18.346.055,00Ft 317.347
Σύνολο
- 16.319 74.291.085,00Ft 543.016

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ 0 0,00€ 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 7 1.176,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 11 898,70€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 21 810,60€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 307 4.912,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 336 5.376,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 622 8.521,40€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 1.853 14.268,10€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 5.292 40.748,40€ 317.347
Σύνολο
- 8.449 76.711,20€ 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ 1 2.165,70€ 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 7 1.176,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 11 898,70€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 30 1.158,00€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 509 8.144,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 395 6.320,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 670 9.179,00€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 2.993 23.046,10€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 6.047 46.561,90€ 317.347
Σύνολο
- 10.663 98.649,40€ 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.052.045,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
905.313,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.117,00kr. 0 0,00kr. 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.450,00kr. 19 331.550,00kr. 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.750,00kr. 34 297.500,00kr. 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.913,00kr. 65 189.345,00kr. 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
148,00kr. 808 119.584,00kr. 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
148,00kr. 877 129.796,00kr. 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
127,00kr. 1.526 193.802,00kr. 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
71,00kr. 4.437 315.027,00kr. 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,00kr. 11.296 802.016,00kr. 317.347
Σύνολο
- 19.062 2.378.620,00kr. 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.972.274,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.634.825,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
58.549,00Kc 1 58.549,00Kc 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.541,00Kc 14 63.574,00Kc 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.208,00Kc 15 33.120,00Kc 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.043,00Kc 41 42.763,00Kc 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
432,00Kc 464 200.448,00Kc 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
432,00Kc 430 185.760,00Kc 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
370,00Kc 778 287.860,00Kc 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
208,00Kc 2.585 537.680,00Kc 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
208,00Kc 6.267 1.303.536,00Kc 317.347
Σύνολο
- 10.595 2.713.290,00Kc 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.026.458,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
220.909,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.459,80€ 1 97.459,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.165,70€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 60
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
168,00€ 696
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
81,70€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
38,60€ 2.015
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 25.306
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,00€ 24.171
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 40.492
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 131.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,70€ 317.347
Σύνολο
- 543.016

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
 • 0
 • 2
 • 1
 • 0
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 78
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 811
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.814
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
 • 3
 • 0
 • 5
 • 2
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 68
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 562
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.474
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
 • 3
 • 3
 • 5
 • 0
 • 1
 • 7
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 28
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 486
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.385
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.419
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
 • 2
 • 6
 • 2
 • 1
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 11
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 108

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.