Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 7η κλήρωση Eurojackpot το 2012 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 4 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 4 Μαΐου 2012
μετακύλιση τζάκποτ
  • 29
  • 30
  • 35
  • 41
  • 45
  • 3
  • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
256.137
Ποσό
τζάκποτ
18.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
157.233,40€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.030,80€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
406,30€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
202,10€ 179
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,00€ 776
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,10€ 8.492
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 13.307
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 10.478
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 83.258
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 139.493
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 4 Μαΐου 2015.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 7

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
157.233,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.030,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
406,30€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
202,10€ 179
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,00€ 776
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,10€ 8.492
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 13.307
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 10.478
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 83.258
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 139.493
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 4 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 179
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 776
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 8.492
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 13.307
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 10.478
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 83.258
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 139.493
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
157.233,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.030,80€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
406,30€ - - 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
202,10€ - - 179
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,00€ - - 776
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,10€ - - 8.492
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ - - 13.307
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ - - 10.478
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ - - 83.258
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ - - 139.493
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
157.233,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.030,80€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
406,30€ - - 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
202,10€ - - 179
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,00€ - - 776
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,10€ - - 8.492
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ - - 13.307
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ - - 10.478
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ - - 83.258
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ - - 139.493
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Ιουνίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
157.233,40€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.030,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
406,30€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
202,10€ 179
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,00€ 776
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 8.492
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,10€ 13.307
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 10.478
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 83.258
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 139.493
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 4 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
157.233,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.030,80€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
406,30€ - - 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
202,10€ - - 179
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,00€ - - 776
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,10€ - - 8.492
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ - - 13.307
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ - - 10.478
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ - - 83.258
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ - - 139.493
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
18.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
157.233,40€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.030,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
406,30€ 141
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
202,10€ 179
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
66,00€ 776
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
29,10€ 8.492
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,80€ 13.307
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,80€ 10.478
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 83.258
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,40€ 139.493
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 4 Μαΐου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.