Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 14η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 21
 • 26
 • 40
 • 41
 • 8
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.163.608
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 754.661
Σύνολο
- 1.163.608
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 36.235.144 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 14

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 3 14.874.812,10€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 5 776.467,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 754.661
Σύνολο
- 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
31.477.933,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
990.025,00kr. 1 990.025,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.029,00kr. 2 84.058,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.030,00kr. 118 239.540,00kr. 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
821,00kr. 216 177.336,00kr. 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
544,00kr. 294 159.936,00kr. 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
209,00kr. 4.285 895.565,00kr. 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
163,00kr. 4.869 793.647,00kr. 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 8.795 1.055.400,00kr. 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
97,00kr. 23.067 2.237.499,00kr. 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 71.829 4.884.372,00kr. 754.661
Σύνολο
- 113.476 11.517.378,00kr. 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ 1 6.588,20€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 5 1.569,00€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 21 2.608,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 28 2.259,60€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 370 10.434,00€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 387 8.436,60€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 841 13.456,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 1.863 24.219,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 6.456 58.749,60€ 754.661
Σύνολο
- 9.972 128.320,20€ 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.953.600.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
768.730.280,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.076.680,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.021.430,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
48.650,00kr. 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.250,00kr. 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.510,00kr. 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.370,00kr. 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.370,00kr. 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.480,00kr. 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.010,00kr. 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.410,00kr. 754.661
Σύνολο
- 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.600.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 2 627,60€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 6 745,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 20 1.614,00€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 181 5.104,20€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 211 4.599,80€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 398 6.368,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 887 11.531,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 3.004 27.336,40€ 754.661
Σύνολο
- 4.709 57.926,20€ 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 0 0,00€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 0 0,00€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 0 0,00€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 0 0,00€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 0 0,00€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 0 0,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 0 0,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 0 0,00€ 754.661
Σύνολο
- 0 0,00€ 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
684.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
37.748.470,12kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.182.284,84kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
50.157,50kn 0 0,00kn 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.389,03kn 5 11.945,15kn 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
945,56kn 17 16.074,52kn 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
614,39kn 19 11.673,41kn 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
214,69kn 230 49.378,70kn 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,97kn 312 51.782,64kn 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
121,81kn 743 90.504,83kn 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
98,97kn 1.362 134.797,14kn 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,28kn 5.515 382.079,20kn 754.661
Σύνολο
- 8.203 748.235,59kn 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 684.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 754.661
Σύνολο
- 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ 0 0,00€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 0 0,00€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 6 745,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 8 645,60€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 71 2.002,20€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 99 2.158,20€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 235 3.760,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 385 5.005,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 1.438 13.085,80€ 754.661
Σύνολο
- 2.242 27.402,00€ 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
990.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
55.844.010,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.749.035,00kr. 1 1.749.035,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
74.200,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.530,00kr. 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.395,00kr. 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
905,00kr. 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
315,00kr. 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
245,00kr. 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
145,00kr. 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 754.661
Σύνολο
- 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 990.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 754.661
Σύνολο
- 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
48.839.775,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.071.990,00Ft 0 0,00Ft 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
98.690,00Ft 19 1.875.110,00Ft 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.060,00Ft 40 1.562.400,00Ft 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
25.380,00Ft 53 1.345.140,00Ft 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.870,00Ft 528 4.683.360,00Ft 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.855,00Ft 777 5.326.335,00Ft 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.030,00Ft 1.519 7.640.570,00Ft 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.090,00Ft 2.804 11.468.360,00Ft 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.860,00Ft 11.407 32.624.020,00Ft 754.661
Σύνολο
- 17.147 66.525.295,00Ft 1.163.608

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
405.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
208.669,50zł 2 417.339,00zł 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.436,30zł 33 47.397,90zł 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
568,50zł 44 25.014,00zł 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
369,40zł 73 26.966,20zł 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
129,10zł 973 125.614,30zł 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
99,80zł 1.202 119.959,60zł 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
73,30zł 2.368 173.574,40zł 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,50zł 4.993 297.083,50zł 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
41,70zł 17.958 748.848,60zł 754.661
Σύνολο
- 27.646 1.981.797,50zł 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 405.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ 2 13.176,40€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 12 3.765,60€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 21 2.608,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 23 1.856,10€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 400 11.280,00€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 497 10.834,60€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.037 16.592,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 1.965 25.545,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 7.356 66.939,60€ 754.661
Σύνολο
- 11.313 152.597,50€ 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 8 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ 1 6.588,20€ 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 7 2.196,60€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 16 1.987,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 11 887,70€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 320 9.024,00€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 391 8.523,80€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 711 11.376,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 1.515 19.695,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 5.457 49.658,70€ 754.661
Σύνολο
- 8.429 109.937,20€ 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
990.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
54.479.990,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.706.317,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
158.175,00kr. 3 474.525,00kr. 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.846,00kr. 45 623.070,00kr. 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.380,00kr. 70 516.600,00kr. 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.962,00kr. 124 367.288,00kr. 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
309,00kr. 2.000 618.000,00kr. 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
239,00kr. 2.130 509.070,00kr. 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 4.085 714.875,00kr. 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
142,00kr. 10.044 1.426.248,00kr. 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
99,00kr. 33.757 3.341.943,00kr. 754.661
Σύνολο
- 52.258 8.591.619,00kr. 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 990.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.457.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
136.550.775,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.276.780,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
181.439,00Kc 3 544.317,00Kc 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.642,00Kc 17 146.914,00Kc 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.420,00Kc 40 136.800,00Kc 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.222,00Kc 66 146.652,00Kc 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
776,00Kc 805 624.680,00Kc 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
600,00Kc 973 583.800,00Kc 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
440,00Kc 1.882 828.080,00Kc 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
358,00Kc 4.314 1.544.412,00Kc 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
250,00Kc 14.538 3.634.500,00Kc 754.661
Σύνολο
- 22.638 8.190.155,00Kc 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 8 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.457.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.958.270,70€ 1 4.958.270,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.293,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.588,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 55
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
313,80€ 1.039
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,20€ 2.042
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
80,70€ 2.692
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
28,20€ 39.726
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,80€ 49.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 97.331
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 216.282
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 754.661
Σύνολο
- 1.163.608

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
 • 1
 • 9
 • 9
 • 5
 • 7
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 93
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 860
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.538
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
 • 2
 • 4
 • 8
 • 0
 • 1
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 131
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.084
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 11.282
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
 • 8
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 41
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 609
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.513
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 29.935
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
 • Tukholma
 • 63
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 12
Πόλη 5,00€ 1.637
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
 • 4
 • 1
 • 2
 • 4
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 11
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 206
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
 • Bærum
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.