Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 14η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 34
 • 37
 • 43
 • 48
 • 2
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
554.782
Ποσό
τζάκποτ
36.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 354.094
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 3 Απριλίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 14

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 354.094
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.411.159,00kr. 1 7.411.159,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
906.957,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.253,00kr. 5 206.265,00kr. 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.712,00kr. 59 101.008,00kr. 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
859,00kr. 100 85.900,00kr. 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
423,00kr. 129 54.567,00kr. 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
156,00kr. 2.047 319.332,00kr. 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 2.270 306.450,00kr. 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
124,00kr. 3.809 472.316,00kr. 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
71,00kr. 10.612 753.452,00kr. 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 32.986 1.880.202,00kr. 354.094
Σύνολο
- 52.018 11.590.651,00kr. -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ - - 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ - - 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ - - 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ - - 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ - - 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ - - 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ - - 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 354.094
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 354.094
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ - - 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ - - 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ - - 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ - - 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ - - 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ - - 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ - - 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 354.094
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ - - 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ - - 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ - - 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ - - 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ - - 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ - - 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ - - 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 354.094
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 354.094
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 354.094
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 3 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ - - 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ - - 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ - - 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ - - 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ - - 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ - - 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ - - 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 354.094
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 354.094
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 354.094
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.435.330,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.792.515,00Ft 1 11.792.515,00Ft 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.155,00Ft 7 512.085,00Ft 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.065,00Ft 18 649.170,00Ft 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.130,00Ft 41 702.330,00Ft 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.765,00Ft 588 3.389.820,00Ft 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.990,00Ft 776 3.872.240,00Ft 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.600,00Ft 1.245 5.727.000,00Ft 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.635,00Ft 3.769 9.931.315,00Ft 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.105,00Ft 12.983 27.329.215,00Ft 354.094
Σύνολο
- - - -

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ - - 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ - - 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ - - 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ - - 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ - - 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ - - 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ - - 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 354.094
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 354.094
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 354.094
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 8 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.167.073,90€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
142.263,10€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.466,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
263,90€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,10€ 765
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,80€ 1.380
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ 21.112
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,00€ 23.634
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 36.781
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,50€ 116.504
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 354.094
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 3 Απριλίου 2015
 • 4
 • 4
 • 6
 • 8
 • 2
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 3 Απριλίου 2015
 • 2
 • 1
 • 0
 • 2
 • 6
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 19.398,10€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 676,00€ 37
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 47,60€ 536
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,90€ 4.659
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 24.499
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 3 Απριλίου 2015
 • 1
 • 7
 • 8
 • 4
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 91

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.