Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 1η κλήρωση Eurojackpot το 2014 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014
μετακύλιση τζάκποτ
  • 1
  • 16
  • 34
  • 36
  • 37
  • 4
  • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
345.472
Ποσό
τζάκποτ
15.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 199.826
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 1

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 199.826
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 15.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 199.826
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ - - 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ - - 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ - - 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ - - 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ - - 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ - - 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ - - 199.826
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 199.826
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ - - 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ - - 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ - - 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ - - 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ - - 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ - - 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ - - 199.826
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ - - 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ - - 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ - - 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ - - 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ - - 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ - - 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ - - 199.826
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 199.826
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 199.826
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ - - 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ - - 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ - - 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ - - 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ - - 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ - - 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ - - 199.826
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Μαρτίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 199.826
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 199.826
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ - - 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ - - 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ - - 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ - - 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ - - 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ - - 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ - - 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ - - 199.826
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 199.826
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Απριλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
15.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
254.435,40€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
51.348,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.308,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 292
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
127,70€ 371
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
61,40€ 1.093
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,80€ 13.571
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,10€ 17.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 17.257
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,90€ 95.743
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 199.826
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.