Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 58η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022
μετακύλιση τζάκποτ
 • 2
 • 5
 • 11
 • 22
 • 24
 • 7
 • 12
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
553.251
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 372.388
Σύνολο
- 553.251
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 17.780.128 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 58

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 3 917.454,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 7 377.272,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 372.388
Σύνολο
- 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.949.621,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
343.617,00kr. 1 343.617,00kr. 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.247,00kr. 1 41.247,00kr. 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.449,00kr. 46 66.654,00kr. 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.449,00kr. 99 143.451,00kr. 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
432,00kr. 136 58.752,00kr. 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
288,00kr. 1.218 350.784,00kr. 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
127,00kr. 2.060 261.620,00kr. 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
118,00kr. 4.730 558.140,00kr. 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
118,00kr. 6.440 759.920,00kr. 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 27.101 1.951.272,00kr. 372.388
Σύνολο
- 41.832 4.535.457,00kr. 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ 0 0,00€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 1 222,60€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 4 890,40€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 9 568,80€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 104 4.222,40€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 176 2.992,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 433 6.841,40€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 510 8.058,00€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 2.473 23.740,80€ 372.388
Σύνολο
- 3.710 47.536,40€ 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.420.200.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
43.432.300,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.654.300,00kr. 0 0,00kr. 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
918.230,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
31.610,00kr. 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
31.610,00kr. 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.970,00kr. 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.760,00kr. 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.410,00kr. 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.240,00kr. 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.240,00kr. 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.360,00kr. 372.388
Σύνολο
- 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ 3 19.396,50€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 30 6.678,00€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 35 7.791,00€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 48 3.033,60€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 511 20.746,60€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 1.020 17.340,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 2.106 33.274,80€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 2.358 37.256,40€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 11.985 115.056,00€ 372.388
Σύνολο
- 18.096 260.572,90€ 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 1 53.896,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ 0 0,00€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 22 4.897,20€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 17 3.784,20€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 57 3.602,40€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 228 9.256,80€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 617 10.489,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 1.686 26.638,80€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 1.211 19.133,80€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.822 75.091,20€ 372.388
Σύνολο
- 11.661 206.789,40€ 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
75.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.295.363,15kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
404.524,30kn 0 0,00kn 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
48.527,75kn 0 0,00kn 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.670,76kn 20 33.415,20kn 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.670,76kn 16 26.732,16kn 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
474,36kn 45 21.346,20kn 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
304,73kn 177 53.937,21kn 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
127,60kn 703 89.702,80kn 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
118,59kn 1.786 211.801,74kn 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
118,59kn 1.033 122.503,47kn 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,05kn 8.388 604.355,40kn 372.388
Σύνολο
- 12.168 1.163.794,18kn 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 372.388
Σύνολο
- 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ 0 0,00€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 1 222,60€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 3 667,80€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 8 505,60€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 48 1.948,80€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 67 1.139,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 176 2.780,80€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 228 3.602,40€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 951 9.129,60€ 372.388
Σύνολο
- 1.482 19.996,60€ 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
98.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.059.250,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
539.145,00kr. 2 1.078.290,00kr. 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
64.675,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.225,00kr. 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.225,00kr. 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
630,00kr. 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
405,00kr. 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 372.388
Σύνολο
- 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 98.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 2 107.792,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 372.388
Σύνολο
- 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 1 305.818,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.240.870,00Ft 0 0,00Ft 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.308.185,00Ft 0 0,00Ft 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
79.470,00Ft 16 1.271.520,00Ft 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79.470,00Ft 17 1.350.990,00Ft 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
22.560,00Ft 55 1.240.800,00Ft 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14.495,00Ft 262 3.797.690,00Ft 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.070,00Ft 691 4.194.370,00Ft 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.640,00Ft 1.895 10.687.800,00Ft 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.640,00Ft 1.322 7.456.080,00Ft 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.425,00Ft 8.983 30.766.775,00Ft 372.388
Σύνολο
- 13.242 61.071.843,20Ft 553.251

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
140.684,40zł 2 281.368,80zł 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.049,20zł 39 40.918,80zł 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.049,20zł 43 45.115,60zł 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
297,90zł 90 26.811,00zł 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
191,40zł 642 122.878,80zł 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
80,20zł 1.164 93.352,80zł 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
74,50zł 3.130 233.185,00zł 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
74,50zł 3.385 252.182,50zł 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
45,30zł 16.585 751.300,50zł 372.388
Σύνολο
- 25.080 1.847.113,80zł 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 1 53.896,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ 0 0,00€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 15 3.339,00€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 21 4.674,60€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 56 3.539,20€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 228 9.256,80€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 623 10.591,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 1.700 26.860,00€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 1.250 19.750,00€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.674 73.670,40€ 372.388
Σύνολο
- 11.568 205.577,00€ 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ 1 6.465,50€ 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 6 1.335,60€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 15 3.339,00€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 29 1.832,80€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 158 6.414,80€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 366 6.222,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 858 13.556,40€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 775 12.245,00€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 4.413 42.364,80€ 372.388
Σύνολο
- 6.621 93.775,90€ 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
107.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.944.827,00kr. 1 4.944.827,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.451.446,00kr. 1 1.451.446,00kr. 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
303.966,00kr. 1 303.966,00kr. 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.181,00kr. 56 570.136,00kr. 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.181,00kr. 48 488.688,00kr. 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.202,00kr. 154 339.108,00kr. 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
436,00kr. 722 314.792,00kr. 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
182,00kr. 1.973 359.086,00kr. 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
169,00kr. 5.162 872.378,00kr. 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
169,00kr. 3.646 616.174,00kr. 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
103,00kr. 24.245 2.497.235,00kr. 372.388
Σύνολο
- 36.009 12.757.836,00kr. 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 107.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
246.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.487.958,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.319.643,00Kc 0 0,00Kc 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
158.307,00Kc 1 158.307,00Kc 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.450,00Kc 12 65.400,00Kc 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.450,00Kc 13 70.850,00Kc 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.547,00Kc 37 57.239,00Kc 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
994,00Kc 247 245.518,00Kc 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
416,00Kc 471 195.936,00Kc 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
386,00Kc 1.362 525.732,00Kc 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
386,00Kc 1.227 473.622,00Kc 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
235,00Kc 6.260 1.471.100,00Kc 372.388
Σύνολο
- 9.630 3.263.704,00Kc 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 246.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
305.818,20€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
53.896,00€ 1 53.896,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.465,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 22
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
222,60€ 835
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
222,60€ 842
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
63,20€ 2.250
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
40,60€ 11.154
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 29.755
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,80€ 79.328
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,80€ 56.656
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 372.388
Σύνολο
- 553.251

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022
 • 4
 • 5
 • 4
 • 1
 • 9
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 80
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 819
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.710
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022
 • 9
 • 8
 • 6
 • 3
 • 6
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 57
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 490
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.263
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022
 • 8
 • 6
 • 0
 • 7
 • 5
 • 6
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 21
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 371
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.473
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 18.958
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022
 • Marrakech
 • 56
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 849
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022
 • 0
 • 3
 • 8
 • 6
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 20
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 186
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022
 • Alta
 • Arendal
 • Askøy
 • Bergen
 • Hareid
 • Lillestrøm
 • Måsøy
 • Ringerike
 • Ringsaker
 • Stange
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022
 • 6
 • 7
 • 5
 • 3
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 17.414,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 38
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 440
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 465

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.