Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 27η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 2 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 2 Απριλίου 2024
μετακύλιση τζάκποτ
 • 14
 • 17
 • 29
 • 32
 • 45
 • 1
 • 2
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
517.577
Ποσό
τζάκποτ
54.772.788€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 41.975
Σύνολο
- 517.577
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Παρασκευή 2 Απριλίου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 15.650.665 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 27

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 2 538.382,80€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 4 276.020,80€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 41.975
Σύνολο
- 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Απριλίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
342.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.716.125,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
439.938,00kr. 1 439.938,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
61.428,00kr. 0 0,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.552,00kr. 39 60.528,00kr. 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.264,00kr. 69 87.216,00kr. 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
525,00kr. 70 36.750,00kr. 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
224,00kr. 974 218.176,00kr. 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
149,00kr. 1.418 211.282,00kr. 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. 3.161 360.354,00kr. 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
112,00kr. 5.188 581.056,00kr. 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 20.734 1.555.050,00kr. 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 31.654 3.550.350,00kr. 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 342.000.000kr..

Ελλάδα
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Έλληνες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.160.698,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 1 69.005,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 25 5.972,50€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 13 2.516,80€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 70 5.446,00€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 365 11.132,50€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 602 11.979,80€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.834 28.060,20€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 1.884 28.260,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 8.459 85.435,90€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
2,50€ 41.975 104.937,50€ 41.975
Σύνολο
- 55.228 352.746,40€ 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ελλάδα πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 1 69.005,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 1 238,90€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 3 580,80€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 15 1.167,00€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 82 2.501,00€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 158 3.144,20€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 342 5.232,60€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 466 6.990,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 2.291 23.139,10€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 3.359 111.998,80€ 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
8.202.225.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
40.311.410,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.333.520,00kr. 1 10.333.520,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.442.250,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
35.770,00kr. 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
28.990,00kr. 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.650,00kr. 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.560,00kr. 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.980,00kr. 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.290,00kr. 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.240,00kr. 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.510,00kr. 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 41.975
Σύνολο
- 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 2 Απριλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 8.000.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ 1 9.631,10€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 14 3.344,60€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 41 7.937,60€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 44 3.423,20€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 567 17.293,50€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 745 14.825,50€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.738 26.591,40€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 2.909 43.635,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 11.153 112.645,30€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 17.212 239.327,20€ 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 1 69.005,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 11 2.627,90€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 15 2.904,00€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 27 2.100,60€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 240 7.320,00€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 333 6.626,70€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 895 13.693,50€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 1.167 17.505,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 5.476 55.307,60€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 8.165 177.090,50€ 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 11 2.627,90€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 13 2.516,80€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 40 3.112,00€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 179 5.459,50€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 353 7.024,70€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 965 14.764,50€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 949 14.235,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 5.253 53.055,30€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 7.763 102.795,70€ 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 41.975
Σύνολο
- 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 3 716,70€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 3 580,80€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 1 77,80€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 39 1.189,50€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 69 1.373,10€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 150 2.295,00€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 249 3.735,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 1.003 10.130,30€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 1.517 20.098,20€ 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
630.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.151.690,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
807.910,00kr. 2 1.615.820,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
112.760,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.795,00kr. 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.265,00kr. 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
910,00kr. 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
355,00kr. 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
230,00kr. 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 41.975
Σύνολο
- 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 630.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 41.975
Σύνολο
- 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 2 Απριλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
28.292.130,00Ft 0 0,00Ft 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.948.750,00Ft 0 0,00Ft 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
97.950,00Ft 17 1.665.150,00Ft 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
79.375,00Ft 11 873.125,00Ft 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
31.900,00Ft 38 1.212.200,00Ft 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12.505,00Ft 223 2.788.615,00Ft 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.160,00Ft 550 4.488.000,00Ft 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.275,00Ft 1.319 8.276.725,00Ft 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6.150,00Ft 1.188 7.306.200,00Ft 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
4.140,00Ft 6.661 27.576.540,00Ft 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 10.007 54.186.555,00Ft 517.577

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
230.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
533.215,50zł 1 533.215,50zł 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.027,50zł 22 22.605,00zł 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
832,70zł 36 29.977,20zł 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
334,70zł 66 22.090,20zł 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
131,20zł 583 76.489,60zł 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
85,60zł 962 82.347,20zł 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
65,80zł 2.333 153.511,40zł 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
64,60zł 3.102 200.389,20zł 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
43,50zł 13.739 597.646,50zł 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 20.844 1.718.271,80zł 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Απριλίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 230.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 19 4.539,10€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 14 2.710,40€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 25 1.945,00€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 210 6.405,00€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 377 7.502,30€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 847 12.959,10€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 1.180 17.700,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 5.319 53.721,90€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 7.991 107.482,80€ 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 8 1.911,20€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 12 2.323,20€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 19 1.478,20€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 128 3.904,00€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 250 4.975,00€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 606 9.271,80€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 747 11.205,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 3.382 34.158,20€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 5.152 69.226,60€ 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
624.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.117.909,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
799.252,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
111.552,00kr. 0 0,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.029,00kr. 38 267.102,00kr. 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.411,00kr. 46 248.906,00kr. 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.783,00kr. 101 180.083,00kr. 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
353,00kr. 703 248.159,00kr. 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
230,00kr. 1.259 289.570,00kr. 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
177,00kr. 3.164 560.028,00kr. 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
173,00kr. 4.249 735.077,00kr. 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
116,00kr. 17.521 2.032.436,00kr. 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 27.081 4.561.361,00kr. 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 624.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.366.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.826.693,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.749.971,00Kc 0 0,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
244.244,00Kc 1 244.244,00Kc 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.058,00Kc 13 78.754,00Kc 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.909,00Kc 18 88.362,00Kc 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.973,00Kc 23 45.379,00Kc 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
773,00Kc 239 184.747,00Kc 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
504,00Kc 394 198.576,00Kc 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
388,00Kc 953 369.764,00Kc 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
380,00Kc 1.389 527.820,00Kc 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
256,00Kc 5.987 1.532.672,00Kc 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 41.975
Σύνολο
- 9.017 3.270.318,00Kc 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.366.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
54.772.788,40€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
269.191,40€ 3 807.574,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
69.005,20€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.631,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
238,90€ 655
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
193,60€ 889
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
77,80€ 1.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,50€ 13.068
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,90€ 22.331
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 54.996
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 70.354
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 311.671
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 41.975
Σύνολο
- 517.577

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 2 Απριλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 54.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 2 Απριλίου 2024
 • 5
 • 2
 • 0
 • 6
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 50
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 626
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.746
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 2 Απριλίου 2024
 • 0
 • 2
 • 6
 • 2
 • 2
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 10.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00Kc 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 100,00Kc 476
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 60,00Kc 4.822
60,00Kc 10.457
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 2 Απριλίου 2024
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 16
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 191
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.830
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 9.575
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 2 Απριλίου 2024
 • Varsova
 • 78
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 1
Πόλη 5,00€ 461
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 2 Απριλίου 2024
 • 0
 • 9
 • 5
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 131
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 2 Απριλίου 2024
 • Bergen
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 2 Απριλίου 2024
 • 6
 • 1
 • 0
 • 0
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 10.918,85€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 31
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 474
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 524

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.