Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 75η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
15× μετακύλιση τζάκποτ
 • 18
 • 32
 • 39
 • 42
 • 44
 • 4
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
915.923
Ποσό
τζάκποτ
120.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 560.148
Σύνολο
- 915.923
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 27.427.217 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 75

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 1 1.794.887,20€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 2 532.088,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 560.148
Σύνολο
- 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
746.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.356.694,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.696.060,00kr. 1 1.696.060,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.232,00kr. 2 44.464,00kr. 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.976,00kr. 55 108.680,00kr. 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
766,00kr. 163 124.858,00kr. 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
766,00kr. 152 116.432,00kr. 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
146,00kr. 2.358 344.268,00kr. 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
146,00kr. 2.875 419.750,00kr. 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
132,00kr. 6.498 857.736,00kr. 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
73,00kr. 12.052 879.796,00kr. 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
73,00kr. 41.916 3.059.868,00kr. 560.148
Σύνολο
- 66.072 7.651.912,00kr. 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 746.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ 0 0,00€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 2 610,80€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 12 1.387,20€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 11 1.271,60€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 234 4.563,00€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 267 5.206,50€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 549 9.717,30€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 1.230 12.054,00€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 3.996 39.160,80€ 560.148
Σύνολο
- 6.301 73.971,20€ 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.162.400.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
256.704.760,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
38.049.610,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
498.110,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.670,00kr. 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.530,00kr. 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.530,00kr. 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.780,00kr. 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.780,00kr. 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.530,00kr. 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.400,00kr. 560.148
Σύνολο
- 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 16.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 1 266.044,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ 1 3.482,80€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 28 8.551,20€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 43 4.970,80€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 52 6.011,20€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 767 14.956,50€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 925 18.037,50€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 1.818 32.178,60€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 3.866 37.886,80€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 12.778 125.224,40€ 560.148
Σύνολο
- 20.279 517.343,80€ 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ 1 3.482,80€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 7 2.137,80€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 28 3.236,80€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 17 1.965,20€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 286 5.577,00€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 315 6.142,50€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 629 11.133,30€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 1.849 18.120,20€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 4.559 44.678,20€ 560.148
Σύνολο
- 7.691 96.473,80€ 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
888.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.513.003,93kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.002.941,25kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.220,64kn 0 0,00kn 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.299,24kn 6 13.795,44kn 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
870,31kn 28 24.368,68kn 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
870,31kn 4 3.481,24kn 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
146,81kn 324 47.566,44kn 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
146,81kn 273 40.079,13kn 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
133,26kn 506 67.429,56kn 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
73,78kn 2.449 180.687,22kn 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
73,78kn 4.531 334.297,18kn 560.148
Σύνολο
- 8.121 711.704,89kn 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 888.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 560.148
Σύνολο
- 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ 0 0,00€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 3 916,20€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 2 231,20€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 6 693,60€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 73 1.423,50€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 116 2.262,00€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 202 3.575,40€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 417 4.086,60€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 1.378 13.504,40€ 560.148
Σύνολο
- 2.197 26.692,90€ 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.210.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.278.230,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.709.255,00kr. 1 2.709.255,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.465,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.110,00kr. 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.175,00kr. 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.175,00kr. 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,00kr. 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
95,00kr. 560.148
Σύνολο
- 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 1.210.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 560.148
Σύνολο
- 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.500.455,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.302.565,00Ft 2 2.605.130,00Ft 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
114.220,00Ft 12 1.370.640,00Ft 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43.235,00Ft 52 2.248.220,00Ft 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
43.235,00Ft 21 907.935,00Ft 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.295,00Ft 602 4.391.590,00Ft 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.295,00Ft 538 3.924.710,00Ft 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.620,00Ft 996 6.593.520,00Ft 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.665,00Ft 3.114 11.412.810,00Ft 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.665,00Ft 6.412 23.499.980,00Ft 560.148
Σύνολο
- 11.749 56.954.535,00Ft 915.923

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Απριλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
192.581,70zł 2 385.163,40zł 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.438,10zł 32 46.019,20zł 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
544,40zł 109 59.339,60zł 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
544,40zł 63 34.297,20zł 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
91,90zł 1.631 149.888,90zł 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
91,90zł 1.568 144.099,20zł 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
83,40zł 3.366 280.724,40zł 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
46,20zł 9.321 430.630,20zł 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
46,20zł 23.255 1.074.381,00zł 560.148
Σύνολο
- 39.347 2.604.543,10zł 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ 1 3.482,80€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 10 3.054,00€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 31 3.583,60€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 23 2.658,80€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 424 8.268,00€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 472 9.204,00€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 929 16.443,30€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 2.643 25.901,40€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 6.889 67.512,20€ 560.148
Σύνολο
- 11.422 140.108,10€ 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ 0 0,00€ 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 8 2.443,20€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 19 2.196,40€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 11 1.271,60€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 271 5.284,50€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 232 4.524,00€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 567 10.035,90€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 1.470 14.406,00€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 4.039 39.582,20€ 560.148
Σύνολο
- 6.617 79.743,80€ 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.295.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
26.805.856,00kr. 1 26.805.856,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.894.984,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
136.354,00kr. 2 272.708,00kr. 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.460,00kr. 44 504.240,00kr. 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.004,00kr. 86 430.344,00kr. 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
4.485,00kr. 61 273.585,00kr. 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
212,00kr. 1.241 263.092,00kr. 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
212,00kr. 1.429 302.948,00kr. 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
192,00kr. 3.130 600.960,00kr. 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
106,00kr. 7.168 759.808,00kr. 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
106,00kr. 22.052 2.337.512,00kr. 560.148
Σύνολο
- 35.214 32.551.053,00kr. 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.295.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.895.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
43.947.813,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.514.087,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
85.276,00Kc 2 170.552,00Kc 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.477,00Kc 18 134.586,00Kc 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.830,00Kc 72 203.760,00Kc 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.830,00Kc 41 116.030,00Kc 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
477,00Kc 788 375.876,00Kc 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
477,00Kc 863 411.651,00Kc 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
433,00Kc 1.824 789.792,00Kc 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
239,00Kc 3.875 926.125,00Kc 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
239,00Kc 12.725 3.041.275,00Kc 560.148
Σύνολο
- 20.208 6.169.647,00Kc 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.895.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.794.887,20€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
266.044,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.482,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 63
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
305,40€ 898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
115,60€ 2.620
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
115,60€ 1.887
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,50€ 35.956
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,50€ 39.987
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 83.467
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 190.890
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,80€ 560.148
Σύνολο
- 915.923

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
 • 3
 • 0
 • 5
 • 1
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 88
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 762
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.550
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
 • 3
 • 2
 • 0
 • 4
 • 4
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 92
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 946
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 9.477
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
 • 3
 • 4
 • 3
 • 0
 • 9
 • 5
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 3
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 23
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 292
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.775
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 14.744
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
 • Ateena
 • 13
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 4
Πόλη 5,00€ 829
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
 • 1
 • 5
 • 6
 • 0
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 195
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
 • Fredrikstad
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
 • 1
 • 7
 • 2
 • 6
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 4.581,70€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 88
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 660
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 766

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.