Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 26η κλήρωση Eurojackpot το 2016 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016
μετακύλιση τζάκποτ
 • 29
 • 37
 • 38
 • 47
 • 50
 • 2
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
623.031
Ποσό
τζάκποτ
40.712.166€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.767
Σύνολο
- 623.031
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 17.548.355 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 26

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 1 497.203,30€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 2 526.450,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.767
Σύνολο
- 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.169.701,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.678.091,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
44.778,00kr. 2 89.556,00kr. 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.947,00kr. 62 120.714,00kr. 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
970,00kr. 105 101.850,00kr. 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
461,00kr. 170 78.370,00kr. 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
171,00kr. 2.412 412.452,00kr. 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 2.596 402.380,00kr. 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
134,00kr. 4.448 596.032,00kr. 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 12.192 914.400,00kr. 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 37.261 2.347.443,00kr. 393.767
Σύνολο
- 59.248 5.063.197,00kr. 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 3 902,40€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 2 295,20€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 12 812,40€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 173 3.961,70€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 173 3.581,10€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 329 5.889,10€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 980 9.898,00€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 2.741 23.298,50€ 393.767
Σύνολο
- 4.413 48.638,40€ 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.542.554.210,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
67.689.250,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.835.490,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
955.600,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
40.950,00kr. 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
20.090,00kr. 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.210,00kr. 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.110,00kr. 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.810,00kr. 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.430,00kr. 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.370,00kr. 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.150,00kr. 393.767
Σύνολο
- 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.542.554.210kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.166,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ 1 7.019,30€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 22 6.617,60€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 41 6.051,60€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 51 3.452,70€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 809 18.526,10€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 878 18.174,60€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 1.605 28.729,50€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 4.586 46.318,60€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 13.568 115.328,00€ 393.767
Σύνολο
- 21.561 250.218,00€ 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 1 497.203,30€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 20 6.016,00€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 30 4.428,00€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 79 5.348,30€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 1.038 23.770,20€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 941 19.478,70€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 1.547 27.691,30€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 5.846 59.044,60€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 15.298 130.033,00€ 393.767
Σύνολο
- 24.800 773.013,40€ 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.738.917,11kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.979.426,88kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
52.784,41kn 0 0,00kn 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.261,98kn 7 15.833,86kn 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.109,94kn 9 9.989,46kn 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
509,10kn 16 8.145,60kn 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,21kn 306 52.696,26kn 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,66kn 274 42.650,84kn 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
134,61kn 481 64.747,41kn 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,95kn 2.109 160.178,55kn 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,92kn 5.910 377.767,20kn 393.767
Σύνολο
- 9.112 732.009,18kn 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.767
Σύνολο
- 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ 1 7.019,30€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 4 1.203,20€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 4 590,40€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 5 338,50€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 72 1.648,80€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 76 1.573,20€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 155 2.774,50€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 400 4.040,00€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 1.285 10.922,50€ 393.767
Σύνολο
- 2.002 30.110,40€ 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.622.745,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.447.335,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
65.260,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.795,00kr. 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.370,00kr. 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
625,00kr. 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
210,00kr. 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 393.767
Σύνολο
- 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.767
Σύνολο
- 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
73.834.695,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.968.915,00Ft 3 5.906.745,00Ft 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
84.375,00Ft 15 1.265.625,00Ft 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
41.400,00Ft 18 745.200,00Ft 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.990,00Ft 34 645.660,00Ft 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.425,00Ft 536 3.443.800,00Ft 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.805,00Ft 690 4.005.450,00Ft 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.020,00Ft 1.039 5.215.780,00Ft 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.835,00Ft 3.228 9.151.380,00Ft 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.385,00Ft 10.732 25.595.820,00Ft 393.767
Σύνολο
- 16.295 55.975.460,00Ft 623.031

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 6 1.804,80€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 6 885,60€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 19 1.286,30€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 238 5.450,20€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 244 5.050,80€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 465 8.323,50€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 1.402 14.160,20€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 4.332 36.822,00€ 393.767
Σύνολο
- 6.712 73.783,40€ 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ 0 0,00€ 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 7 2.105,60€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 11 1.623,60€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 23 1.557,10€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 376 8.610,40€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 480 9.936,00€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 745 13.335,50€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 2.101 21.220,10€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 6.960 59.160,00€ 393.767
Σύνολο
- 10.703 117.548,30€ 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 - 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.683.704,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.479.608,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
246.736,00kr. 1 246.736,00kr. 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
30.199,00kr. 12 362.388,00kr. 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.924,00kr. 31 338.644,00kr. 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.110,00kr. 33 201.630,00kr. 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
215,00kr. 699 150.285,00kr. 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
194,00kr. 735 142.590,00kr. 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
168,00kr. 1.189 199.752,00kr. 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 3.975 377.625,00kr. 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 11.045 883.600,00kr. 393.767
Σύνολο
- 17.720 2.903.250,00kr. 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.471.723,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.132.089,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
190.187,00Kc 1 190.187,00Kc 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.150,00Kc 13 105.950,00Kc 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.999,00Kc 23 91.977,00Kc 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.834,00Kc 32 58.688,00Kc 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
620,00Kc 533 330.460,00Kc 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
560,00Kc 623 348.880,00Kc 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
485,00Kc 1.027 498.095,00Kc 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
273,00Kc 3.077 840.021,00Kc 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
230,00Kc 9.416 2.165.680,00Kc 393.767
Σύνολο
- 14.745 4.629.938,00Kc 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
40.712.165,56€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
497.203,30€ 1 497.203,30€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
263.225,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
7.019,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 25
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,80€ 525
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
147,60€ 832
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,70€ 1.554
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 23.733
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,70€ 25.413
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,90€ 42.036
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,10€ 135.141
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,50€ 393.767
Σύνολο
- 623.031

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 40.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016
 • 7
 • 1
 • 1
 • 2
 • 0
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 61
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 559
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.002
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016
 • 6
 • 3
 • 8
 • 5
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 64
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 696
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.591
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016
 • 3
 • 9
 • 9
 • 0
 • 7
 • 4
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 30
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 470
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.712
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 25.633
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016
 • Hampuri
 • 46
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 24
Πόλη 5,00€ 2.264
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 101

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.