Privaatsuspoliitika

Oleme pühendunud oma veebisaidi külastajate privaatsuse kaitsmisele. Privaatsuspoliitikaga sätestatakse, kuidas me teie isiklikku teavet kasutame.

Meie kodulehe kasutamisega ja nende privaatsuspõhimõtetega nõustumisel, olete vastavalt eeskirjadele nõus ka meie küpsiste kasutamise tingimustega. Lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta saate jaotisest Küpsistepoliitika.

Millist teavet me kogume?

Me võime koguda, säilitada ja kasutada järgmisi allpool nimetatud isikuandmeid.

 • Teave teie arvuti, külastuste ja selle veebilehe kasutamise kohta, mille hulka võivad kuuluda:
  • teie IP-aadress;
  • teie geograafiline asukoht;
  • teie brauseri tüüp ja versioon;
  • teie operatsioonisüsteem;
  • teie viiteallikas meie veebilehele;
  • Meie veebilehe külastamise kestus;
  • leheküljed, mida te meie saidil vaatate;
  • teie navigeerimine meie saidil.
 • Teavet, mida meile annate, kasutatakse:
  • meie kodulehe-teenuste tellimiseks;
  • meiliteadete saamiseks;
  • uudiskirjade tellimiseks;
  • võistlustel osalemiseks.
 • Mis tahes muud teavet, mida soovite meile edastada.

Kuidas me teie isiklikku teavet kasutame?

Kõiki käesoleva veebilehe kaudu meile esitatud isikuandmeid kasutatakse kindlaksmääratud otstarbel vastavalt sellele privaatsuspoliitikale või veebisaidi asjakohastele osadele. Võime kasutada teie isiklikku teavet, et:

 • hallata veebisaiti;
 • parandada teie veebilehekülje kasutamiskogemusi, isikupärastades seda vastavalt teie erihuvidele;
 • teha veebisaidil teenuste kasutamine kättesaadavaks;
 • saata teile üld- või turunduskommunikatsiooni;
 • saata teile teavet või meiliteateid, kui olete seda konkreetselt soovinud;
 • saata teile uudiskirju ja/või meie ettevõtte või hoolikalt valitud kolmandate isikutega (kes meie arvates võivad teile huvi pakkuda ja kus te olete konkreetselt nõustunud vastava teabe elektronposti teel saamisega) seotud turundusteavet. Kui te ei soovi nimetatud teavet saada, võite igal ajal meile kirjutada kas kirja või e-kirja teel, kasutades leheküljel Kontaktandmete toodud teavet;
 • saata teile kutseid osalemaks sooduskampaaniates või võistlustel, mida võime oma saidi kasutajatele aeg-ajalt pakkuda;
 • tegeleda veebisaidiga seotud päringute või kaebustega;
 • hoida veebisaiti turvalisena ja vältida pettusi;
 • kontrollida vastavust tingimustele, mis reguleerivad meie veebisaidi kasutamist.

Me ei jaga teie isiklikku teavet kolmandatele osapooltele otseturunduse otstarbel, kui olete teenuse tellimuse tühistanud.

Avalikustamine

Võime avaldada teie isiklikku teavet oma töötajatele, ametnikele, esindajatele, tarnijatele või alltöövõtjatele, kuivõrd see on põhjendatud ja vajalik vastavalt sätestatud eesmärkidele ning kooskõlas siinsete privaatsuspõhimõtetega.

Võime avaldada teie isiklikku teavet oma kontserni kuuluvatele ettevõtetele (see tähendab meie tütarettevõtteid, meie põhivaldusettevõtet ja kõiki selle tütarettevõtteid) kuivõrd see on põhjendatud ja vajalik vastavalt sätestatud eesmärkidele ning kooskõlas siinsete privaatsuspõhimõtetega.

Lisaks võime avaldada teie isiklikku teavet:

 • määral, mis on meile kehtestatud seadusega;
 • seoses käimasolevate või võimalike kohtumenetlustega;
 • et luua, täita või kaitsta oma seaduslikke õigusi (sh andes pettuste vältimise eesmärgil teavet teistele);
 • ostjale (või võimalikule ostjale) seoses mis tahes äri või varaga, mida müüme (või plaanime müüa);
 • Isikule, kellest meil on põhjust uskuda, et ta võib taotleda kohtult või muult pädevalt asutuselt teie isikuandmete avalikustamist, kui meil on alust arvata, et kohus või muu pädev asutus suhteliselt tõenäoliselt nõuaks meilt teie isikuandmete avalikustamist.

Me ei avalda selles privaatsuspoliitikas sätestatud eranditega teie andmeid kolmandatele isikutele.

Rahvusvaheline andmeedastus

Kogu meie poolt kogutavat teavet võidakse hoida ja töödelda mis tahes riigis ning vahel ka edastada riikidesse, kus me tegutseme, et võimaldada meil kasutada teavet kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Kogu teave, mis meile edastate, võidakse edastada teistesse riikidesse, sh riikidesse, kus kehtivad andmekaitseseadused, mis ei ole võrdsed Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivate andmekaitseseadustega.

Lisaks võivad kõik isikuandmed, mis olete esitanud kodulehel avaldamiseks, olla edaspidi internetis ja üle kogu maailma kättesaadavad. Me ei saa hoida ära sellise teabe kasutamist või kuritarvitamist teiste isikute poolt.

Te nõustute selge sõnaga selliste isikuandmete edastamistega.

Teie isikuandmete turvalisus

Kasutame mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi ettevaatusabinõusid, et vältida teie isikuandmete kadu, väärkasutamist või muutmist:

 • säilitades kogu esitatud isikuandmeid oma turvalistes serverites;
 • kaitstes kõiki veebilehe vahendusel teostatud elektroonilisi tehinguid krüptimistehnoloogiaga.

Te mõistate, et teabe edastamine Interneti vahendusel on potentsiaalselt ohtlik ja et me ei saa garanteerida interneti teel saadetud andmete täielikku turvalisust.

Teie kohustus on hoida oma parooli ja muid sisselogimisandmeid konfidentsiaalsena. Kuigi teie peate oma kontole sisenemiseks kasutama parooli, ei palu meie ettevõtte esindaja või töötaja teilt kunagi teie salasõna avaldamist.

Muudatused privaatsuspoliitikas

Võime käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada, postitades uue versiooni oma kodulehele. Teil tuleks seda lehte aeg-ajalt vaadata, et tagada oma nõusolek toimunud muudatustega. Samuti võime teid teavitada kõikidest privaatsuspoliitikaga seotud muudatustest e-kirja teel.

Teie õigused

Võite meilt igal ajal nõuda teie kohta hoitavate isiklike andmete esitamist. Sellise teabe suhtes kohaldatakse:

 • haldustasu (hetkel 10 £);
 • asjakohaste isikut tõendavate andmete esitamist, sh notariaalselt tõestatud passi koopiat ja originaalset kommunaalkulude arvet, millel oleks teie praegune aadress. Vajadusel on meil seoses teie identiteedi tuvastamisega õigus küsida lisateavet.

Me võime mitte esitada selliseid isikuandmeid seadusega lubatud ulatuses.

Võite anda meile korralduse mitte kasutada teie isikuandmeid turunduseesmärkidel, saates meile kas kirja või e-kirja leheküljel Kontaktandmed toodud kontaktandmetel.

Kolmandate osapoolte veebisaidid

Veebileht sisaldab linke teistele veebisaitidele. Me ei vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsuspoliitika ega -tavade eest.

Teabe ajakohastamine

Palun teavitage meid sellest, kui teie kohta hoitavat isiklikku teavet tuleb kas parandada või ajakohastada.

Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi seoses selle privaatsuspoliitikaga või kuidas me teie isiklikke andmeid käsitleme, siis võtke meiega palun ühendust, kasutades leheküljel Kontaktandmed toodud teavet.