Resultater for fredag 21. januar 2022

De vinnende tallene for den 3. Eurojackpot-trekningen i 2022, som ble gjennomført fredag 21. januar kl. 21:00 CEST (20:00 GMT), var:

Fredag 21. januar 2022
2 jackpot-vinner
 • 2
 • 5
 • 9
 • 29
 • 32
 • 2
 • 4
Icon Stigende
rekkefølge
Jackpot-
vinnere
2
Totalt antall
vinnere
1 119 783
Jackpot-
beløp
48 000 800 €
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 716 724
Totalt
- 1 119 783
Icon

Eurojackpot-premier må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 21. januar 2025.

Ekstra informasjon om trekningen

Totalt var det 27 576 142 kuponger i spill for denne trekningen fra alle deltakende land.

Trekningstall: 3

Premieutbetalinger for Europa

Danmark
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Danmark Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
151 841 801,00 kr. 0 0,00 kr. 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 134 718,00 kr. 2 4 269 436,00 kr. 7
5 riktige tall
Prize
753 449,00 kr. 0 0,00 kr. 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
26 268,00 kr. 6 157 608,00 kr. 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 366,00 kr. 85 116 110,00 kr. 1 184
4 riktige tall
Prize
676,00 kr. 155 104 780,00 kr. 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
379,00 kr. 189 71 631,00 kr. 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
148,00 kr. 3 113 460 724,00 kr. 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
116,00 kr. 3 676 426 416,00 kr. 53 133
3 riktige tall
Prize
105,00 kr. 6 115 642 075,00 kr. 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
74,00 kr. 16 165 1 196 210,00 kr. 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
54,00 kr. 50 763 2 741 202,00 kr. 716 724
Totalt
- 80 269 10 186 192,00 kr. 1 119 783

Eurojackpot-premier i Danmark må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 21. april 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Danmark før trekningen var 290 000 000 kr..

Estland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Estland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 0 0,00 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 0 0,00 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 0 0,00 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € 1 4 115,80 € 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 6 1 257,60 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 7 709,80 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 17 933,30 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 303 5 999,40 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 338 5 239,00 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 583 8 220,30 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 1 548 15 325,20 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 4 761 34 755,30 € 716 724
Totalt
- 7 564 76 555,70 € 1 119 783

Eurojackpot-premier i Estland må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 21. april 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Estland før trekningen var 47 000 000 €.

Finland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Finland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 0 0,00 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 0 0,00 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 0 0,00 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Finland 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 716 724
Totalt
- 1 119 783

Eurojackpot-premier i Finland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 21. januar 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Finland før trekningen var 47 000 000 €.

Island
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Island Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
3 482 698 050,00 kr. 0 0,00 kr. 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
48 590 530,00 kr. 0 0,00 kr. 7
5 riktige tall
Prize
17 149 590,00 kr. 0 0,00 kr. 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
597 240,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren på Island 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
30 410,00 kr. 1 184
4 riktige tall
Prize
14 710,00 kr. 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
7 960,00 kr. 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 870,00 kr. 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 240,00 kr. 53 133
3 riktige tall
Prize
2 040,00 kr. 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 430,00 kr. 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 050,00 kr. 716 724
Totalt
- 1 119 783

Eurojackpot-premier på Island må gjøres krav på innen 1 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 21. januar 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med på Island før trekningen var 6 900 000 000 kr..

Italia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Italia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 0 0,00 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 0 0,00 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 0 0,00 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € 0 0,00 € 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 11 2 305,60 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 39 3 954,60 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 40 2 196,00 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 656 12 988,80 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 876 13 578,00 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 1 447 20 402,70 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 3 166 31 343,40 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 11 074 80 840,20 € 716 724
Totalt
- 17 309 167 609,30 € 1 119 783

Eurojackpot-premier i Italia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 20. februar 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Italia før trekningen var 47 000 000 €.

Kroatia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Kroatia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
180 545 745,80 kn 0 0,00 kn 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 518 970,62 kn 0 0,00 kn 7
5 riktige tall
Prize
889 048,10 kn 1 889 048,10 kn 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
30 961,57 kn 1 30 961,57 kn 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 576,74 kn 29 45 725,46 kn 1 184
4 riktige tall
Prize
762,79 kn 32 24 409,28 kn 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
412,99 kn 55 22 714,45 kn 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
148,95 kn 592 88 178,40 kn 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
116,60 kn 912 106 339,20 kn 53 133
3 riktige tall
Prize
106,07 kn 1 414 149 982,98 kn 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
74,47 kn 2 857 212 760,79 kn 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
54,92 kn 11 962 656 953,04 kn 716 724
Totalt
- 17 855 2 227 073,27 kn 1 119 783

Eurojackpot-premier i Kroatia må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 22. mars 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Kroatia før trekningen var 353 000 000 kn.

Latvia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Latvia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 0 0,00 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 0 0,00 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 0 0,00 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Latvia 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 716 724
Totalt
- 1 119 783

Eurojackpot-premier i Latvia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 20. februar 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Latvia før trekningen var 47 000 000 €.

Litauen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Litauen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 1 24 000 400,10 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 0 0,00 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 0 0,00 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € 0 0,00 € 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 2 419,20 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 4 405,60 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 6 329,40 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 132 2 613,60 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 152 2 356,00 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 250 3 525,00 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 605 5 989,50 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 2 046 14 935,80 € 716 724
Totalt
- 3 198 24 030 974,20 € 1 119 783

Eurojackpot-premier i Litauen må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 22. mars 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Litauen før trekningen var 47 000 000 €.

Nederland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Nederland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 0 0,00 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 1 334 853,10 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 0 0,00 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Nederland 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 716 724
Totalt
- 1 119 783

Eurojackpot-premier i Nederland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 21. januar 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Nederland før trekningen var 47 000 000 €.

Norge
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Norge Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
241 259 220,00 kr. 0 0,00 kr. 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
3 366 040,00 kr. 0 0,00 kr. 7
5 riktige tall
Prize
1 188 010,00 kr. 0 0,00 kr. 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
41 370,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Norge 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 105,00 kr. 1 184
4 riktige tall
Prize
1 015,00 kr. 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
550,00 kr. 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
195,00 kr. 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
155,00 kr. 53 133
3 riktige tall
Prize
140,00 kr. 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
95,00 kr. 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
70,00 kr. 716 724
Totalt
- 1 119 783

Eurojackpot-premier i Norge må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 21. april 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Norge før trekningen var -.

Polen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Polen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
215 000 000,00 zł 0 0,00 zł 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 7
5 riktige tall
Prize
716 908,70 zł 3 2 150 726,10 zł 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
18 603,90 zł 5 93 019,50 zł 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
947,50 zł 48 45 480,00 zł 1 184
4 riktige tall
Prize
458,40 zł 55 25 212,00 zł 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
248,20 zł 123 30 528,60 zł 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
89,50 zł 1 588 142 126,00 zł 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
70,10 zł 2 096 146 929,60 zł 53 133
3 riktige tall
Prize
63,80 zł 3 383 215 835,40 zł 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
44,80 zł 8 388 375 782,40 zł 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
33,00 zł 29 344 968 352,00 zł 716 724
Totalt
- 45 033 4 193 991,60 zł 1 119 783

Eurojackpot-premier i Polen må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 21. januar 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Polen før trekningen var 215 000 000 zł.

Slovakia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovakia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 0 0,00 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 0 0,00 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 0 0,00 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € 4 16 463,20 € 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 24 5 030,40 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 35 3 549,00 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 70 3 843,00 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 842 16 671,60 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 1 136 17 608,00 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 1 701 23 984,10 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 4 085 40 441,50 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 13 868 101 236,40 € 716 724
Totalt
- 21 765 228 827,20 € 1 119 783

Eurojackpot-premier i Slovakia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 25. februar 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovakia før trekningen var 47 000 000 €.

Slovenia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovenia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 0 0,00 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 0 0,00 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 0 0,00 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € 2 8 231,60 € 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 14 2 934,40 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 17 1 723,80 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 37 2 031,30 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 474 9 385,20 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 576 8 928,00 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 962 13 564,20 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 2 252 22 294,80 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 8 001 58 407,30 € 716 724
Totalt
- 12 335 127 500,60 € 1 119 783

Eurojackpot-premier i Slovenia må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 21. april 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovenia før trekningen var 47 000 000 €.

Spania
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Spania Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 0 0,00 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 0 0,00 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 0 0,00 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € 3 12 347,40 € 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 22 4 611,20 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 51 5 171,40 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 95 5 215,50 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 1 288 25 502,40 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 1 516 23 498,00 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 2 435 34 333,50 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 6 395 63 310,50 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 20 107 146 781,10 € 716 724
Totalt
- 31 912 320 771,00 € 1 119 783

Eurojackpot-premier i Spania må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 20. februar 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Spania før trekningen var 47 000 000 €.

Sverige
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Sverige Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
250 451 375,00 kr. 0 0,00 kr. 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 397 774,00 kr. 2 10 795 548,00 kr. 7
5 riktige tall
Prize
1 233 279,00 kr. 0 0,00 kr. 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
127 314,00 kr. 4 509 256,00 kr. 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
12 765,00 kr. 58 740 370,00 kr. 1 184
4 riktige tall
Prize
5 511,00 kr. 124 683 364,00 kr. 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 618,00 kr. 165 431 970,00 kr. 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
206,00 kr. 2 280 469 680,00 kr. 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
161,00 kr. 2 677 430 997,00 kr. 53 133
3 riktige tall
Prize
147,00 kr. 4 630 680 610,00 kr. 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
103,00 kr. 11 107 1 144 021,00 kr. 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
76,00 kr. 36 841 2 799 916,00 kr. 716 724
Totalt
- 57 888 18 685 732,00 kr. 1 119 783

Eurojackpot-premier i Sverige må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 21. april 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Sverige før trekningen var 482 000 000 kr..

Tsjekkia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tsjekkia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 178 000 000,00 Kc 0 0,00 Kc 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8 151 998,00 Kc 0 0,00 Kc 7
5 riktige tall
Prize
2 877 174,00 Kc 1 2 877 174,00 Kc 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
100 199,00 Kc 0 0,00 Kc 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 102,00 Kc 34 173 468,00 Kc 1 184
4 riktige tall
Prize
2 468,00 Kc 68 167 824,00 Kc 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 336,00 Kc 92 122 912,00 Kc 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
482,00 Kc 1 303 628 046,00 Kc 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
377,00 Kc 1 581 596 037,00 Kc 53 133
3 riktige tall
Prize
343,00 Kc 2 426 832 118,00 Kc 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
241,00 Kc 6 453 1 555 173,00 Kc 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
177,00 Kc 21 175 3 747 975,00 Kc 716 724
Totalt
- 33 133 10 700 727,00 Kc 1 119 783

Eurojackpot-premier i Tsjekkia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 25. februar 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tsjekkia før trekningen var 1 178 000 000 Kc.

Tyskland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tyskland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,10 € 1 24 000 400,10 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 0 0,00 € 7
5 riktige tall
Prize
118 183,40 € 2 236 366,80 € 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 115,80 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Tyskland 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
209,60 € 1 184
4 riktige tall
Prize
101,40 € 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
54,90 € 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
19,80 € 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
15,50 € 53 133
3 riktige tall
Prize
14,10 € 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9,90 € 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,30 € 716 724
Totalt
- 1 119 783

Eurojackpot-premier i Tyskland må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 21. januar 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tyskland før trekningen var 47 000 000 €.

Ungarn
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Ungarn Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
24 000 400,00 € 0 0,00 € 2
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
334 853,10 € 2 669 706,00 € 7
5 riktige tall
Prize
38 173 240,00 Ft 0 0,00 Ft 7
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 329 405,00 Ft 3 3 988 215,00 Ft 67
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
67 700,00 Ft 21 1 421 700,00 Ft 1 184
4 riktige tall
Prize
32 750,00 Ft 46 1 506 500,00 Ft 1 902
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
17 735,00 Ft 74 1 312 390,00 Ft 3 012
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6 395,00 Ft 1 100 7 034 500,00 Ft 43 006
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 005,00 Ft 1 508 7 547 540,00 Ft 53 133
3 riktige tall
Prize
4 555,00 Ft 2 314 10 540 270,00 Ft 83 985
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
3 200,00 Ft 5 237 16 758 400,00 Ft 216 754
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 360,00 Ft 19 365 45 701 400,00 Ft 716 724
Totalt
- 29 670 96 480 621,00 Ft 1 119 783

Eurojackpot-premier i Ungarn må gjøres krav på innen 180 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 20. juli 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Ungarn før trekningen var 47 000 000 €.

Resultater for tilknyttede trekninger

Slovakia | Eurojackpot Joker
Fredag 21. januar 2022
 • 4
 • 4
 • 6
 • 9
 • 9
 • 9
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 50 000,00 € 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 5 000,00 € 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 500,00 € 9
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 50,00 € 117
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 5,00 € 1 237
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 3,00 € 12 594
Tsjekkia | Extra 6
Fredag 21. januar 2022
 • 1
 • 7
 • 9
 • 6
 • 1
 • 6
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 Kc 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 200 000,00 Kc 1
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 20 000,00 Kc 10
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 2 000,00 Kc 114
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 200,00 Kc 1 272
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 120,00 Kc 13 234
Finland | Perjantai-Jokeri
Fredag 21. januar 2022
 • 0
 • 4
 • 8
 • 6
 • 3
 • 4
 • 1
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
7 i nøyaktig rekkefølge 1 000 000,00 € 0
Vilkårlige 6 på riktig sted 20 000,00 € 5
Vilkårlige 5 på riktig sted 500,00 € 32
Vilkårlige 4 på riktig sted 50,00 € 423
Vilkårlige 3 på riktig sted 6,00 € 4 166
Vilkårlige 2 på riktig sted 3,00 € 22 738
Finland | Perjantai-Lomatonni
Fredag 21. januar 2022
 • Madrid
 • 33
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Sted og tall 1 000,00 € 13
Sted 5,00 € 1 110
Island | Jóker
Fredag 21. januar 2022
 • 2
 • 6
 • 2
 • 4
 • 9
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 kr. 1
Første/Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 100 000,00 kr. 6
Første/Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 10 000,00 kr. 26
Første/Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 2 000,00 kr. 236
Norge | Norsk tilleggspremie
Fredag 21. januar 2022
 • Nannestad
 • Mann
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Riktig 1 000 000,00 kr. 1
Litauen | Joker
Fredag 21. januar 2022
 • 1
 • 8
 • 7
 • 0
 • 2
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 11 502,80 € 1
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 1 000,00 € 13
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 100,00 € 90
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 15,00 € 749
Første 2 i nøyaktig rekkefølge 6,00 € 871

Relaterte koblinger