Resultater for fredag 17. mars 2023

De vinnende tallene for den 22. Eurojackpot-trekningen i 2023, som ble gjennomført fredag 17. mars kl. 21:00 CEST (20:00 GMT), var:

Fredag 17. mars 2023
7x Videreføring
 • 5
 • 18
 • 21
 • 29
 • 45
 • 1
 • 6
Stigende
rekkefølge
Jackpot-
vinnere
0
Totalt antall
vinnere
703 297
Jackpot-
beløp
544 000 000 kr.

Premieutbetalinger for Norge

Se premieutbetalingene for andre land
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Norge Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
544 000 000 kr. 0 0 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
7 368 150 kr. 0 0 kr. 3
5 riktige tall
5 riktige tall
1 038 820 kr. 0 0 kr. 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
52 720 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Norge 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
3 295 kr. 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
1 825 kr. 1 547
4 riktige tall
4 riktige tall
1 070 kr. 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
290 kr. 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
220 kr. 32 604
3 riktige tall
3 riktige tall
180 kr. 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
145 kr. 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
115 kr. 451 857
Totalt
- 703 297

Eurojackpot-premier i Norge må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 17. juni 2023.

Ekstra informasjon om trekningen

Totalt var det 22 503 335 kuponger i spill for denne trekningen fra alle deltakende land.

Trekningstall: 22

Premieutbetalinger for Europa

Danmark
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Danmark Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
297 000 000 kr. 0 0 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 112 514 kr. 0 0 kr. 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
579 841 kr. 2 1 159 682 kr. 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
29 457 kr. 4 117 828 kr. 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 871 kr. 64 119 744 kr. 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 050 kr. 108 113 400 kr. 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
629 kr. 133 83 657 kr. 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
192 kr. 1 767 339 264 kr. 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
147 kr. 2 478 364 266 kr. 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
118 kr. 5 632 664 576 kr. 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
98 kr. 9 603 941 094 kr. 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
75 kr. 36 372 2 727 900 kr. 451 857
Totalt
- 56 163 6 631 411 kr. 703 297

Eurojackpot-premier i Danmark må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 15. juni 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Danmark før trekningen var 297 000 000 kr..

Estland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Estland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 0 0 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € 0 0 € 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 4 1 155,20 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 9 1 440 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 10 940 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 138 3 546,60 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 183 3 586,80 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 473 7 473,40 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 746 9 772,60 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 2 799 28 269,90 € 451 857
Totalt
- 4 362 56 184,50 € 703 297

Eurojackpot-premier i Estland må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 15. juni 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Estland før trekningen var 48 000 000 €.

Finland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Finland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 2 181 901,80 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Finland 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 451 857
Totalt
- 703 297

Eurojackpot-premier i Finland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 16. mars 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Finland før trekningen var 48 000 000 €.

Island
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Island Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
7 219 514 200 kr. 0 0 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
96 151 490 kr. 0 0 kr. 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13 556 230 kr. 0 0 kr. 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
688 010 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren på Island 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
43 040 kr. 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23 840 kr. 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
14 010 kr. 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
3 830 kr. 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 920 kr. 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 350 kr. 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 950 kr. 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 500 kr. 451 857
Totalt
- 703 297

Eurojackpot-premier på Island må gjøres krav på innen 1 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 17. mars 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med på Island før trekningen var 7 200 000 000 kr..

Italia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Italia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 1 90 950,90 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € 0 0 € 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 7 2 021,60 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 26 4 160 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 31 2 914 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 323 8 301,10 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 601 11 779,60 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 1 401 22 135,80 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 1 898 24 863,80 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 7 729 78 062,90 € 451 857
Totalt
- 12 017 245 189,70 € 703 297

Eurojackpot-premier i Italia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 16. april 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Italia før trekningen var 48 000 000 €.

Kroatia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Kroatia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 000 000 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 1 645 095,60 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 1 90 950,90 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € 0 0 € 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 11 3 176,80 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 17 2 720 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 34 3 196 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 247 6 347,90 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 501 9 819,60 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 1 350 21 330 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 1 425 18 667,50 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 6 841 69 094,10 € 451 857
Totalt
- 10 428 870 398,40 € 703 297

Eurojackpot-premier i Kroatia må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 16. mai 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Kroatia før trekningen var 48 000 000 €.

Latvia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Latvia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 0 0 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Latvia 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 451 857
Totalt
- 703 297

Eurojackpot-premier i Latvia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 16. april 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Latvia før trekningen var 48 000 000 €.

Litauen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Litauen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 0 0 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € 0 0 € 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 1 288,80 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 4 640 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 9 846 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 63 1 619,10 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 85 1 666 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 227 3 586,60 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 327 4 283,70 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 1 304 13 170,40 € 451 857
Totalt
- 2 020 26 100,60 € 703 297

Eurojackpot-premier i Litauen må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 16. mai 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Litauen før trekningen var 48 000 000 €.

Nederland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Nederland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 0 0 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Nederland 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 451 857
Totalt
- 703 297

Eurojackpot-premier i Nederland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 16. mars 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Nederland før trekningen var 48 000 000 €.

Polen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Polen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
230 000 000 zł 0 0 zł 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
0 zł 0 0 zł 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
721 455,50 zł 1 721 455,50 zł 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21 685,10 zł 2 43 370,20 zł 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 356,80 zł 47 63 769,60 zł 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
751,70 zł 64 48 108,80 zł 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
441,60 zł 83 36 652,80 zł 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
120,80 zł 900 108 720 zł 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
92,10 zł 1 359 125 163,90 zł 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
74,30 zł 3 427 254 626,10 zł 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
61,60 zł 4 782 294 571,20 zł 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
47,50 zł 19 222 913 045 zł 451 857
Totalt
- 29 887 2 609 483,10 zł 703 297

Eurojackpot-premier i Polen må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 17. mars 2026.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Polen før trekningen var 230 000 000 zł.

Slovakia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovakia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 0 0 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € 1 4 616 € 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 16 4 620,80 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 31 4 960 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 30 2 820 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 399 10 254,30 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 570 11 172 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 1 390 21 962 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 2 154 28 217,40 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 7 992 80 719,20 € 451 857
Totalt
- 12 583 169 341,70 € 703 297

Eurojackpot-premier i Slovakia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 21. april 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovakia før trekningen var 48 000 000 €.

Slovenia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovenia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 0 0 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € 0 0 € 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 8 2 310,40 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 19 3 040 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 15 1 410 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 188 4 831,60 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 340 6 664 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 773 12 213,40 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 1 100 14 410 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 4 586 46 318,60 € 451 857
Totalt
- 7 029 91 198 € 703 297

Eurojackpot-premier i Slovenia må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 15. juni 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovenia før trekningen var 48 000 000 €.

Spania
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Spania Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 0 0 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € 3 13 848 € 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 36 10 396,80 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 50 8 000 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 68 6 392 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 699 17 964,30 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 1 024 20 070,40 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 2 457 38 820,60 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 3 897 51 050,70 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 14 771 149 187,10 € 451 857
Totalt
- 23 005 315 729,90 € 703 297

Eurojackpot-premier i Spania må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 16. april 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Spania før trekningen var 48 000 000 €.

Sverige
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Sverige Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
546 000 000 kr. 0 0 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
7 203 976 kr. 0 0 kr. 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 200 457 kr. 1 1 200 457 kr. 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
199 303 kr. 3 597 909 kr. 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10 767 kr. 49 527 583 kr. 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
5 047 kr. 102 514 794 kr. 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 801 kr. 116 324 916 kr. 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
286 kr. 1 613 461 318 kr. 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
218 kr. 2 187 476 766 kr. 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
176 kr. 4 811 846 736 kr. 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
146 kr. 8 009 1 169 314 kr. 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
112 kr. 30 087 3 369 744 kr. 451 857
Totalt
- 46 978 9 489 537 kr. 703 297

Eurojackpot-premier i Sverige må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 17. juni 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Sverige før trekningen var 546 000 000 kr..

Tsjekkia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tsjekkia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 142 000 000 Kc 0 0 Kc 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15 450 039 Kc 0 0 Kc 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 178 274 Kc 0 0 Kc 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
110 553 Kc 3 331 659 Kc 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
6 916 Kc 14 96 824 Kc 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
3 832 Kc 24 91 968 Kc 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 251 Kc 61 137 311 Kc 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
615 Kc 388 238 620 Kc 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
469 Kc 612 287 028 Kc 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
378 Kc 1 483 560 574 Kc 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
313 Kc 2 211 692 043 Kc 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
241 Kc 8 657 2 086 337 Kc 451 857
Totalt
- 13 453 4 522 364 Kc 703 297

Eurojackpot-premier i Tsjekkia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 21. april 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tsjekkia før trekningen var 1 142 000 000 Kc.

Tyskland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tyskland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 2 1 290 191,20 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
90 950,90 € 4 363 803,60 € 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 616 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Tyskland 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
288,80 € 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
160 € 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
94 € 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25,70 € 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
19,60 € 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15,80 € 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
13,10 € 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 451 857
Totalt
- 703 297

Eurojackpot-premier i Tyskland må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 17. mars 2026.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tyskland før trekningen var 48 000 000 €.

Ungarn
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Ungarn Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
48 436 862 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
645 095,60 € 0 0 € 3
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
31 696 390 Ft 0 0 Ft 12
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 608 675 Ft 0 0 Ft 39
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 600 645 Ft 10 16 006 450 Ft 779
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
55 760 Ft 21 1 170 960 Ft 1 547
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
32 760 Ft 53 1 736 280 Ft 1 914
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
8 955 Ft 396 3 546 180 Ft 22 264
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
6 830 Ft 642 4 384 860 Ft 32 604
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
5 505 Ft 1 895 10 431 975 Ft 76 510
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 565 Ft 1 908 8 710 020 Ft 115 768
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
3 520 Ft 8 581 30 205 120 Ft 451 857
Totalt
- 13 506 76 191 845 Ft 703 297

Eurojackpot-premier i Ungarn må gjøres krav på innen 180 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 13. september 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Ungarn før trekningen var 48 000 000 €.

Resultater for tilknyttede trekninger

Slovakia | Eurojackpot Joker
Fredag 17. mars 2023
 • 7
 • 1
 • 3
 • 6
 • 5
 • 2
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 50 000 € 1
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 5 000 € 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 500 € 6
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 50 € 107
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 5 € 938
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 3 € 9 715
Tsjekkia | Extra 6
Fredag 17. mars 2023
 • 3
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 3
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000 CZK 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 200 000 CZK 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 20 000 CZK 5
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 2 000 CZK 68
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 200 CZK 756
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 120 CZK 7 399
Finland | Perjantai-Jokeri
Fredag 17. mars 2023
 • 2
 • 4
 • 5
 • 3
 • 8
 • 0
 • 3
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
7 i nøyaktig rekkefølge 1 000 000 € 0
Vilkårlige 6 på riktig sted 20 000 € 0
Vilkårlige 5 på riktig sted 500 € 19
Vilkårlige 4 på riktig sted 50 € 377
Vilkårlige 3 på riktig sted 6 € 3 392
Vilkårlige 2 på riktig sted 3 € 18 307
Finland | Perjantai-Lomatonni
Fredag 17. mars 2023
 • Cannes
 • 75
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
Sted og tall 1 000 € 9
Sted 5 € 816
Island | Jóker
Fredag 17. mars 2023
 • 7
 • 0
 • 7
 • 4
 • 3
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000 kr. 0
Første/Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 100 000 kr. 1
Første/Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 10 000 kr. 27
Første/Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 2 000 kr. 191
Norge | Norsk tilleggspremie
Fredag 17. mars 2023
 • Stavanger
 • Mann
 • Stavanger
 • Mann
 • Fredrikstad
 • Kvinne
 • Bodø
 • Mann
 • Drammen
 • Kvinne
 • Oslo
 • Mann
 • Nittedal
 • Kvinne
 • Notodden
 • Kvinne
 • Bærum
 • Kongsberg
 • Kvinne
 • Kvinne
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
Match Raffle 100 000 kr. 10
Litauen | Joker
Fredag 17. mars 2023
 • 4
 • 2
 • 7
 • 7
 • 6
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 17 122 € 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 1 000 € 0
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 100 € 47
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 15 € 558
Match First 2 in Exact Order 6 € 664

Relaterte koblinger