Resultater for fredag 12. januar 2024

De vinnende tallene for den 4. Eurojackpot-trekningen i 2024, som ble gjennomført fredag 12. januar kl. 21:00 CEST (20:00 GMT), var:

Fredag 12. januar 2024
16× Videreføring
 • 3
 • 31
 • 34
 • 43
 • 45
 • 6
 • 9
Icon Stigende
rekkefølge
Jackpot-
vinnere
0
Totalt antall
vinnere
1 518 602
Jackpot-
beløp
120 000 000 €
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 957 645
Totalt
- 1 518 602
Icon

Eurojackpot-premier må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 12. januar 2027.

Ekstra informasjon om trekningen

Totalt var det 48 811 144 kuponger i spill for denne trekningen fra alle deltakende land.

Trekningstall: 4

Premieutbetalinger for Europa

Danmark
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Danmark Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
750 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
31 805 260,00 kr. 0 0,00 kr. 5
5 riktige tall
Prize
1 886 504,00 kr. 0 0,00 kr. 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
31 147,00 kr. 8 249 176,00 kr. 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 297,00 kr. 86 197 542,00 kr. 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 032,00 kr. 220 227 040,00 kr. 3 415
4 riktige tall
Prize
856,00 kr. 213 182 328,00 kr. 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
172,00 kr. 3 182 547 304,00 kr. 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
162,00 kr. 4 332 701 784,00 kr. 64 176
3 riktige tall
Prize
141,00 kr. 9 471 1 335 411,00 kr. 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
83,00 kr. 16 994 1 410 502,00 kr. 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
77,00 kr. 62 487 4 811 499,00 kr. 957 645
Totalt
- 96 993 9 662 586,00 kr. 1 518 602

Eurojackpot-premier i Danmark må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 11. april 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Danmark før trekningen var 750 000 000 kr..

Estland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Estland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € 0 0,00 € 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 4 1 422,80 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 10 1 572,00 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 11 1 426,70 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 193 4 439,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 256 5 529,60 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 547 10 338,30 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 1 090 12 099,00 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 3 796 39 098,80 € 957 645
Totalt
- 5 907 75 926,20 € 1 518 602

Eurojackpot-premier i Estland må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 11. april 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Estland før trekningen var 120 000 000 €.

Finland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Finland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 1 5 018 161,10 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Finland 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 957 645
Totalt
- 1 518 602

Eurojackpot-premier i Finland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 11. januar 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Finland før trekningen var 120 000 000 €.

Island
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Island Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
17 946 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
750 465 990,00 kr. 0 0,00 kr. 5
5 riktige tall
Prize
44 254 460,00 kr. 0 0,00 kr. 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
729 960,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren på Island 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
53 190,00 kr. 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23 500,00 kr. 3 415
4 riktige tall
Prize
19 390,00 kr. 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
3 430,00 kr. 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
3 230,00 kr. 64 176
3 riktige tall
Prize
2 820,00 kr. 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 660,00 kr. 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 540,00 kr. 957 645
Totalt
- 1 518 602

Eurojackpot-premier på Island må gjøres krav på innen 1 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 12. januar 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med på Island før trekningen var 17 900 000 000 kr..

Italia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Italia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € 0 0,00 € 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 7 2 489,90 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 24 3 772,80 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 34 4 409,80 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 509 11 707,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 527 11 383,20 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 1 301 24 588,90 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 3 058 33 943,80 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 8 661 89 208,30 € 957 645
Totalt
- 14 121 181 503,70 € 1 518 602

Eurojackpot-premier i Italia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 11. februar 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Italia før trekningen var 120 000 000 €.

Kroatia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Kroatia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € 1 4 881,10 € 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 10 3 557,00 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 24 3 772,80 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 15 1 945,50 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 428 9 844,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 378 8 164,80 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 824 15 573,60 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 2 696 29 925,60 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 7 486 77 105,80 € 957 645
Totalt
- 11 862 154 770,20 € 1 518 602

Eurojackpot-premier i Kroatia må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 12. mars 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Kroatia før trekningen var 120 000 000 €.

Latvia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Latvia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Latvia 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 957 645
Totalt
- 1 518 602

Eurojackpot-premier i Latvia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 11. februar 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Latvia før trekningen var 120 000 000 €.

Litauen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Litauen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € 0 0,00 € 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 4 1 422,80 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 10 1 572,00 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 6 778,20 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 101 2 323,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 126 2 721,60 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 270 5 103,00 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 534 5 927,40 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 1 801 18 550,30 € 957 645
Totalt
- 2 852 38 398,30 € 1 518 602

Eurojackpot-premier i Litauen må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 12. mars 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Litauen før trekningen var 120 000 000 €.

Nederland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Nederland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 1 5 018 161,10 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Nederland 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 957 645
Totalt
- 1 518 602

Eurojackpot-premier i Nederland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 11. januar 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Nederland før trekningen var 120 000 000 €.

Norge
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Norge Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 350 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
63 958 285,00 kr. 1 63 958 285,00 kr. 5
5 riktige tall
Prize
3 336 910,00 kr. 0 0,00 kr. 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
55 040,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Norge 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
4 010,00 kr. 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 770,00 kr. 3 415
4 riktige tall
Prize
1 460,00 kr. 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
255,00 kr. 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
240,00 kr. 64 176
3 riktige tall
Prize
210,00 kr. 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
125,00 kr. 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
115,00 kr. 957 645
Totalt
- 1 518 602

Eurojackpot-premier i Norge må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 12. april 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Norge før trekningen var 1 350 000 000 kr..

Polen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Polen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
520 000 000,00 zł 0 0,00 zł 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 5
5 riktige tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
259 631,70 zł 4 1 038 526,80 zł 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 547,50 zł 37 57 257,50 zł 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
683,90 zł 109 74 545,10 zł 3 415
4 riktige tall
Prize
564,30 zł 97 54 737,10 zł 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
100,10 zł 1 791 179 279,10 zł 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
94,00 zł 1 941 182 454,00 zł 64 176
3 riktige tall
Prize
82,30 zł 4 257 350 351,10 zł 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
48,30 zł 9 465 457 159,50 zł 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
44,90 zł 29 280 1 314 672,00 zł 957 645
Totalt
- 46 981 3 708 982,20 zł 1 518 602

Eurojackpot-premier i Polen må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 12. januar 2027.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Polen før trekningen var 520 000 000 zł.

Slovakia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovakia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € 1 4 881,10 € 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 11 3 912,70 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 41 6 445,20 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 36 4 669,20 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 570 13 110,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 720 15 552,00 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 1 602 30 277,80 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 3 259 36 174,90 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 10 996 113 258,80 € 957 645
Totalt
- 17 236 228 281,70 € 1 518 602

Eurojackpot-premier i Slovakia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 16. februar 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovakia før trekningen var 120 000 000 €.

Slovenia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovenia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € 0 0,00 € 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 7 2 489,90 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 26 4 087,20 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 12 1 556,40 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 406 9 338,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 500 10 800,00 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 994 18 786,60 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 2 335 25 918,50 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 7 316 75 354,80 € 957 645
Totalt
- 11 596 148 331,40 € 1 518 602

Eurojackpot-premier i Slovenia må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 11. april 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovenia før trekningen var 120 000 000 €.

Spania
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Spania Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 1 5 018 161,10 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 0 0,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € 2 9 762,20 € 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 54 19 207,80 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 122 19 178,40 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 128 16 601,60 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 1 588 36 524,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 2 097 45 295,20 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 4 747 89 718,30 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 8 316 92 307,60 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 30 370 312 811,00 € 957 645
Totalt
- 47 425 5 659 567,20 € 1 518 602

Eurojackpot-premier i Spania må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 11. februar 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Spania før trekningen var 120 000 000 €.

Sverige
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Sverige Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 348 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
56 629 948,00 kr. 0 0,00 kr. 5
5 riktige tall
Prize
3 855 321,00 kr. 2 7 710 642,00 kr. 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
117 772,00 kr. 4 471 088,00 kr. 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
12 303,00 kr. 55 676 665,00 kr. 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 681,00 kr. 105 596 505,00 kr. 3 415
4 riktige tall
Prize
3 553,00 kr. 120 426 360,00 kr. 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
259,00 kr. 2 156 558 404,00 kr. 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
243,00 kr. 2 488 604 584,00 kr. 64 176
3 riktige tall
Prize
213,00 kr. 5 332 1 135 716,00 kr. 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
125,00 kr. 12 047 1 505 875,00 kr. 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
116,00 kr. 37 506 4 350 696,00 kr. 957 645
Totalt
- 59 815 18 036 535,00 kr. 1 518 602

Eurojackpot-premier i Sverige må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 12. april 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Sverige før trekningen var 1 348 000 000 kr..

Tsjekkia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tsjekkia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 952 000 000,00 Kc 0 0,00 Kc 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
123 873 306,00 Kc 0 0,00 Kc 5
5 riktige tall
Prize
7 304 723,00 Kc 0 0,00 Kc 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 489,00 Kc 1 120 489,00 Kc 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8 780,00 Kc 26 228 280,00 Kc 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
3 880,00 Kc 70 271 600,00 Kc 3 415
4 riktige tall
Prize
3 201,00 Kc 58 185 658,00 Kc 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
567,00 Kc 987 559 629,00 Kc 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
533,00 Kc 1 399 745 667,00 Kc 64 176
3 riktige tall
Prize
466,00 Kc 3 058 1 425 028,00 Kc 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
274,00 Kc 5 700 1 561 800,00 Kc 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
254,00 Kc 19 759 5 018 786,00 Kc 957 645
Totalt
- 31 058 10 116 937,00 Kc 1 518 602

Eurojackpot-premier i Tsjekkia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 16. februar 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tsjekkia før trekningen var 2 952 000 000 Kc.

Tyskland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tyskland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 1 5 018 161,10 € 5
5 riktige tall
Prize
295 917,50 € 6 1 775 505,00 € 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 881,10 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Tyskland 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
355,70 € 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157,20 € 3 415
4 riktige tall
Prize
129,70 € 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,00 € 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
21,60 € 64 176
3 riktige tall
Prize
18,90 € 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,10 € 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10,30 € 957 645
Totalt
- 1 518 602

Eurojackpot-premier i Tyskland må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 12. januar 2027.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tyskland før trekningen var 120 000 000 €.

Ungarn
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Ungarn Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 018 161,10 € 0 0,00 € 5
5 riktige tall
Prize
121 326 175,00 Ft 0 0,00 Ft 8
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 001 250,00 Ft 1 2 001 250,00 Ft 80
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
145 835,00 Ft 22 3 208 370,00 Ft 1 372
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
64 450,00 Ft 45 2 900 250,00 Ft 3 415
4 riktige tall
Prize
53 175,00 Ft 37 1 967 475,00 Ft 3 009
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
9 430,00 Ft 725 6 836 750,00 Ft 53 914
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8 855,00 Ft 804 7 119 420,00 Ft 64 176
3 riktige tall
Prize
7 750,00 Ft 1 847 14 314 250,00 Ft 138 941
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
4 550,00 Ft 3 888 17 690 400,00 Ft 296 037
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
4 225,00 Ft 12 616 53 302 600,00 Ft 957 645
Totalt
- 19 985 109 340 765,00 Ft 1 518 602

Eurojackpot-premier i Ungarn må gjøres krav på innen 180 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 10. juli 2024.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Ungarn før trekningen var 120 000 000 €.

Resultater for tilknyttede trekninger

Slovakia | Eurojackpot Joker
Fredag 12. januar 2024
 • 2
 • 8
 • 0
 • 1
 • 8
 • 6
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 50 000,00 € 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 5 000,00 € 1
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 500,00 € 13
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 50,00 € 132
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 5,00 € 1 242
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 3,00 € 12 530
Tsjekkia | Extra 6
Fredag 12. januar 2024
 • 6
 • 5
 • 7
 • 8
 • 6
 • 8
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 Kc 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 200 000,00 Kc 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 20 000,00 Kc 21
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 2 000,00 Kc 158
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 200,00 Kc 1 651
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 120,00 Kc 15 942
Finland | Perjantai-Jokeri
Fredag 12. januar 2024
 • 4
 • 9
 • 8
 • 9
 • 1
 • 0
 • 9
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
7 i nøyaktig rekkefølge 1 000 000,00 € 0
Vilkårlige 6 på riktig sted 20 000,00 € 1
Vilkårlige 5 på riktig sted 500,00 € 30
Vilkårlige 4 på riktig sted 50,00 € 395
Vilkårlige 3 på riktig sted 6,00 € 3 416
Vilkårlige 2 på riktig sted 3,00 € 19 622
Finland | Perjantai-Lomatonni
Fredag 12. januar 2024
 • Sao Paulo
 • 63
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Sted og tall 1 000,00 € 18
Sted 5,00 € 1 033
Island | Jóker
Fredag 12. januar 2024
 • 6
 • 9
 • 8
 • 8
 • 4
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 kr. 0
Første/Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 100 000,00 kr. 1
Første/Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 10 000,00 kr. 21
Første/Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 2 000,00 kr. 217
Norge | Norsk tilleggspremie
Fredag 12. januar 2024
 • Øvre Eiker
 • Mann
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Riktig 1 000 000,00 kr. 1
Litauen | Joker
Fredag 12. januar 2024
 • 2
 • 4
 • 1
 • 6
 • 1
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 22 624,35 € 1
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 1 000,00 € 3
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 100,00 € 52
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 15,00 € 893
Første 2 i nøyaktig rekkefølge 6,00 € 988

Relaterte koblinger