Resultater for tirsdag 10. mai 2022

De vinnende tallene for den 25. Eurojackpot-trekningen i 2022, som ble gjennomført tirsdag 10. mai kl. 21:00 CEST (20:00 GMT), var:

Tirsdag 10. mai 2022
11x Videreføring
 • 3
 • 7
 • 34
 • 43
 • 50
 • 5
 • 10
Stigende
rekkefølge
Jackpot-
vinnere
0
Totalt antall
vinnere
397 667
Jackpot-
beløp
728 000 000 kr.

Premieutbetalinger for Norge

Se premieutbetalingene for andre land
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Norge Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
728 000 000 kr. 0 0 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
11 147 735 kr. 0 0 kr. 1
5 riktige tall
5 riktige tall
6 286 805 kr. 0 0 kr. 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
41 475 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Norge 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
3 660 kr. 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
1 515 kr. 939
4 riktige tall
4 riktige tall
1 135 kr. 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
240 kr. 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
215 kr. 17 075
3 riktige tall
3 riktige tall
175 kr. 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
115 kr. 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
100 kr. 252 477
Totalt
- 397 667

Eurojackpot-premier i Norge må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til onsdag 10. august 2022.

Ekstra informasjon om trekningen

Totalt var det 12 669 195 kuponger i spill for denne trekningen fra alle deltakende land.

Trekningstall: 25

Premieutbetalinger for Europa

Danmark
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Danmark Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
461 000 000 kr. 0 0 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
6 889 052 kr. 0 0 kr. 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
3 917 186 kr. 0 0 kr. 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
25 874 kr. 1 25 874 kr. 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 310 kr. 26 60 060 kr. 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
976 kr. 65 63 440 kr. 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
738 kr. 72 53 136 kr. 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
179 kr. 939 168 081 kr. 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
158 kr. 1 262 199 396 kr. 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
129 kr. 2 870 370 230 kr. 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
87 kr. 5 093 443 091 kr. 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
75 kr. 18 233 1 367 475 kr. 252 477
Totalt
- 28 561 2 750 783 kr. 397 667

Eurojackpot-premier i Danmark må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til mandag 8. august 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Danmark før trekningen var 461 000 000 kr..

Estland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Estland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 0 0 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € 0 0 € 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 8 2 862,40 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 8 1 187,20 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 7 778,40 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 135 3 226,50 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 165 3 481,50 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 435 7 482 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 703 8 225,10 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 2 589 26 148,90 € 252 477
Totalt
- 4 050 53 392 € 397 667

Eurojackpot-premier i Estland må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til mandag 8. august 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Estland før trekningen var 73 000 000 €.

Finland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Finland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 0 0 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Finland 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 252 477
Totalt
- 397 667

Eurojackpot-premier i Finland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 10. mai 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Finland før trekningen var 73 000 000 €.

Island
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Island Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10 245 272 600 kr. 0 0 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
151 262 320 kr. 0 0 kr. 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
85 304 910 kr. 0 0 kr. 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
562 830 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren på Island 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
49 670 kr. 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
20 600 kr. 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15 430 kr. 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
3 310 kr. 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 920 kr. 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 380 kr. 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 620 kr. 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 400 kr. 252 477
Totalt
- 397 667

Eurojackpot-premier på Island må gjøres krav på innen 1 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 10. mai 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med på Island før trekningen var 10 100 000 000 kr..

Italia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Italia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 0 0 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € 0 0 € 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 11 3 935,80 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 19 2 819,60 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 31 3 447,20 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 356 8 508,40 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 405 8 545,50 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 936 16 099,20 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 1 902 22 253,40 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 6 216 62 781,60 € 252 477
Totalt
- 9 876 128 390,70 € 397 667

Eurojackpot-premier i Italia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til torsdag 9. juni 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Italia før trekningen var 73 000 000 €.

Kroatia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Kroatia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
550 000 000 kn 0 0 kn 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
8 207 911,20 kn 0 0 kn 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 628 880,02 kn 0 0 kn 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
30 540,75 kn 0 0 kn 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 695,41 kn 2 5 390,82 kn 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 117,94 kn 19 21 240,86 kn 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
837,70 kn 10 8 377 kn 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
180,05 kn 281 50 594,05 kn 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
158,95 kn 298 47 367,10 kn 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
129,57 kn 705 91 346,85 kn 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
88,14 kn 1 530 134 854,20 kn 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
76,09 kn 4 647 353 590,23 kn 252 477
Totalt
- 7 492 712 761,11 kn 397 667

Eurojackpot-premier i Kroatia må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til lørdag 9. juli 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Kroatia før trekningen var 550 000 000 kn.

Latvia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Latvia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 0 0 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Latvia 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 252 477
Totalt
- 397 667

Eurojackpot-premier i Latvia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til torsdag 9. juni 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Latvia før trekningen var 73 000 000 €.

Litauen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Litauen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 0 0 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € 0 0 € 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 3 1 073,40 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 0 0 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 5 556 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 51 1 218,90 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 75 1 582,50 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 176 3 027,20 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 252 2 948,40 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 1 046 10 564,60 € 252 477
Totalt
- 1 608 20 971 € 397 667

Eurojackpot-premier i Litauen må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til lørdag 9. juli 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Litauen før trekningen var 73 000 000 €.

Nederland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Nederland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 0 0 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Nederland 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 252 477
Totalt
- 397 667

Eurojackpot-premier i Nederland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 10. mai 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Nederland før trekningen var 73 000 000 €.

Polen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Polen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
340 000 000 zł 0 0 zł 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
0 zł 0 0 zł 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
0 zł 0 0 zł 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
226 539,60 zł 1 226 539,60 zł 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 683,80 zł 24 40 411,20 zł 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
698,40 zł 71 49 586,40 zł 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
523,30 zł 53 27 734,90 zł 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
112,50 zł 785 88 312,50 zł 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
99,30 zł 935 92 845,50 zł 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
81 zł 2 299 186 219 zł 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
55,10 zł 4 038 222 493,80 zł 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
47,60 zł 13 759 654 928,40 zł 252 477
Totalt
- 21 965 1 589 071,30 zł 397 667

Eurojackpot-premier i Polen må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 10. mai 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Polen før trekningen var 320 000 000 zł.

Slovakia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovakia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 0 0 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € 1 4 054,10 € 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 8 2 862,40 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 25 3 710 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 19 2 112,80 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 366 8 747,40 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 415 8 756,50 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 1 053 18 111,60 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 1 817 21 258,90 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 6 278 63 407,80 € 252 477
Totalt
- 9 982 133 021,50 € 397 667

Eurojackpot-premier i Slovakia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til tirsdag 14. juni 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovakia før trekningen var 73 000 000 €.

Slovenia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovenia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 0 0 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € 0 0 € 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 7 2 504,60 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 9 1 335,60 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 13 1 445,60 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 175 4 182,50 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 224 4 726,40 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 554 9 528,80 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 1 060 12 402 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 3 463 34 976,30 € 252 477
Totalt
- 5 505 71 101,80 € 397 667

Eurojackpot-premier i Slovenia må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til mandag 8. august 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovenia før trekningen var 73 000 000 €.

Spania
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Spania Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 0 0 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € 2 8 108,20 € 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 14 5 009,20 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 47 6 974,80 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 43 4 781,60 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 483 11 543,70 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 745 15 719,50 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 1 596 27 451,20 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 2 793 32 678,10 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 10 704 108 110,40 € 252 477
Totalt
- 16 427 220 376,70 € 397 667

Eurojackpot-premier i Spania må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til torsdag 9. juni 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Spania før trekningen var 73 000 000 €.

Sverige
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Sverige Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
769 000 000 kr. 0 0 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11 602 189 kr. 0 0 kr. 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
6 543 095 kr. 0 0 kr. 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
69 842 kr. 4 279 368 kr. 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23 207 kr. 10 232 070 kr. 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
5 294 kr. 47 248 818 kr. 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 863 kr. 29 141 027 kr. 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
254 kr. 639 162 306 kr. 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
224 kr. 689 154 336 kr. 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
183 kr. 1 631 298 473 kr. 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
124 kr. 2 928 363 072 kr. 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
107 kr. 10 516 1 125 212 kr. 252 477
Totalt
- 16 493 3 004 682 kr. 397 667

Eurojackpot-premier i Sverige må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til onsdag 10. august 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Sverige før trekningen var 769 000 000 kr..

Tsjekkia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tsjekkia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 801 000 000 Kc 0 0 Kc 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
27 249 663 Kc 0 0 Kc 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
15 367 542 Kc 0 0 Kc 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
101 393 Kc 0 0 Kc 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
8 948 Kc 8 71 584 Kc 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
3 711 Kc 18 66 798 Kc 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
2 781 Kc 20 55 620 Kc 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
597 Kc 280 167 160 Kc 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
527 Kc 421 221 867 Kc 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
430 Kc 976 419 680 Kc 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
292 Kc 1 712 499 904 Kc 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
252 Kc 5 918 1 491 336 Kc 252 477
Totalt
- 9 353 2 993 949 Kc 397 667

Eurojackpot-premier i Tsjekkia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til tirsdag 14. juni 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tsjekkia før trekningen var 1 801 000 000 Kc.

Tyskland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tyskland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 1 1 089 550,70 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
614 455,90 € 1 614 455,90 € 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
4 054,10 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Tyskland 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
357,80 € 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
148,40 € 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
111,20 € 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
23,90 € 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
21,10 € 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
17,20 € 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
11,70 € 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
10,10 € 252 477
Totalt
- 397 667

Eurojackpot-premier i Tyskland må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 10. mai 2025.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tyskland før trekningen var 73 000 000 €.

Ungarn
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Ungarn Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
73 797 253 € 0 0 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 089 550,70 € 0 0 € 1
5 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
208 915 005 Ft 0 0 Ft 1
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
1 378 395 Ft 1 1 378 395 Ft 25
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
121 650 Ft 12 1 459 800 Ft 354
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
50 455 Ft 15 756 825 Ft 939
4 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
37 810 Ft 37 1 398 970 Ft 911
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
8 125 Ft 380 3 087 500 Ft 13 504
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
7 175 Ft 452 3 243 100 Ft 17 075
3 riktige tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
5 850 Ft 1 367 7 996 950 Ft 39 641
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
3 980 Ft 1 960 7 800 800 Ft 72 739
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Match 5 Main Balls and 2 Euro Balls
3 435 Ft 6 642 22 815 270 Ft 252 477
Totalt
- 10 866 49 937 610 Ft 397 667

Eurojackpot-premier i Ungarn må gjøres krav på innen 180 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen var gyldige frem til søndag 6. november 2022.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Ungarn før trekningen var 73 000 000 €.

Resultater for tilknyttede trekninger

Slovakia | Eurojackpot Joker
Tirsdag 10. mai 2022
 • 7
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4
 • 0
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 50 000 € 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 5 000 € 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 500 € 5
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 50 € 79
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 5 € 766
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 3 € 7 514
Tsjekkia | Extra 6
Tirsdag 10. mai 2022
 • 6
 • 7
 • 2
 • 1
 • 5
 • 1
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000 CZK 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 200 000 CZK 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 20 000 CZK 6
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 2 000 CZK 59
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 200 CZK 493
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 120 CZK 5 064
Finland | Perjantai-Jokeri
Tirsdag 10. mai 2022
 • 3
 • 5
 • 7
 • 9
 • 0
 • 5
 • 1
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
7 i nøyaktig rekkefølge 1 000 000 € 0
Vilkårlige 6 på riktig sted 20 000 € 0
Vilkårlige 5 på riktig sted 500 € 13
Vilkårlige 4 på riktig sted 50 € 173
Vilkårlige 3 på riktig sted 6 € 1 636
Vilkårlige 2 på riktig sted 3 € 8 843
Finland | Perjantai-Lomatonni
Tirsdag 10. mai 2022
 • Melbourne
 • 50
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
Sted og tall 1 000 € 7
Sted 5 € 452
Island | Jóker
Tirsdag 10. mai 2022
 • 6
 • 0
 • 3
 • 7
 • 5
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000 kr. 0
Første/Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 100 000 kr. 1
Første/Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 10 000 kr. 13
Første/Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 2 000 kr. 149
Norge | Norsk tilleggspremie
Tirsdag 10. mai 2022
 • Lørenskog
 • Mann
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
Match Raffle 1 000 000 kr. 1
Litauen | Joker
Tirsdag 10. mai 2022
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 10 802 € 1
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 1 000 € 5
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 100 € 57
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 15 € 495
Match First 2 in Exact Order 6 € 364

Relaterte koblinger