Resultater for fredag 10. april 2020

De vinnende tallene for den 15. Eurojackpot-trekningen i 2020, som ble gjennomført fredag 10. april kl. 21:00 CEST (20:00 GMT), var:

Fredag 10. april 2020
Videreføring
 • 2
 • 7
 • 8
 • 43
 • 50
 • 2
 • 3
Icon Stigende
rekkefølge
Jackpot-
vinnere
0
Totalt antall
vinnere
1 418 540
Jackpot-
beløp
90 000 000 €
Riktige tall Premie per vinner Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 949 349
Totalt
- 1 418 540
Icon

Eurojackpot-premier må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til mandag 10. april 2023.

Ekstra informasjon om trekningen

Totalt var det 36 823 339 kuponger i spill for denne trekningen fra alle deltakende land.

Trekningstall: 15

Premieutbetalinger for Europa

Danmark
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Danmark Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
570 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
33 005 141,00 kr. 0 0,00 kr. 4
5 riktige tall
Prize
541 757,00 kr. 2 1 083 514,00 kr. 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
37 291,00 kr. 3 111 873,00 kr. 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 788,00 kr. 98 175 224,00 kr. 1 201
4 riktige tall
Prize
904,00 kr. 196 177 184,00 kr. 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
460,00 kr. 297 136 620,00 kr. 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
174,00 kr. 4 283 745 242,00 kr. 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
132,00 kr. 5 027 663 564,00 kr. 62 141
3 riktige tall
Prize
127,00 kr. 8 250 1 047 750,00 kr. 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
82,00 kr. 22 207 1 820 974,00 kr. 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
55,00 kr. 70 552 3 880 360,00 kr. 949 349
Totalt
- 110 915 9 842 305,00 kr. 1 418 540

Eurojackpot-premier i Danmark må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 9. juli 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Danmark før trekningen var 570 000 000 kr..

Estland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Estland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 0 0,00 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 0 0,00 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € 0 0,00 € 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 17 4 690,30 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 16 2 193,60 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 21 1 419,60 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 371 8 644,30 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 455 8 053,50 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 800 13 600,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 2 097 23 067,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 7 413 54 856,20 € 949 349
Totalt
- 11 190 116 524,50 € 1 418 540

Eurojackpot-premier i Estland må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 9. juli 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Estland før trekningen var 90 000 000 €.

Finland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Finland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 1 5 202 243,10 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 2 169 953,80 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Finland 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 949 349
Totalt
- 1 418 540

Eurojackpot-premier i Finland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 10. april 2021.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Finland før trekningen var 90 000 000 €.

Island
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Island Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
13 980 600 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
808 116 440,00 kr. 0 0,00 kr. 4
5 riktige tall
Prize
13 200 310,00 kr. 0 0,00 kr. 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
907 940,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren på Island 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
42 850,00 kr. 1 201
4 riktige tall
Prize
21 290,00 kr. 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
10 500,00 kr. 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
3 610,00 kr. 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 740,00 kr. 62 141
3 riktige tall
Prize
2 640,00 kr. 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 700,00 kr. 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 140,00 kr. 949 349
Totalt
- 1 418 540

Eurojackpot-premier på Island må gjøres krav på innen 1 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 10. april 2021.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med på Island før trekningen var 13 900 000 000 kr..

Italia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Italia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 0 0,00 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 0 0,00 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € 0 0,00 € 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 0 0,00 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 0 0,00 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 0 0,00 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 0 0,00 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 0 0,00 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 0 0,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 0 0,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 0 0,00 € 949 349
Totalt
- 0 0,00 € 1 418 540

Eurojackpot-premier i Italia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 10. mai 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Italia før trekningen var 90 000 000 €.

Kroatia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Kroatia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
685 000 000,00 kn 0 0,00 kn 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
39 677 482,11 kn 0 0,00 kn 4
5 riktige tall
Prize
648 118,39 kn 0 0,00 kn 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
44 579,02 kn 1 44 579,02 kn 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 104,29 kn 10 21 042,90 kn 1 201
4 riktige tall
Prize
1 045,66 kn 9 9 410,94 kn 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
515,58 kn 28 14 436,24 kn 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
177,71 kn 473 84 056,83 kn 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
135,00 kn 659 88 965,00 kn 62 141
3 riktige tall
Prize
129,66 kn 731 94 781,46 kn 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
83,90 kn 2 116 177 532,40 kn 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
56,44 kn 10 472 591 039,68 kn 949 349
Totalt
- 14 499 1 125 844,47 kn 1 418 540

Eurojackpot-premier i Kroatia må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 9. juni 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Kroatia før trekningen var 685 000 000 kn.

Latvia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Latvia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 0 0,00 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 0 0,00 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Latvia 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 949 349
Totalt
- 1 418 540

Eurojackpot-premier i Latvia må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 10. mai 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Latvia før trekningen var 90 000 000 €.

Litauen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Litauen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 0 0,00 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 0 0,00 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € 0 0,00 € 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 3 827,70 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 4 548,40 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 7 473,20 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 115 2 679,50 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 132 2 336,40 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 203 3 451,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 566 6 226,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 2 073 15 340,20 € 949 349
Totalt
- 3 103 31 882,40 € 1 418 540

Eurojackpot-premier i Litauen må gjøres krav på innen 60 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til tirsdag 9. juni 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Litauen før trekningen var 90 000 000 €.

Nederland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Nederland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 0 0,00 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 0 0,00 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Nederland 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 949 349
Totalt
- 1 418 540

Eurojackpot-premier i Nederland må gjøres krav på innen 365 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til lørdag 10. april 2021.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Nederland før trekningen var 90 000 000 €.

Norge
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Norge Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
990 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
58 233 905,00 kr. 0 0,00 kr. 4
5 riktige tall
Prize
951 230,00 kr. 0 0,00 kr. 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
65 425,00 kr. I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Norge 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
3 085,00 kr. 1 201
4 riktige tall
Prize
1 530,00 kr. 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
755,00 kr. 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
260,00 kr. 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
195,00 kr. 62 141
3 riktige tall
Prize
190,00 kr. 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
120,00 kr. 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
80,00 kr. 949 349
Totalt
- 1 418 540

Eurojackpot-premier i Norge må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 10. juli 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Norge før trekningen var 990 000 000 kr..

Polen
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Polen Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
410 000 000,00 zł 0 0,00 zł 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 4
5 riktige tall
Prize
830 351,30 zł 1 830 351,30 zł 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
0,00 zł 0 0,00 zł 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 251,80 zł 26 32 546,80 zł 1 201
4 riktige tall
Prize
622,10 zł 39 24 261,90 zł 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
306,70 zł 83 25 456,10 zł 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
105,80 zł 1 245 131 721,00 zł 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
80,30 zł 1 739 139 641,70 zł 62 141
3 riktige tall
Prize
77,20 zł 2 506 193 463,20 zł 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
49,90 zł 6 731 335 876,90 zł 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
33,60 zł 25 747 865 099,20 zł 949 349
Totalt
- 38 117 2 578 418,10 zł 1 418 540

Eurojackpot-premier i Polen må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til mandag 10. april 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Polen før trekningen var 410 000 000 zł.

Slovakia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovakia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 1 5 202 243,10 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 0 0,00 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € 0 0,00 € 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 14 3 862,60 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 22 3 016,20 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 39 2 636,40 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 506 11 789,80 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 633 11 204,10 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 913 15 521,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 2 806 30 866,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 10 538 77 981,20 € 949 349
Totalt
- 15 472 5 359 120,40 € 1 418 540

Eurojackpot-premier i Slovakia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 15. mai 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovakia før trekningen var 90 000 000 €.

Slovenia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Slovenia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 0 0,00 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 0 0,00 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € 0 0,00 € 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 11 3 034,90 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 8 1 096,80 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 24 1 622,40 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 357 8 318,10 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 459 8 124,30 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 730 12 410,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 1 987 21 857,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 7 426 54 952,40 € 949 349
Totalt
- 11 002 111 415,90 € 1 418 540

Eurojackpot-premier i Slovenia må gjøres krav på innen 90 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til torsdag 9. juli 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Slovenia før trekningen var 90 000 000 €.

Spania
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Spania Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 0 0,00 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 0 0,00 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € 0 0,00 € 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 2 551,80 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 3 411,30 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 21 1 419,60 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 238 5 545,40 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 309 5 469,30 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 423 7 191,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 1 133 12 463,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 4 108 30 399,20 € 949 349
Totalt
- 6 237 63 450,60 € 1 418 540

Eurojackpot-premier i Spania må gjøres krav på innen 30 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til søndag 10. mai 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Spania før trekningen var 90 000 000 €.

Sverige
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Sverige Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
988 000 000,00 kr. 0 0,00 kr. 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
56 875 083,00 kr. 0 0,00 kr. 4
5 riktige tall
Prize
929 035,00 kr. 0 0,00 kr. 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
132 806,00 kr. 4 531 224,00 kr. 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
10 221,00 kr. 70 715 470,00 kr. 1 201
4 riktige tall
Prize
5 310,00 kr. 119 631 890,00 kr. 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 781,00 kr. 136 378 216,00 kr. 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
260,00 kr. 2 113 549 380,00 kr. 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
197,00 kr. 2 576 507 472,00 kr. 62 141
3 riktige tall
Prize
189,00 kr. 4 452 841 428,00 kr. 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
122,00 kr. 10 964 1 337 608,00 kr. 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
82,00 kr. 40 314 3 305 748,00 kr. 949 349
Totalt
- 60 748 8 798 436,00 kr. 1 418 540

Eurojackpot-premier i Sverige må gjøres krav på innen 3 måneder etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 10. juli 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Sverige før trekningen var 988 000 000 kr..

Tsjekkia
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tsjekkia Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2 479 000 000,00 Kc 0 0,00 Kc 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
139 966 350,00 Kc 0 0,00 Kc 4
5 riktige tall
Prize
2 286 303,00 Kc 0 0,00 Kc 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
157 257,00 Kc 0 0,00 Kc 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7 423,00 Kc 24 178 152,00 Kc 1 201
4 riktige tall
Prize
3 688,00 Kc 42 154 896,00 Kc 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 818,00 Kc 77 139 986,00 Kc 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
626,00 Kc 954 597 204,00 Kc 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
476,00 Kc 1 156 550 256,00 Kc 62 141
3 riktige tall
Prize
457,00 Kc 1 908 871 956,00 Kc 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
295,00 Kc 5 021 1 481 195,00 Kc 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
199,00 Kc 18 090 3 599 910,00 Kc 949 349
Totalt
- 27 272 7 573 555,00 Kc 1 418 540

Eurojackpot-premier i Tsjekkia må gjøres krav på innen 35 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til fredag 15. mai 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tsjekkia før trekningen var 2 479 000 000 Kc.

Tyskland
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Tyskland Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 2 10 404 486,20 € 4
5 riktige tall
Prize
84 976,90 € 8 679 815,20 € 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
5 844,90 € I øyeblikket er ikke denne informasjonen frigitt av lotterioperatøren i Tyskland 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
275,90 € 1 201
4 riktige tall
Prize
137,10 € 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
67,60 € 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
23,30 € 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
17,70 € 62 141
3 riktige tall
Prize
17,00 € 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
11,00 € 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
7,40 € 949 349
Totalt
- 1 418 540

Eurojackpot-premier i Tyskland må gjøres krav på innen 3 år etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til mandag 10. april 2023.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Tyskland før trekningen var 90 000 000 €.

Ungarn
Riktige tall Premie per vinner Vinnere fra Ungarn Beløp i premiepotten Totalt antall vinnere
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
90 000 000,00 € 0 0,00 € 0
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 202 243,10 € 0 0,00 € 4
5 riktige tall
Prize
26 725 235,00 Ft 0 0,00 Ft 13
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1 838 220,00 Ft 4 7 352 880,00 Ft 63
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
86 770,00 Ft 20 1 735 400,00 Ft 1 201
4 riktige tall
Prize
43 120,00 Ft 28 1 207 360,00 Ft 1 879
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
21 260,00 Ft 59 1 254 340,00 Ft 3 268
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
7 330,00 Ft 731 5 358 230,00 Ft 48 898
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
5 565,00 Ft 1 061 5 904 465,00 Ft 62 141
3 riktige tall
Prize
5 345,00 Ft 1 407 7 520 415,00 Ft 92 802
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
3 460,00 Ft 3 744 12 954 240,00 Ft 258 922
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2 325,00 Ft 17 633 40 996 725,00 Ft 949 349
Totalt
- 24 687 84 284 055,00 Ft 1 418 540

Eurojackpot-premier i Ungarn må gjøres krav på innen 180 dager etter trekningens dato, så kuponger kjøpt til denne trekningen er gyldige frem til onsdag 7. oktober 2020.

Den estimerte jackpoten det ble reklamert med i Ungarn før trekningen var 90 000 000 €.

Resultater for tilknyttede trekninger

Slovakia | Eurojackpot Joker
Fredag 10. april 2020
 • 1
 • 3
 • 1
 • 0
 • 9
 • 1
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 50 000,00 € 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 5 000,00 € 0
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 500,00 € 11
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 50,00 € 77
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 5,00 € 831
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 3,00 € 8 793
Tsjekkia | Extra 6
Fredag 10. april 2020
 • 2
 • 0
 • 7
 • 3
 • 6
 • 1
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
6 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 Kc 0
Siste 5 i nøyaktig rekkefølge 200 000,00 Kc 2
Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 20 000,00 Kc 8
Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 2 000,00 Kc 111
Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 200,00 Kc 1 045
Siste 1 i nøyaktig rekkefølge 120,00 Kc 11 172
Finland | Perjantai-Jokeri
Fredag 10. april 2020
 • 3
 • 7
 • 3
 • 4
 • 7
 • 3
 • 7
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
7 i nøyaktig rekkefølge 1 000 000,00 € 0
Vilkårlige 6 på riktig sted 20 000,00 € 2
Vilkårlige 5 på riktig sted 500,00 € 48
Vilkårlige 4 på riktig sted 50,00 € 659
Vilkårlige 3 på riktig sted 6,00 € 5 570
Vilkårlige 2 på riktig sted 3,00 € 29 593
Finland | Perjantai-Lomatonni
Fredag 10. april 2020
 • Lissabon
 • 44
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Sted og tall 1 000,00 € 17
Sted 5,00 € 1 592
Island | Jóker
Fredag 10. april 2020
 • 3
 • 2
 • 0
 • 4
 • 5
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
5 i nøyaktig rekkefølge 2 000 000,00 kr. 0
Første/Siste 4 i nøyaktig rekkefølge 100 000,00 kr. 1
Første/Siste 3 i nøyaktig rekkefølge 10 000,00 kr. 17
Første/Siste 2 i nøyaktig rekkefølge 2 000,00 kr. 218
Norge | Norsk tilleggspremie
Fredag 10. april 2020
 • Bærum
 • Kvinne
Riktige tall Premie per vinner Vinnere
Riktig 1 000 000,00 kr. 1

Relaterte koblinger