Rezultati za petak, 4. travnja 2014. godine

Dobitni brojevi za 14. Eurojackpot izvlačenje u 2014. godini koje je održano u petak, 4. travnja u 21:00 CEST (20:00 GMT) su:

Petak, 4. travnja 2014. godine
1 dobitnik Jackpota
 • 10
 • 16
 • 28
 • 30
 • 33
 • 4
 • 6
Icon Uzlazni
poredak
Dobitnici
Jackpotova
1
Ukupan
broj dobitnika
1.099.944
Iznos
Jackpota
57.275.842 €
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,90 € 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,00 € 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € 644.530
Ukupno
- -
Icon

Eurojackpot nagrade moraju se zatražiti u roku od 3 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 4. travnja 2017. godine.

Dodatne informacije o izvlačenju

Broj izvlačenja: 14

Podjela nagrada u Europi

Danska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Danske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
- - - 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
- - - 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- - - 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 644.530
Ukupno
- - - -

Eurojackpot nagrade u Danskoj moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 3. srpnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Danskoj prije izvlačenja bio je -.

Estonija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Estonija Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € - - 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € - - 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € - - 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € - - 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,90 € - - 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,00 € - - 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € - - 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € - - 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € - - 644.530
Ukupno
- - - -

Eurojackpot nagrade u Estonija moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 3. srpnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Estonija prije izvlačenja bio je -.

Finska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Finske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Finske 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,90 € 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,00 € 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € 644.530
Ukupno
- -

Eurojackpot nagrade u Finskoj moraju se zatražiti u roku od 365 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 4. travnja 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Finskoj prije izvlačenja bio je -.

Hrvatska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Hrvatske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
- - - 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
- - - 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- - - 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 644.530
Ukupno
- - - -

Eurojackpot nagrade u Hrvatskoj moraju se zatražiti u roku od 60 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 3. lipnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Hrvatskoj prije izvlačenja bio je -.

Island
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Islanda Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Islanda 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
- 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
- 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- 644.530
Ukupno
- -

Eurojackpot nagrade na Islandu moraju se zatražiti u roku od 1 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 4. travnja 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen na Islandu prije izvlačenja bio je -.

Italija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Italije Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € - - 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € - - 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € - - 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € - - 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,90 € - - 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,00 € - - 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € - - 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € - - 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € - - 644.530
Ukupno
- - - -

Eurojackpot nagrade u Italiji moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 4. svibnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Italiji prije izvlačenja bio je -.

Latvija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Latvije Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Latvije 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,90 € 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,00 € 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € 644.530
Ukupno
- -

Eurojackpot nagrade u Latviji moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 4. svibnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Latviji prije izvlačenja bio je -.

Litva
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Litve Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € - - 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € - - 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € - - 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € - - 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,90 € - - 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,00 € - - 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € - - 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € - - 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € - - 644.530
Ukupno
- - - -

Eurojackpot nagrade u Litvi moraju se zatražiti u roku od 60 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 3. lipnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Litvi prije izvlačenja bio je -.

Nizozemska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Nizozemske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € 0 0,00 € 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € 0 0,00 € 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € 0 0,00 € 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Nizozemske 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
14,00 € 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
19,90 € 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € 644.530
Ukupno
- -

Eurojackpot nagrade u Nizozemskoj moraju se zatražiti u roku od 365 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do subota, 4. travnja 2015. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Nizozemskoj prije izvlačenja bio je -.

Norveška
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Norveške Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Norveške 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
- 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
- 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- 644.530
Ukupno
- -

Eurojackpot nagrade u Norveškoj moraju se zatražiti u roku od 3 mjeseca od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do petak, 4. srpnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Norveškoj prije izvlačenja bio je -.

Njemačka
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Njemačke Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € Trenutačno ove informacije ne objavljuje lutrijski operater iz Njemačke 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,90 € 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,00 € 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € 644.530
Ukupno
- -

Eurojackpot nagrade u Njemačkoj moraju se zatražiti u roku od 3 godine od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do utorak, 4. travnja 2017. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Njemačkoj prije izvlačenja bio je 56.000.000 €.

Slovenija
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Slovenije Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € - - 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € - - 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € - - 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € - - 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,90 € - - 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,00 € - - 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € - - 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € - - 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € - - 644.530
Ukupno
- - - -

Eurojackpot nagrade u Sloveniji moraju se zatražiti u roku od 90 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do četvrtak, 3. srpnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Sloveniji prije izvlačenja bio je -.

Španjolska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Španjolske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
57.275.841,60 € - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
227.128,20 € - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
42.180,90 € - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
2.477,70 € - - 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
204,50 € - - 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
98,70 € - - 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
46,90 € - - 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
19,90 € - - 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
14,00 € - - 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
13,60 € - - 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
9,50 € - - 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
8,00 € - - 644.530
Ukupno
- - - -

Eurojackpot nagrade u Španjolskoj moraju se zatražiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do nedjelja, 4. svibnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Španjolskoj prije izvlačenja bio je -.

Švedska
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici iz Švedske Iznos nagradnog fonda Ukupan broj dobitnika
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
- - - 1
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
- - - 5
Pogođeno 5 brojeva
Prize
- - - 7
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 110
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 1.055
Pogođeno 4 broja
Prize
- - - 1.380
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 4.116
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 46.735
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
- - - 55.879
Pogođeno 3 broja
Prize
- - - 60.088
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
- - - 286.038
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
- - - 644.530
Ukupno
- - - -

Eurojackpot nagrade u Švedskoj moraju se zatražiti u roku od 3 mjeseca od dana izvlačenja, tako da listići kupljeni za ovo izvlačenje vrijede do petak, 4. srpnja 2014. godine.

Procijenjeni iznos Jackpota objavljen u Švedskoj prije izvlačenja bio je -.

Povezani rezultati izvlačenja

Island | Jóker
Petak, 4. travnja 2014. godine
 • 0
 • 3
 • 6
 • 0
 • 7
Pogođeno brojeva Nagrada po dobitniku Dobitnici
5 točno tim redoslijedom 2.000.000,00 kr. 0
Prva/posljednja 4 točno tim redoslijedom 100.000,00 kr. 1
Prva/posljednja 3 točno tim redoslijedom 10.000,00 kr. 15
Prva/posljednja 2 točno tim redoslijedom 2.000,00 kr. 102

Srodne poveznice